DRUNK – SAY

DRUNK – SAY

DRUNK - SAY

DRUNK
Bob visited his friend Joe’s house and was amazed at
how well Joe treated his wife. He told her several
times how attractive she was, complimented her on
her culinary skills and showered her with hugs and
kisses.
“Gee,” Bob remarked to his friend, “you
really make a big fuss over your wife.”
“I started to appreciate her more about six
months ago,” Joe said. “It has revived our marriage,
and we couldn’t be happier.”
Inspired by Joe’s story, Bob hurried home,
hugged his wife, told her how much he loved her,
and said he wanted to hear all about her day. Instead
she burst into tears.
“Darling,” Bob said, “whatever’s the matter?”
“This has been the worst day I’ve had for a
long time,” she replied. “This morning Billy fell off
his bike and hurt his ankle, then the washing
machine broke down. Now, to top it off, you come
home drunk!”
————————–

SAY
Bob đến thăm nhà Joe và kinh ngạc trước lối đối xử
tốt của bạn đối với vợ.Anh ta nói với vợ đến mấy lần
là nàng hấp dẫn ra sao, ca tụng tài nấu ăn khéo léo
của nàng và ôm hôn vợ như mưa.
“A,” Bob lưu ý bạn,”anh quan trọng hóa vợ
anh lên đấy.”
“Tôi bắt đầu đánh giá nàng cao hơn từ
khoảng sáu tháng nay,” Joe nói.”Điều đó làm sống
lại hôn nhân của chúng tôi, và chúng tôi hạnh phúc
đến độ không thể hạnh phúc hơn được nữa.”
Lây cảm hứng của bạn, Bob vội vã về nhà,
ôm vợ, nói cho nàng nghe là anh yêu nàng biết bao
nhiêu, và nói anh muốn nghe một ngày nàng làm
việc ra sao.Thay vào đó nàng bỗng òa khóc.
”Em yêu,” Bob nói, “Việc gì xảy ra với em vậy?”
“ Đây là ngày tồi tệ nhất của em lâu nay,”
nàng đáp.” Sáng nay Billy té xe đạp và bị đau mắt
cá, sau đó máy giặt bị hư.Bây giờ, thêm vào đó, anh
lại say xỉn về nhà!”
————————–

DRUNK – SAY

Đọc thêm tại https://neu.vn

More

A NEW MACHINE – CHIẾC MÁY MỚI

A NEW MACHINE – CHIẾC MÁY MỚI

https://neu.vn/wp-admin/post.php?post=5350&action=edit

A NEW MACHINE
The doctor asked the expectant father to try out a
machine he had invented that transferred labour
pains from the mother to the father. Billy agreed and
the machine was set up. But although it was set to its
highest setting, Billy felt not
a twinge.
Later that day he went home to pick up a few
items his wife wanted and discovered the milkman
lying on his door step groaning in pain.
————————–
CHIẾC MÁY MỚI
Một bác sĩ hỏi một người chồng có vợ sắp sinh rằng
có muốn thử chiếc máy ông ta mới sáng chế chuyển
cơn đau đẻ từ người mẹ sang người cha không.Billy
đồng ý và chiếc máy được cài vào.Nhưng mặc dù
chiếc máy đã chạy hết công suất Billy cũng không
thấy đau đớn gì cả.
Sau đó anh ta về nhà để lấy vài thứ vợ yêu
cầu và thấy người đưa sữa đang nằm trước cửa rên rỉ
đau đớn.
————————–

