ENGLISH TALK – Giáo viên đẫm mồ hôi Justin Lamb

Posted Posted in ENGLISH TALK

More ENGLISH TALK – Hyeonseo Lee Trốn thoát khỏi Bắc Hàn ENGLISH TALK – Geoff Mulgan Bài giới thiệu ngắn gọn về Trường học Thực tiễn… ENGLISH TALK – Hong Kong Protest Sanh khởi vũ tán ENGLISH TALK – Vượt qua khó khăn ENGLISH TALK – Phát biểu hay nhất của tổng thống Obama tại […]

ENGLISH TALK – Gary Kovacs Theo dõi kẻ theo dõi

Posted Posted in ENGLISH TALK

More ENGLISH TALK – Dan Cobley Những kiến thức về marketing mà vật lý đã dạy tôi ENGLISH TALK – Steve Jobs nói về Google, Microsoft và Facebook thế nào ENGLISH TALK – Học ngoại ngữ trong 6 tháng ENGLISH TALK – Bill Gates Ảnh hưởng của ngân sách nhà nước đối với các trường […]