học tiếng anh qua xem phim extra

Xem phim extra

Xem phim extra

EXTRA ENGLISH

( HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM EXTRA ENGLISH )

Extra English là một Series phim giáo dục ngoại ngữ phát trên kênh truyền hình Rai của Anh quốc. Đây thực sự là một Series phim thú vị và vô cùng hài hước. Học tiếng anh qua xem phim extra đã dành được  nhiều thành công ở nhiều nước trên thế giới, được đánh giá là một trong những Series phim giáo dục hay nhất. Nội dung phim rất vui nhộn, nhiều tình tiết gây cười, luôn kích thích trí “tò mò” của người xem. Series phim dài 30 tập được Sách Vàng chuyển tải thành 10 DVD Video chất lượng cao.
Mỗi tập là một câu chuyện khác nhau, qua mỗi câu chuyện trong video, người xem Học tiếng anh qua xem phim extra vô số các từ và câu tiếng Anh đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp. Cách diễn đạt của diễn viên rất trực quan và sinh động nên người xem có thể hiểu ngay nội dung câu chuyện mà không cần giải thích bằng bất kỳ một ngôn ngữ nào khác.
 
extra tập 01 – hectors arival
extra tập 01   Xem thêm Extra15 the bouncer Extra20 every dog has its day Extra23 truth or dare Extra24
Read more.
Extra tập 02 – hector goes shopping
Extra tập 02 – hector goes shopping   Xem thêm Extra25 art Extra tâp 03 – hector has a date
Read more.
Extra tâp 03 – hector has a date
Extra tâp 03 – hector has a date   Xem thêm Extra07 the twin extra tập 01 – hectors arival
Read more.
Extra04 hector looks for a job
  Xem thêm Extra10 annies protest Extra20 every dog has its day Extra08 the landladys cousin Extra17 cyber stress Extra15
Read more.
Extra05 a star is born
  Xem thêm Extra20 every dog has its day Extra12 football crazy Extra04 hector looks for a job Extra27 can
Read more.
Extra06 bridget wins the lottery
Read more.
Extra07 the twin
  Xem thêm Extra tâp 03 – hector has a date Extra08 the landladys cousin Extra04 hector looks for a
Read more.
Extra08 the landladys cousin
  Xem thêm Extra16 uncle nick Extra09 jobs for the boys Extra12 football crazy Extra11 holiday time Extra13 a wedding
Read more.
Extra09 jobs for the boys
  Xem thêm Extra tâp 03 – hector has a date Extra25 art Extra27 can you live without Extra30 love
Read more.
Extra10 annies protest
  Xem thêm Extra17 cyber stress Extra21 the entertainers Extra06 bridget wins the lottery Extra30 love hurts Extra27 can you
Read more.
Extra11 holiday time
  Xem thêm Extra08 the landladys cousin Extra24 pilot nick Extra12 football crazy Extra30 love hurts Extra tâp 03 –
Read more.
Extra12 football crazy
  Xem thêm Extra11 holiday time Extra08 the landladys cousin Extra25 art Extra23 truth or dare Extra07 the twin Extra19
Read more.
Extra13 a wedding in the air
  Xem thêm Extra20 every dog has its day Extra25 art Extra17 cyber stress extra tập 01 – hectors arival
Read more.
Extra14 changes
  Xem thêm Extra06 bridget wins the lottery Extra27 can you live without Extra20 every dog has its day Extra29
Read more.
Extra15 the bouncer
  Xem thêm Extra05 a star is born Extra10 annies protest Extra29 camping Extra tập 02 – hector goes shopping
Read more.
Extra16 uncle nick
  Xem thêm Extra13 a wedding in the air extra tập 01 – hectors arival Extra05 a star is born
Read more.
Extra17 cyber stress
  Xem thêm Extra27 can you live without Extra tâp 03 – hector has a date Extra19 kung fu fighting
Read more.
Extra18 just the ticket
  Xem thêm Extra25 art Extra tâp 03 – hector has a date Extra06 bridget wins the lottery Extra11 holiday
Read more.
Extra19 kung fu fighting
  Xem thêm Extra26 alibi Extra18 just the ticket Extra07 the twin Extra24 pilot nick Extra13 a wedding in the
Read more.
Extra20 every dog has its day
  Xem thêm Extra12 football crazy Extra11 holiday time Extra13 a wedding in the air Extra25 art Extra14 changes Extra26
Read more.
Extra21 the entertainers
  Xem thêm Extra08 the landladys cousin Extra30 love hurts Extra29 camping Extra13 a wedding in the air Extra22 haunting
Read more.
Extra22 haunting at halloween
  Xem thêm extra tập 01 – hectors arival Extra13 a wedding in the air Extra28 christmas Extra23 truth or
Read more.
Extra23 truth or dare
  Xem thêm Extra26 alibi Extra29 camping extra tập 01 – hectors arival Extra06 bridget wins the lottery Extra18 just
Read more.
Extra24 pilot nick
  Xem thêm Extra30 love hurts Extra26 alibi Extra20 every dog has its day Extra04 hector looks for a job
Read more.
Extra25 art
  Xem thêm Extra21 the entertainers Extra29 camping extra tập 01 – hectors arival Extra14 changes Extra07 the twin Extra06
Read more.
Extra26 alibi
  Xem thêm Extra06 bridget wins the lottery Extra05 a star is born Extra04 hector looks for a job Extra29
Read more.
Extra27 can you live without
  Xem thêm Extra21 the entertainers Extra10 annies protest Extra18 just the ticket Extra tâp 03 – hector has a
Read more.
Extra28 christmas
  Xem thêm Extra18 just the ticket Extra30 love hurts Extra10 annies protest Extra04 hector looks for a job Extra23
Read more.
Extra29 camping
  Xem thêm Extra26 alibi Extra12 football crazy Extra06 bridget wins the lottery Extra tâp 03 – hector has a
Read more.
Extra30 love hurts
  Xem thêm Extra29 camping Extra tập 02 – hector goes shopping Extra22 haunting at halloween Extra27 can you live
Read more.
Xem thêm
Show Buttons
Hide Buttons