học tiếng anh qua xem phim extra

Xem phim extra

Xem phim extra

EXTRA ENGLISH

( HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM EXTRA ENGLISH )

Extra English là một Series phim giáo dục ngoại ngữ phát trên kênh truyền hình Rai của Anh quốc. Đây thực sự là một Series phim thú vị và vô cùng hài hước. Học tiếng anh qua xem phim extra đã dành được  nhiều thành công ở nhiều nước trên thế giới, được đánh giá là một trong những Series phim giáo dục hay nhất. Nội dung phim rất vui nhộn, nhiều tình tiết gây cười, luôn kích thích trí “tò mò” của người xem. Series phim dài 30 tập được Sách Vàng chuyển tải thành 10 DVD Video chất lượng cao.
Mỗi tập là một câu chuyện khác nhau, qua mỗi câu chuyện trong video, người xem Học tiếng anh qua xem phim extra vô số các từ và câu tiếng Anh đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp. Cách diễn đạt của diễn viên rất trực quan và sinh động nên người xem có thể hiểu ngay nội dung câu chuyện mà không cần giải thích bằng bất kỳ một ngôn ngữ nào khác.
 
extra tập 01 – hectors arival
extra tập 01   More Extra12 football crazy Extra16 uncle nick Extra09 jobs for the boys Extra19 kung fu fighting
Read more.
Extra tập 02 – hector goes shopping
Extra tập 02 – hector goes shopping   More Extra26 alibi Extra23 truth or dare Extra13 a wedding in the
Read more.
Extra tâp 03 – hector has a date
Extra tâp 03 – hector has a date   More Extra22 haunting at halloween Extra09 jobs for the boys Extra07
Read more.
Extra04 hector looks for a job
  More Extra26 alibi Extra05 a star is born Extra tập 02 – hector goes shopping Extra10 annies protest Extra12
Read more.
Extra05 a star is born
  More Extra12 football crazy Extra22 haunting at halloween Extra11 holiday time Extra27 can you live without Extra28 christmas Extra07
Read more.
Extra06 bridget wins the lottery
Read more.
Extra07 the twin
  More Extra tâp 03 – hector has a date Extra08 the landladys cousin Extra27 can you live without Extra25
Read more.
Extra08 the landladys cousin
  More Extra14 changes Extra10 annies protest Extra18 just the ticket Extra04 hector looks for a job Extra09 jobs for
Read more.
Extra09 jobs for the boys
  More Extra10 annies protest Extra25 art extra tập 01 – hectors arival Extra12 football crazy Extra04 hector looks for
Read more.
Extra10 annies protest
  More Extra15 the bouncer Extra28 christmas Extra25 art Extra27 can you live without Extra08 the landladys cousin Extra09 jobs
Read more.
Extra11 holiday time
  More extra tập 01 – hectors arival Extra18 just the ticket Extra24 pilot nick Extra07 the twin Extra tập
Read more.
Extra12 football crazy
  More Extra13 a wedding in the air Extra15 the bouncer Extra23 truth or dare Extra16 uncle nick Extra17 cyber
Read more.
Extra13 a wedding in the air
  More Extra06 bridget wins the lottery Extra09 jobs for the boys Extra12 football crazy Extra21 the entertainers Extra05 a
Read more.
Extra14 changes
  More Extra29 camping Extra tâp 03 – hector has a date Extra12 football crazy Extra11 holiday time Extra15 the
Read more.
Extra15 the bouncer
  More Extra14 changes Extra17 cyber stress Extra26 alibi Extra04 hector looks for a job Extra tập 02 – hector
Read more.
Extra16 uncle nick
  More Extra27 can you live without Extra12 football crazy Extra24 pilot nick Extra26 alibi Extra09 jobs for the boys
Read more.
Extra17 cyber stress
  More Extra14 changes Extra08 the landladys cousin Extra13 a wedding in the air Extra tâp 03 – hector has
Read more.
Extra18 just the ticket
  More Extra24 pilot nick Extra15 the bouncer Extra13 a wedding in the air Extra25 art Extra05 a star is
Read more.
Extra19 kung fu fighting
  More Extra20 every dog has its day Extra30 love hurts Extra07 the twin Extra15 the bouncer Extra09 jobs for
Read more.
Extra20 every dog has its day
  More Extra28 christmas Extra06 bridget wins the lottery Extra04 hector looks for a job extra tập 01 – hectors
Read more.
Extra21 the entertainers
  More Extra06 bridget wins the lottery Extra24 pilot nick Extra12 football crazy Extra18 just the ticket Extra29 camping Extra05
Read more.
Extra22 haunting at halloween
  More Extra10 annies protest Extra30 love hurts Extra25 art Extra20 every dog has its day extra tập 01 –
Read more.
Extra23 truth or dare
  More Extra25 art Extra11 holiday time Extra tâp 03 – hector has a date Extra06 bridget wins the lottery
Read more.
Extra24 pilot nick
  More Extra21 the entertainers Extra07 the twin Extra15 the bouncer Extra25 art Extra05 a star is born extra tập
Read more.
Extra25 art
  More Extra20 every dog has its day Extra07 the twin Extra06 bridget wins the lottery Extra tâp 03 –
Read more.
Extra26 alibi
  More Extra10 annies protest Extra09 jobs for the boys Extra24 pilot nick Extra05 a star is born Extra29 camping
Read more.
Extra27 can you live without
  More Extra14 changes Extra26 alibi Extra16 uncle nick Extra08 the landladys cousin Extra05 a star is born Extra22 haunting
Read more.
Extra28 christmas
  More Extra04 hector looks for a job Extra17 cyber stress Extra13 a wedding in the air Extra22 haunting at
Read more.
Extra29 camping
  More Extra21 the entertainers Extra tâp 03 – hector has a date Extra18 just the ticket Extra23 truth or
Read more.
Extra30 love hurts
  More Extra12 football crazy Extra24 pilot nick Extra tập 02 – hector goes shopping Extra06 bridget wins the lottery
Read more.

More