INTRO-LV3-PRE-INTER Archives | NEU.vn

VIP.STUDY – Pre-Inter

học tiếng anh qua xem phim extra

Xem phim extra

Xem phim extra

EXTRA ENGLISH

( HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM EXTRA ENGLISH )

Extra English là một Series phim giáo dục ngoại ngữ phát trên kênh truyền hình Rai của Anh quốc. Đây thực sự là một Series phim thú vị và vô cùng hài hước. Học tiếng anh qua xem phim extra đã dành được  nhiều thành công ở nhiều nước trên thế giới, được đánh giá là một trong những Series phim giáo dục hay nhất. Nội dung phim rất vui nhộn, nhiều tình tiết gây cười, luôn kích thích trí “tò mò” của người xem. Series phim dài 30 tập được Sách Vàng chuyển tải thành 10 DVD Video chất lượng cao.
Mỗi tập là một câu chuyện khác nhau, qua mỗi câu chuyện trong video, người xem Học tiếng anh qua xem phim extra vô số các từ và câu tiếng Anh đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp. Cách diễn đạt của diễn viên rất trực quan và sinh động nên người xem có thể hiểu ngay nội dung câu chuyện mà không cần giải thích bằng bất kỳ một ngôn ngữ nào khác.
 
extra tập 01 – hectors arival
extra tập 01   Extra12 football crazy Extra13 a wedding in the air Extra22 haunting at halloween Extra14 changes Extra18
Read more.
Extra tập 02 – hector goes shopping
Extra tập 02 – hector goes shopping   Extra13 a wedding in the air Extra30 love hurts Extra06 bridget wins
Read more.
Extra tâp 03 – hector has a date
Extra tâp 03 – hector has a date   Extra08 the landladys cousin Extra22 haunting at halloween Extra09 jobs for
Read more.
Extra04 hector looks for a job
  Extra15 the bouncer Extra16 uncle nick Extra29 camping Extra05 a star is born Extra11 holiday time Extra tập 02
Read more.
Extra05 a star is born
  Extra26 alibi Extra23 truth or dare Extra10 annies protest Extra11 holiday time Extra15 the bouncer Extra14 changes
Read more.
Extra06 bridget wins the lottery
Read more.
Extra07 the twin
  Extra11 holiday time Extra15 the bouncer Extra20 every dog has its day Extra04 hector looks for a job Extra05
Read more.
Extra08 the landladys cousin
  Extra11 holiday time Extra28 christmas Extra tâp 03 – hector has a date Extra06 bridget wins the lottery Extra24
Read more.
Extra09 jobs for the boys
  Extra21 the entertainers Extra17 cyber stress Extra28 christmas Extra15 the bouncer extra tập 01 – hectors arival Extra tâp
Read more.
Extra10 annies protest
  Extra20 every dog has its day Extra23 truth or dare Extra14 changes Extra04 hector looks for a job Extra17
Read more.
Extra11 holiday time
  Extra04 hector looks for a job Extra08 the landladys cousin Extra25 art Extra28 christmas Extra29 camping Extra06 bridget wins
Read more.
Extra12 football crazy
  Extra28 christmas Extra16 uncle nick Extra17 cyber stress Extra23 truth or dare Extra14 changes Extra tập 02 – hector
Read more.
Extra13 a wedding in the air
  Extra15 the bouncer Extra04 hector looks for a job extra tập 01 – hectors arival Extra21 the entertainers Extra17
Read more.
Extra14 changes
  Extra22 haunting at halloween Extra09 jobs for the boys Extra10 annies protest Extra21 the entertainers Extra24 pilot nick Extra11
Read more.
Extra15 the bouncer
  Extra28 christmas Extra20 every dog has its day Extra08 the landladys cousin Extra17 cyber stress Extra05 a star is
Read more.
Extra16 uncle nick
  Extra13 a wedding in the air Extra07 the twin Extra06 bridget wins the lottery Extra08 the landladys cousin Extra21
Read more.
Extra17 cyber stress
  Extra08 the landladys cousin Extra10 annies protest Extra28 christmas extra tập 01 – hectors arival Extra26 alibi Extra21 the
Read more.
Extra18 just the ticket
  Extra07 the twin Extra06 bridget wins the lottery Extra15 the bouncer Extra19 kung fu fighting Extra20 every dog has
Read more.
Extra19 kung fu fighting
  Extra17 cyber stress Extra29 camping Extra13 a wedding in the air Extra18 just the ticket Extra11 holiday time Extra10
Read more.
Extra20 every dog has its day
  Extra30 love hurts Extra07 the twin Extra12 football crazy Extra24 pilot nick Extra18 just the ticket Extra22 haunting at
Read more.
Extra21 the entertainers
  Extra24 pilot nick Extra30 love hurts Extra19 kung fu fighting Extra28 christmas Extra13 a wedding in the air Extra04
Read more.
Extra22 haunting at halloween
  Extra tập 02 – hector goes shopping Extra29 camping Extra07 the twin Extra30 love hurts Extra13 a wedding in
Read more.
Extra23 truth or dare
  Extra26 alibi Extra19 kung fu fighting Extra tâp 03 – hector has a date Extra14 changes Extra27 can you
Read more.
Extra24 pilot nick
  Extra06 bridget wins the lottery Extra18 just the ticket Extra07 the twin extra tập 01 – hectors arival Extra13
Read more.
Extra25 art
  Extra17 cyber stress Extra12 football crazy Extra23 truth or dare Extra14 changes Extra tâp 03 – hector has a
Read more.
Extra26 alibi
  Extra18 just the ticket Extra06 bridget wins the lottery Extra27 can you live without Extra16 uncle nick Extra07 the
Read more.
Extra27 can you live without
  Extra17 cyber stress Extra19 kung fu fighting Extra05 a star is born Extra06 bridget wins the lottery Extra04 hector
Read more.
Extra28 christmas
  Extra tập 02 – hector goes shopping Extra22 haunting at halloween Extra25 art Extra21 the entertainers Extra15 the bouncer
Read more.
Extra29 camping
  Extra06 bridget wins the lottery Extra20 every dog has its day extra tập 01 – hectors arival Extra17 cyber
Read more.
Extra30 love hurts
  Extra22 haunting at halloween Extra16 uncle nick Extra19 kung fu fighting Extra27 can you live without Extra17 cyber stress
Read more.

Học tiếng anh qua phim hoạt hình

Học tiếng anh qua phim hoạt hình

Học tiếng anh qua phim hoạt hình

Tuyển tập các câu truyện Học tiếng anh qua phim hoạt hình kèm phụ đề dành cho các bạn mới bắt đầu học Tiếng Anh,  Hãy áp dụng phương pháp theo hướng dẫn của chúng tôi để đặt được hiệu quả cao nhất

Đây là các câu truyện hoạt hình đơn giản, lời thoại ngắn dễ nghe dành cho cấp độ mới bắt đầu học tiếng anh. Mỗi câu truyện là một bài học độc lập vì vậy hãy chọn Học tiếng anh qua phim hoạt hình qua một số câu truyện mà bạn thấy thú vị, học đi học lại nhiều lần

Show Buttons
Hide Buttons