A NEW MACHINE – CHIẾC MÁY MỚI

DUMMY HUSBAND
A man asked his wife, “if you could have anything
in the world for one day, what would you want?”
“I’d love to be six again,” she replied.
On the morning of her birthday, he got her
up bright and early and off they went to a local
theme park. What a day! He put her on every ride in
the park: the Death Slide, the Screaming Loop, the
Wall of Fear, everything there was! Wow! Five
hours later she staggered out of the theme park, her
head reeling and her stomach upside down. Off to a
McDonald’s they went, where her husband ordered
her a Big Mac along with extra fries and a refreshing
chocolate shake. Then it was off to a movie: the
latestHollywood blockbuster, hot dogs, popcorn,
Pepsi Cola and M & M’s. What a fabulous
adventure!
Finally she wobbled home with her husband
and collapsed into bed. He leaned over and lovingly
asked, “Well, dear, what was it like being six
again?”
One eye opened. “You dummy, I meant my
dress size.”
————————–
NGƯỜI CHỒNG NGỜ NGHỆCH
Một người đàn ông hỏi vợ:”Nếu em có thể
được mọi thứ trên thế giới trong một ngày, em sẽ
muốn gì?”
“Em muốn trở lại như hồi sáu,” nàng đáp.
Vào buổi sáng sinh nhật nàng, anh ta đánh
thức nàng dậy rất sớm và họ đi đến một công viên
chủ đề1 trong vùng. Đúng là một ngày vui! Anh ta
đặt nàng lên mọi thứ trò chơi trong công viên:
Đường trượt Chết người, Vòng nhào lộn Kêu thét,
Bức tướng Sợ hãi, mọi thứ! Hết xẩy! Năm tiếng sau
nàng lảo đảo đi ra khỏi công viên, đầu óc quay
cuồng và bụng như lộn xuống. Họ đi vào một nhà
hàng McDonald, người chồng gọi một cái bánh kẹp
thịt lớn thêm với thịt ram và một ly sôcôla trứng
khuấy.Sau đó họ đi tới một rạp chiếu phim: bộ phim
thành công nhất, mới nhất Hollywood, hot dog, bắp
nổ, Pepsi Cola. Quả…

Đọc thêm tại https://neu.vn

More

DUMMY HUSBAND – NGƯỜI CHỒNG NGỜ NGHỆCH

DUMMY HUSBAND – NGƯỜI CHỒNG NGỜ NGHỆCH

DUMMY HUSBAND - NGƯỜI CHỒNG NGỜ NGHỆCH

DUMMY HUSBAND
A man asked his wife, “if you could have anything
in the world for one day, what would you want?”
“I’d love to be six again,” she replied.
On the morning of her birthday, he got her
up bright and early and off they went to a local
theme park. What a day! He put her on every ride in
the park: the Death Slide, the Screaming Loop, the
Wall of Fear, everything there was! Wow! Five
hours later she staggered out of the theme park, her
head reeling and her stomach upside down. Off to a
McDonald’s they went, where her husband ordered
her a Big Mac along with extra fries and a refreshing
chocolate shake. Then it was off to a movie: the
latestHollywood blockbuster, hot dogs, popcorn,
Pepsi Cola and M & M’s. What a fabulous
adventure!
Finally she wobbled home with her husband
and collapsed into bed. He leaned over and lovingly
asked, “Well, dear, what was it like being six
again?”
One eye opened. “You dummy, I meant my
dress size.”
————————–
NGƯỜI CHỒNG NGỜ NGHỆCH
Một người đàn ông hỏi vợ:”Nếu em có thể
được mọi thứ trên thế giới trong một ngày, em sẽ
muốn gì?”
“Em muốn trở lại như hồi sáu,” nàng đáp.
Vào buổi sáng sinh nhật nàng, anh ta đánh
thức nàng dậy rất sớm và họ đi đến một công viên
chủ đề1 trong vùng. Đúng là một ngày vui! Anh ta
đặt nàng lên mọi thứ trò chơi trong công viên:
Đường trượt Chết người, Vòng nhào lộn Kêu thét,
Bức tướng Sợ hãi, mọi thứ! Hết xẩy! Năm tiếng sau
nàng lảo đảo đi ra khỏi công viên, đầu óc quay
cuồng và bụng như lộn xuống. Họ đi vào một nhà
hàng McDonald, người chồng gọi một cái bánh kẹp
thịt lớn thêm với thịt ram và một ly sôcôla trứng
khuấy.Sau đó họ đi tới một rạp chiếu phim: bộ phim
thành công nhất, mới nhất Hollywood, hot dog, bắp
nổ, Pepsi Cola. Quả là một cuộc chơi tuyệt vời!
Sau cùng nàng đi loạng choạng về nhà với
chồng và đổ sụp xuống giường. Anh ta ngã người và
hỏi một cách âu yếm:” Đấy, em yêu, trở lại như hồi
sáu tuổi thì như thế nào?”
Nàng mở một mắt:” Oi anh ngờ nghệch, ý
em muốn nói cỡ áo số sáu.”
————————–

DUMMY HUSBAND – NGƯỜI CHỒNG NGỜ NGHỆCH

Đọc thêm tại https://neu.vn

More

WHERE’S THE SHOE? – CHIẾC GIÀY ĐÂU RỒI ?

WHERE’S THE SHOE? – CHIẾC GIÀY ĐÂU RỒI ?

WHERE’S THE SHOE? - CHIẾC GIÀY ĐÂU RỒI ?

