INTROINTRO-LV3-PRE-INTER

EXTRA ENGLISH

learn-english-by-extra-film

EXTRA ENGLISH

( HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM EXTRA ENGLISH )

Extra English là một Series phim giáo dục ngoại ngữ phát trên kênh truyền hình Rai của Anh quốc. Đây thực sự là một Series phim thú vị và vô cùng hài hước. Bộ tài liệu tiếng Anh Extra này đã dành được thành công ở nhiều nước trên thế giới, được đánh giá là một trong những Series phim giáo dục hay nhất. Nội dung phim rất vui nhộn, nhiều tình tiết gây cười, luôn kích thích trí “tò mò” của người xem. Series phim dài 30 tập được Sách Vàng chuyển tải thành 10 DVD Video chất lượng cao.
Mỗi tập là một câu chuyện khác nhau, qua mỗi câu chuyện trong video, người xem sẽ học được vô số các từ và câu tiếng Anh đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp. Cách diễn đạt của diễn viên rất trực quan và sinh động nên người xem có thể hiểu ngay nội dung câu chuyện mà không cần giải thích bằng bất kỳ một ngôn ngữ nào khác.
 
Extra01 hectors arrival
  More Extra02 hector goes shopping Extra03 hector has a date Extra04 hector looks for a job Extra05 a star
Read more.
Extra02 hector goes shopping
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra03 hector has a date
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra04 hector looks for a job
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra05 a star is born
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra06 bridget wins the lottery
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra07 the twin
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra08 the landladys cousin
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra09 jobs for the boys
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra10 annies protest
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra11 holiday time
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra12 football crazy
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra13 a wedding in the air
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra14 changes
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra15 the bouncer
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra16 uncle nick
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra17 cyber stress
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra18 just the ticket
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra19 kung fu fighting
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra20 every dog has its day
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra21 the entertainers
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra22 haunting at halloween
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra23 truth or dare
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra24 pilot nick
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra25 art
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra26 alibi
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra27 can you live without
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra28 christmas
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra29 camping
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.
Extra30 love hurts
Ban cần đăng nhập VIP MEMBER để truy cập tài liệu đặc biệt. Please Login. Not a Member? Join Us
Read more.

More