INTRO

Luyện phát âm tiếng anh

Posted on

Luyện phát âm tiếng anh Luyện phát âm tiếng anh  là một phần quan trọng nhất để bạn có thể nói và nghe tiếng anh đúng chuẩn. Dưới đây là những bài học liên quan đến việc luyện tập phát âm tiếng anh từ các phiên âm la tinh. Bảng phiên âm Phát âm tiếng […]

INTRO

Ngữ pháp tiếng anh

Posted on

Ngữ pháp tiếng anh là một phần rất quan trọng để bạn có thể hiểu và làm chủ Tiếng Anh, nó được ví như một bộ xương của cơ thể người vậy, dù không nhìn thấy nhưng nó giúp cơ thể luôn vững chắc. Tuy nhiên bạn cũng không cần tập trung quá nhiều thời […]