WHERE’S THE SHOE?
One night a fellow drove his secretary home after
she had imbibed a little too much at an office
reception. Although this was an innocent gesture, he
decided not to mention it to his wife, who tended to
get jealous easily.
The next night the man and his wife were
driving to a restaurant. Suddenly he looked down
and spotted a high-heel shoe half hidden under the
passenger seat. Not wanting to be conspicuous, he
waited until his wife was looking out her window
before he scooped up the shoe and tossed it out of
the car.
With a sigh of relief, he pulled into the
restaurant parking lot. That’s when he noticed his
wife squirming around in her seat. “Honey,” she
asked, “have you seen my other shoe?”
————————–
CHIẾC GIÀY ĐÂU RỒI ?
Một buổi tối có một người đàn ông lái xe chở cô thư
ký về nhà sau khi cô ta uống hơi nhiều tại bữa tiệc
chiêu đãi cơ quan. Mặc dù đây là một hành vi vô tư
nhưng anh ta quyết định không nói cho vợ- người
hay nổi ghen dễ dàng – nghe.
Tối hôm sau, người đàn ông và vợ đánh xe đến một
nhà hàng. Thình lình anh ta nhìn xuống và nhận ra
một chiếc giày cao gót ẩn một nửa dưới ghế khách.
Không muốn bị chú ý, anh ta đợi tới lúc vợ nhìn ra
cửa sổ trước khi anh ta anh ta hất chiếc giày lên và
quăng khỏi xe.
Với một hơi thở nhẹ nhõm, anh ta lái xe vào bãi đậu
xe. Chính lúc đó anh ta chú ý thấy vợ loay hoay
quanh ghế ngồi. “Anh yêu,” cô ta hỏi, “ anh có thấy
chiếc giày kia của em không?”
————————–

WHERE’S THE SHOE? – CHIẾC GIÀY ĐÂU RỒI ?

Đọc thêm tại https://neu.vn

 

More

THE NEIGHBORS CAN NOT SEE YOU – HÀNG XÓM KHÔNG THỂ NHÌN THẤY EM ĐƯỢC

THE NEIGHBORS CAN NOT SEE YOU – HÀNG XÓM KHÔNG THỂ NHÌN THẤY EM ĐƯỢC

THE NEIGHBORS CAN NOT SEE YOU - HÀNG XÓM KHÔNG THỂ NHÌN THẤY EM ĐƯỢCTHE NEIGHBORS CAN NOT SEE YOU
Having been married ten years and still living in an
apartment, the wife would often complain about
anything, as she was tired of saving every penny to
buy a “dream home”.
Trying to placate her, the husband found a
new apartment, within their
budget.
However, after the first week, she began
complaining again.
“Joel,” she said, “I don’t like this place at all.
There are no curtains in the bathroom. The
neighbors can see me every time I take a bath.”
“Don’t worry.” replied her husband. “If the
neighbors do see you, they’ll buy curtains.”
————————–
HÀNG XÓM KHÔNG THỂ NHÌN THẤY EM
ĐƯỢC
Đã cưới nhau mười năm nhưng vẫn sống
trong một căn hộ, người vợ thường phàn nàn đủ thứ
vì cô ta mệt mỏi về việc tiết kiệm tứng xu để mua
một “ngôi nhà mơ ước”.
Với cố gắng an ủi vợ, người chồng tìm một
căn hộ mới hợp túi tiền của họ. Tuy vậy, sau tuần lễ
đầu, người vợ lại bắt đầu phàn nàn.
“Joel,” cô ta nói, “em không thích nơi này tí
nào. Không có tấm màn nào trong phòng tắm. Hàng
xóm có thể thấy em khi em tắm.”
“Đừng lo,” chồng trả lời. Nếu quả thực hàng
xóm thấy em, họ sẽ mua màn.”

https://neu.vn

————————–
THE NEIGHBORS CAN NOT SEE YOU – HÀNG XÓM KHÔNG THỂ NHÌN THẤY EM ĐƯỢC

 

More

A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED – MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾT XẤU HỔ

A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED – MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾT XẤU HỔ

A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED - MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾT XẤU HỔ

A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED
“I’m ashamed of the way we live,” a young wife says
to her lazy husband who refuses to find a job. “My
father pays our rent. My mother buys all of our food.
My sister buys our clothes. My aunt bought us a car.
I’m just so ashamed.”
The husband rolls over on the couch. “And
you damn well should be,” he agrees. “Those two
worthless brothers of yours ain’t never give us a
cent!”
————————–
MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ
BIẾT XẤU HỔ
“Em xấu hổ về cách sống của chúng ta,” một người
vợ trẻ nói với ông chồng lười – người từ chối đi tìm
một việc làm.” Ba em trả tiền thuê nhà. Má em mua
tất cả đồ ăn.Chị em mua quần áo chúng ta. Cô em
mua xe hơi cho chúng ta. Em quá xấu hổ.”
Người chồng lăn tròn trên đi văng. “Và em nên tiếp
tục chỉ trích nữa,” anh ta đồng ý. “Hai ông anh vô
dụng của em không bao giờ cho chúng ta một xu!”
————————–

