học tiếng anh qua xem phim extra

Xem phim extra

Xem phim extra

EXTRA ENGLISH

( HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM EXTRA ENGLISH )

Extra English là một Series phim giáo dục ngoại ngữ phát trên kênh truyền hình Rai của Anh quốc. Đây thực sự là một Series phim thú vị và vô cùng hài hước. Học tiếng anh qua xem phim extra đã dành được  nhiều thành công ở nhiều nước trên thế giới, được đánh giá là một trong những Series phim giáo dục hay nhất. Nội dung phim rất vui nhộn, nhiều tình tiết gây cười, luôn kích thích trí “tò mò” của người xem. Series phim dài 30 tập được Sách Vàng chuyển tải thành 10 DVD Video chất lượng cao.
Mỗi tập là một câu chuyện khác nhau, qua mỗi câu chuyện trong video, người xem Học tiếng anh qua xem phim extra vô số các từ và câu tiếng Anh đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp. Cách diễn đạt của diễn viên rất trực quan và sinh động nên người xem có thể hiểu ngay nội dung câu chuyện mà không cần giải thích bằng bất kỳ một ngôn ngữ nào khác.
 
extra tập 01 – hectors arival
extra tập 01   More Extra23 truth or dare Extra tập 02 – hector goes shopping Extra30 love hurts Extra05
Read more.
Extra tập 02 – hector goes shopping
Extra tập 02 – hector goes shopping   More Extra29 camping Extra18 just the ticket Extra06 bridget wins the lottery
Read more.
Extra tâp 03 – hector has a date
Extra tâp 03 – hector has a date   More Extra07 the twin Extra20 every dog has its day Extra16
Read more.
Extra04 hector looks for a job
  More Extra09 jobs for the boys Extra tập 02 – hector goes shopping Extra17 cyber stress Extra16 uncle nick
Read more.
Extra05 a star is born
  More Extra08 the landladys cousin Extra23 truth or dare Extra tập 02 – hector goes shopping Extra13 a wedding
Read more.
Extra06 bridget wins the lottery
Read more.
Extra07 the twin
  More Extra08 the landladys cousin Extra27 can you live without Extra06 bridget wins the lottery Extra05 a star is
Read more.
Extra08 the landladys cousin
  More Extra30 love hurts Extra16 uncle nick Extra10 annies protest Extra29 camping Extra12 football crazy Extra20 every dog has
Read more.
Extra09 jobs for the boys
  More Extra17 cyber stress Extra16 uncle nick Extra27 can you live without Extra12 football crazy Extra08 the landladys cousin
Read more.
Extra10 annies protest
  More Extra19 kung fu fighting Extra14 changes Extra21 the entertainers Extra12 football crazy Extra24 pilot nick Extra09 jobs for
Read more.
Extra11 holiday time
  More Extra10 annies protest Extra07 the twin Extra21 the entertainers Extra25 art Extra15 the bouncer extra tập 01 –
Read more.
Extra12 football crazy
  More Extra06 bridget wins the lottery Extra tâp 03 – hector has a date Extra13 a wedding in the
Read more.
Extra13 a wedding in the air
  More Extra12 football crazy Extra16 uncle nick Extra04 hector looks for a job Extra23 truth or dare Extra08 the
Read more.
Extra14 changes
  More Extra16 uncle nick Extra23 truth or dare Extra04 hector looks for a job Extra29 camping Extra tâp 03
Read more.
Extra15 the bouncer
  More Extra09 jobs for the boys Extra29 camping Extra27 can you live without Extra06 bridget wins the lottery Extra23
Read more.
Extra16 uncle nick
  More Extra30 love hurts Extra13 a wedding in the air Extra17 cyber stress Extra tâp 03 – hector has
Read more.
Extra17 cyber stress
  More Extra06 bridget wins the lottery Extra tập 02 – hector goes shopping Extra07 the twin Extra20 every dog
Read more.
Extra18 just the ticket
  More Extra29 camping Extra20 every dog has its day Extra04 hector looks for a job Extra22 haunting at halloween
Read more.
Extra19 kung fu fighting
  More Extra tập 02 – hector goes shopping Extra30 love hurts extra tập 01 – hectors arival Extra26 alibi
Read more.
Extra20 every dog has its day
  More Extra15 the bouncer Extra09 jobs for the boys Extra21 the entertainers Extra16 uncle nick Extra23 truth or dare
Read more.
Extra21 the entertainers
  More Extra06 bridget wins the lottery Extra26 alibi Extra20 every dog has its day Extra30 love hurts Extra10 annies
Read more.
Extra22 haunting at halloween
  More Extra30 love hurts Extra26 alibi Extra tập 02 – hector goes shopping Extra21 the entertainers Extra12 football crazy
Read more.
Extra23 truth or dare
  More Extra10 annies protest Extra25 art Extra26 alibi Extra27 can you live without Extra14 changes Extra28 christmas
Read more.
Extra24 pilot nick
  More Extra04 hector looks for a job Extra13 a wedding in the air Extra05 a star is born Extra11
Read more.
Extra25 art
  More Extra24 pilot nick Extra16 uncle nick Extra10 annies protest Extra15 the bouncer Extra06 bridget wins the lottery Extra07
Read more.
Extra26 alibi
  More Extra13 a wedding in the air Extra17 cyber stress Extra29 camping Extra24 pilot nick Extra23 truth or dare
Read more.
Extra27 can you live without
  More Extra09 jobs for the boys Extra06 bridget wins the lottery Extra24 pilot nick Extra19 kung fu fighting Extra
Read more.
Extra28 christmas
  More Extra tập 02 – hector goes shopping extra tập 01 – hectors arival Extra15 the bouncer Extra18 just
Read more.
Extra29 camping
  More Extra25 art Extra05 a star is born Extra18 just the ticket Extra12 football crazy Extra20 every dog has
Read more.
Extra30 love hurts
  More Extra11 holiday time Extra26 alibi Extra17 cyber stress Extra27 can you live without Extra21 the entertainers Extra tập
Read more.

More