Xem phim extra

học tiếng anh qua xem phim extra

Xem phim extra

Xem phim extra

EXTRA ENGLISH

( HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM EXTRA ENGLISH )

Extra English là một Series phim giáo dục ngoại ngữ phát trên kênh truyền hình Rai của Anh quốc. Đây thực sự là một Series phim thú vị và vô cùng hài hước. Học tiếng anh qua xem phim extra đã dành được  nhiều thành công ở nhiều nước trên thế giới, được đánh giá là một trong những Series phim giáo dục hay nhất. Nội dung phim rất vui nhộn, nhiều tình tiết gây cười, luôn kích thích trí “tò mò” của người xem. Series phim dài 30 tập được Sách Vàng chuyển tải thành 10 DVD Video chất lượng cao.
Mỗi tập là một câu chuyện khác nhau, qua mỗi câu chuyện trong video, người xem Học tiếng anh qua xem phim extra vô số các từ và câu tiếng Anh đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp. Cách diễn đạt của diễn viên rất trực quan và sinh động nên người xem có thể hiểu ngay nội dung câu chuyện mà không cần giải thích bằng bất kỳ một ngôn ngữ nào khác.
 
extra tập 01 – hectors arival
extra tập 01   Xem thêm Extra23 truth or dare Extra04 hector looks for a job Extra29 camping Extra15 the
Read more.
Extra tập 02 – hector goes shopping
Extra tập 02 – hector goes shopping   Xem thêm Extra30 love hurts Extra10 annies protest extra tập 01 –
Read more.
Extra tâp 03 – hector has a date
Extra tâp 03 – hector has a date   Xem thêm Extra07 the twin Extra25 art Extra20 every dog has
Read more.
Extra04 hector looks for a job
  Xem thêm Extra30 love hurts Extra21 the entertainers Extra tâp 03 – hector has a date Extra15 the bouncer
Read more.
Extra05 a star is born
  Xem thêm Extra07 the twin Extra30 love hurts Extra26 alibi Extra08 the landladys cousin Extra15 the bouncer Extra25 art
Read more.
Extra06 bridget wins the lottery
Read more.
Extra07 the twin
  Xem thêm Extra04 hector looks for a job Extra09 jobs for the boys Extra13 a wedding in the air
Read more.
Extra08 the landladys cousin
  Xem thêm Extra14 changes Extra28 christmas Extra21 the entertainers Extra29 camping Extra11 holiday time Extra07 the twin
Read more.
Extra09 jobs for the boys
  Xem thêm Extra14 changes Extra16 uncle nick Extra04 hector looks for a job Extra27 can you live without Extra20
Read more.
Extra10 annies protest
  Xem thêm Extra26 alibi Extra28 christmas Extra08 the landladys cousin Extra24 pilot nick Extra18 just the ticket Extra22 haunting
Read more.
Extra11 holiday time
  Xem thêm Extra25 art Extra24 pilot nick extra tập 01 – hectors arival Extra10 annies protest Extra tập 02
Read more.
Extra12 football crazy
  Xem thêm Extra08 the landladys cousin Extra14 changes Extra22 haunting at halloween extra tập 01 – hectors arival Extra21
Read more.
Extra13 a wedding in the air
  Xem thêm Extra11 holiday time Extra26 alibi Extra23 truth or dare Extra04 hector looks for a job Extra10 annies
Read more.
Extra14 changes
  Xem thêm Extra24 pilot nick Extra23 truth or dare extra tập 01 – hectors arival Extra12 football crazy Extra19
Read more.
Extra15 the bouncer
  Xem thêm Extra04 hector looks for a job Extra08 the landladys cousin Extra25 art Extra12 football crazy Extra05 a
Read more.
Extra16 uncle nick
  Xem thêm Extra21 the entertainers Extra27 can you live without extra tập 01 – hectors arival Extra17 cyber stress
Read more.
Extra17 cyber stress
  Xem thêm Extra24 pilot nick Extra16 uncle nick Extra27 can you live without Extra14 changes Extra26 alibi Extra30 love
Read more.
Extra18 just the ticket
  Xem thêm Extra09 jobs for the boys Extra10 annies protest Extra17 cyber stress Extra11 holiday time Extra tập 02
Read more.
Extra19 kung fu fighting
  Xem thêm Extra22 haunting at halloween Extra06 bridget wins the lottery Extra08 the landladys cousin extra tập 01 –
Read more.
Extra20 every dog has its day
  Xem thêm Extra25 art Extra17 cyber stress Extra19 kung fu fighting Extra16 uncle nick Extra27 can you live without
Read more.
Extra21 the entertainers
  Xem thêm Extra tâp 03 – hector has a date Extra16 uncle nick Extra26 alibi Extra04 hector looks for
Read more.
Extra22 haunting at halloween
  Xem thêm Extra09 jobs for the boys Extra27 can you live without Extra12 football crazy Extra11 holiday time Extra05
Read more.
Extra23 truth or dare
  Xem thêm Extra21 the entertainers Extra27 can you live without Extra24 pilot nick Extra10 annies protest Extra16 uncle nick
Read more.
Extra24 pilot nick
  Xem thêm Extra30 love hurts Extra19 kung fu fighting Extra22 haunting at halloween Extra08 the landladys cousin Extra05 a
Read more.
Extra25 art
  Xem thêm Extra16 uncle nick Extra06 bridget wins the lottery Extra18 just the ticket Extra26 alibi Extra21 the entertainers
Read more.
Extra26 alibi
  Xem thêm extra tập 01 – hectors arival Extra09 jobs for the boys Extra11 holiday time Extra19 kung fu
Read more.
Extra27 can you live without
  Xem thêm Extra18 just the ticket Extra29 camping Extra22 haunting at halloween Extra04 hector looks for a job Extra
Read more.
Extra28 christmas
  Xem thêm Extra15 the bouncer Extra10 annies protest Extra17 cyber stress Extra20 every dog has its day Extra18 just
Read more.
Extra29 camping
  Xem thêm Extra23 truth or dare Extra04 hector looks for a job Extra25 art extra tập 01 – hectors
Read more.
Extra30 love hurts
  Xem thêm Extra24 pilot nick Extra12 football crazy Extra27 can you live without Extra26 alibi Extra06 bridget wins the
Read more.
Xem thêm
TRI THỨC
GIẢI TRÍ