TOEI TEST là bộ VIDEO tổng hợp cách sử dụng các từ, ngữ pháp trong Tiếng Anh thường được áp dụng trong các bài TEST TOEIC Part 5,6,7 của các bài thi TOEIC

Bộ video này được đánh số thứ tự theo các ngày học, mỗi VIDEO gồm 5 câu, bao gồm cả giải thích đề, các bạn vừa xem VIDEO vừa Take note lại nhé.

Nếu bạn đang luyện thi TOEIC thì xem thường xuyên nhé, nếu bạn muốn học TIếng anh thì mỗi ngày học 1 VIDEO, đặt câu hỏi, chuển các dạng ngữ cảnh, cac thời, thì để luyện tập nhé