A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED – MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾT XẤU HỔ

Các bạn có thể đọc thêm tại https://neu.vn

 

More

THEY HAD NO PRIVACY – HỌ KHÔNG CÓ CHÚT RIÊNG TƯ NÀO CẢ

THEY HAD NO PRIVACY – HỌ KHÔNG CÓ CHÚT RIÊNG TƯ NÀO CẢ

THEY HAD NO PRIVACY - HỌ KHÔNG CÓ CHÚT RIÊNG TƯ NÀO CẢTHEY HAD NO PRIVACY
As a young married couple, a husband and a wife
lived in a cheap housing complex near the base
where he was working. Their chief complaint was
that the walls were paper-thin and that they had no
privacy. This was painfully obvious when one
morning the husband was upstairs and the wife was
downstairs on the telephone. She was interrupted by
the doorbell and went to greet her neighbor.
“Give this to your husband,” he said thrusting
a roll of toilet paper into her hands. “He’s been
yelling for it for 15 minutes!”
————————–
HỌ KHÔNG CÓ CHÚT RIÊNG TƯ NÀO CẢ
Khi là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, người chồng
và người vợ sống trong một khu nhà ở liên hợp rẻ
tiền gần cơ sở người chồng làm việc.Điều đáng phàn
nàn chủ yếu của họ là các bức tường mỏng như giấy
và họ không có được sự kín đáo.Điều này lộ ra hiển
nhiên một cách đáng buồn vào một buổi sáng người
chồng ở tầng trên và người vợ ở tầng dưới đang gọi
điện thoại.Người vợ bị cắt ngang bởi tiếng chuông
cửa và đi ra chào người hàng xóm.
“Đưa cái này cho chồng cô,” ông ta nói và giúi một
cuộn giấy vệ sinh vào tay cô ta.”Anh ấy đã hét đòi
nó 15 phút!

————————–

THEY HAD NO PRIVACY – HỌ KHÔNG CÓ CHÚT RIÊNG TƯ NÀO CẢ

More

HOW TO LIVE? – LÀM SAO ĐỂ SỐNG?

HOW TO LIVE? – LÀM SAO ĐỂ SỐNG?

HOW TO LIVE?
“Darling,” said the young man to his new bride.
“Now that we are married, do you think you will be
able to live on my modest income?”
“Of course, dearest, no trouble,” she answered. “But
what will you live on?”
————————–
LÀM SAO ĐỂ SỐNG?
“Em yêu,” một người đàn ông trẻ nói với cô dâu
mới.”Vì rằng chúng ta cưới nhau, em có nghĩ em sẽ
có thể sống bằng thu nhập khiêm tốn của anh?”
“Dĩ nhiên, anh yêu, không sao cả,” cô ta trả lời.

“Nhưng anh sẽ sống bằng gì?”
——————–

HOW TO LIVE? – LÀM SAO ĐỂ SỐNG?

THE NEIGHBORS CAN NOT SEE YOU
Having been married ten years and still living in an
apartment, the wife would often complain about
anything, as she was tired of saving every penny to
buy a “dream home”.
Trying to placate her, the husband found a
new apartment, within their
budget.
However, after the first week, she began
complaining again.
“Joel,” she said, “I don’t like this place at all.
There are no curtains in the bathroom. The
neighbors can see me every time I take a bath.”
“Don’t worry.” replied her husband. “If the
neighbors do see you, they’ll buy curtains.”
————————–
HÀNG XÓM KHÔNG THỂ NHÌN THẤY EM
ĐƯỢC
Đã cưới nhau mười năm nhưng vẫn sống
trong một căn hộ, người vợ thường phàn nàn đủ thứ
vì cô ta mệt mỏi về việc tiết kiệm tứng xu để mua
một “ngôi nhà mơ ước”.
Với cố gắng an ủi vợ, người chồng tìm một
căn hộ mới hợp túi tiền của họ. Tuy vậy, sau tuần lễ
đầu, người vợ lại bắt đầu phàn nàn.
“Joel,” cô ta nói, “em không thích nơi này tí
nào. Không có tấm màn nào trong phòng tắm. Hàng
xóm có thể thấy em khi em tắm.”…..
Đọc tiếp tại https://neu.vn

More