Khởi nghiệp cùng đam mê là một một dự án hỗ trợ cộng đồng.

Bên cạnh học hỏi các kiến thức yêu thích. Thông qua quy trình vận hành của NEU.vn để biến đam mê đó thành lợi nhuận.

Hãy giao việc khó cho những người Lười - Vì họ luôn tìm cách ngắn nhất để làm việc đó
Vlog tổng hợp kỹ năng hữu ích nhất
Theo dõi: YOUTUBE - FANPAGE

CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

HỌC TIẾNG ANH

HỌC KINH DOANH

BÀI HỌC CUỘC SỐNG

HỌC CÁCH THIỀN ĐỊNH

CỘNG TÁC CÙNG NEU.vn