ENGLISH GRAMMAR

BÀI 26 CÂU GIẢ ĐỊNH

Posted on

BÀI 26 CÂU GIẢ ĐỊNH Câu giả định hay còn gọi là câu cầu khiến là loại câu đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ hai làm một việc gì. Câu giả định có tính chất cầu khiến chứ không mang tính ép buộc như câu mệnh lệnh. Trong câu giả định, người ta […]

ENGLISH GRAMMAR

BÀI 24 LIÊN TỪ

Posted on

Trong tiếng Anh, liên từ là các từ nối có nhiệm vụ chính là liên kết hai phần khác biệt của một câu. Chúng ta sẽ cùng xét các loại liên từ thường xuất hiện trong bài thi TOEIC: 1.   Liên từ kết hợp (coordinating conjunctions) Dùng loại liên từ này để nối những các […]

ENGLISH GRAMMAR

BÀI 23 MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ

Posted on

BÀI 23 MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ Mệnh đề trạng ngữ là loại mệnh đề có chức năng làm trạng ngữ trong câu. Trong tiếng Anh, có rất nhiều loại mệnh đề trạng ngữ như: mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn, cách thức, nguyên nhân, kết quả… Mỗi loại mệnh đề trạng ngữ […]

ENGLISH GRAMMAR

BÀI 22 MỆNH ĐỀ DANH NGỮ

Posted on

BÀI 22 MỆNH ĐỀ DANH NGỮ Mệnh đề danh ngữ là mệnh đề rất hay xuất hiện trong bài thi TOEIC. Xét về bản chất, mệnh đề danh ngữ là mệnh đề có thể đóng vai trò như một danh từ trong câu. Câu chứa mệnh đề danh ngữ thường là một câu phức. Trong […]

ENGLISH GRAMMAR

BÀI 21 GIẢN LƯỢC MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

Posted on

BÀI 21 GIẢN LƯỢC MỆNH ĐỀ QUAN  HỆ Trong Tiếng Anh nói và viết, Mệnh đề quan hệ được sử dụng rất phổ biến nhằm mục đích giúp câu văn rõ nghĩa và dễ hiểu hơn. Mệnh đề quan hệ có thể được viết dưới dạng giản lược – nghĩa là có một số phần […]

ENGLISH GRAMMAR

BÀI 20 MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

Posted on

BÀI  20 MỆNH ĐỀ QUAN HỆ Mệnh đề là một phần của câu. Mệnh đề quan hệ (hay Mệnh đề tính ngữ) cho chúng biết người hay vật nào mà ta muốn ám chỉ. Mệnh đề quan hệ có thể được thành lập bằng cách dùng đại từ quan hệ, trạng từ quan hệ, giới […]

ENGLISH GRAMMAR

BÀI 19 CÂU ĐIỀU KIỆN

Posted on

BÀI 19 CÂU ĐIỀU KIỆN Câu điều kiện gồm có hai phần: Một phần nêu lên điều kiện và một phần còn lại nêu lên kết quả hay được gọi là mệnh đề chỉ điều kiện và mệnh đề chỉ kết quả. Thêm đó, hai mệnh đề trong câu điều kiện có thể đổi chỗ […]