3000 Từ tiếng anh thông dụng

3000 Từ tiếng anh thông dụng

3000 Từ tiếng anh thông dụng

Được tổng hợp từ những từ vựng căn bản thường hay được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày sẽ giúp bạn có nền tảng các 3000 Từ tiếng anh thông dụng hay dùng của Tiếng anh giao tiếp.

Áp dụng với công nghệ F-CARD để bạn có thể dễ dàng tiếp thu qua các tương tác của 3000 Từ tiếng anh thông dụng

Mỗi bài học gồm 30 từ vựng tiếng anh, được bao gồm nghĩa của từ, phiên âm, hình ảnh minh họa, click vào từ sẽ nghe được phát âm của từ đó.

Có thể lựa chọn nhiều chế độ học đa dạng khác nhau để rèn luyện thường xuyên

1/ Ghép thẻ: Chế độ học theo kiểu Ghép thẻ phiên âm và từ vựng trùng nhau

2/ Học: Chế độ học theo kiểu Chọn đáp án đúng a,b,c

3/ Kiểm tra: Chế độ học  theo kiểu cho phiên âm và nghĩa, viết lại từ mới

4/ Thẻ ghi nhớ: Bao gồm cả từ mới và nghĩa của từ mới

5/ Chính tả: Nghe phát âm và viết lại từ mới

Bắt đầu học 3000 Từ tiếng anh thông dụng nhé !

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *