HƯỚNG DẪN

    1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG  NEU.vn

    2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ LIVE-SUB

    3. HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HỌC NEU ENGLISH

    Chọn VIDEO theo trình độ của bạn, mỗi tuần học 5 phút của 1 VIDEO theo hướng dẫn từng ngày dưới đây !