INTRO Archives | NEU.vn

Bài tập tiếng anh qua 1200 câu trắc nghiệm thường gặp

Bài tập tiếng anh

qua 1200 câu trắc nghiệm thường gặp

bài tập tiếng anh qua 1200 câu trắc nghiệm thông dụng

Đây là 1200 câu trắc nghiệm tiếng anh điển hình thường gặp, tổng hợp các câu trắc nghiệm hỏi thường xuyên sẽ giúp các bạn nắm chắc và vượt qua các chủ điểm Ngữ pháp điển hình thường hay dùng trong các bài thi TOEIC, IELTS, Đại học …

Bên cạnh đó các câu hỏi được giải thích đầy đủ, chi tiết, xúc tích, dễ hiểu, đúc kết lại những câu hỏi thường gặp nhất, tần suất gặp lớn nhất.  Mỗi bài Test gồm 40 câu trắc nghiệm, được trình bày một cách logic, dễ hiểu, dễ nhớ, sẽ giúp các bạn tiếp thu các kiến thức nhanh nhất có thể bên cạnh đó là sự kết hợp tuyệt vời của công nghệ F-Card giúp bạn có nhiều phương pháp học khác nhau phù hợp với từng người;

Đây là 30 phần bài tập tiếng anh trắc nghiệm, bạn hãy dành thời gian để học nhé !

3000 Từ tiếng anh thông dụng

3000 Từ tiếng anh thông dụng

3000 Từ tiếng anh thông dụng

3000 Từ tiếng anh thông dụng

Được tổng hợp từ những từ vựng căn bản thường hay được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày sẽ giúp bạn có nền tảng các 3000 Từ tiếng anh thông dụng hay dùng của Tiếng anh giao tiếp.

Áp dụng với công nghệ F-CARD để bạn có thể dễ dàng tiếp thu qua các tương tác của 3000 Từ tiếng anh thông dụng

Mỗi bài học gồm 30 từ vựng tiếng anh, được bao gồm nghĩa của từ, phiên âm, hình ảnh minh họa, click vào từ sẽ nghe được phát âm của từ đó.

Có thể lựa chọn nhiều chế độ học đa dạng khác nhau để rèn luyện thường xuyên

1/ Ghép thẻ: Chế độ học theo kiểu Ghép thẻ phiên âm và từ vựng trùng nhau

2/ Học: Chế độ học theo kiểu Chọn đáp án đúng a,b,c

3/ Kiểm tra: Chế độ học  theo kiểu cho phiên âm và nghĩa, viết lại từ mới

4/ Thẻ ghi nhớ: Bao gồm cả từ mới và nghĩa của từ mới

5/ Chính tả: Nghe phát âm và viết lại từ mới

Bắt đầu học 3000 Từ tiếng anh thông dụng nhé !

 phat-am-tieng-anh-NEU

Luyện phát âm tiếng anh

Luyện phát âm tiếng anh

Luyện phát âm tiếng anh

Luyện phát âm tiếng anh  là một phần quan trọng nhất để bạn có thể nói và nghe tiếng anh đúng chuẩn. Dưới đây là những bài học liên quan đến việc luyện tập phát âm tiếng anh từ các phiên âm la tinh.

Bảng phiên âm Phát âm tiếng anh là những kí tự Latin được ghép vào với nhau để tạo thành từ. Cách đọc phiên âm tiếng Anh khá giống với âm tiếng Việt, ngoại trừ, một vài âm không có trong bảng phiên âm tiếng Việt. IPD là viết tắt của International Phonetic Alphabet – bảng kí hiệu ngữ âm quốc tế Để có thể phiên âm tiếng Anh chính xác, chúng ta sẽ đi qua 1 vòng các âm trong bảng IPA phiên âm tiếng Anh để Luyện phát âm tiếng anh nhé

Consonants –Phụ âm trong Luyện phát âm tiếng anh

p- đọc như chữ p của tiếng Việt +pen, copy, happen;

b – đọc như chữ b của tiếng Việt +back, bubble, job;

t – đọc như chữ t của tiếng Việt +tea, tight, button;

t̼ – đọc như chữ t của tiếng Việt +city, better;

d – đọc như chữ d của tiếng Việt +day, ladder, odd;

K – đọc như chữ C của tiếng Việt +Key /ki:/, cock, school /sku:l/;

g – đọc như chữ g của tiếng Việt +get, giggle, ghost;

ʧ – đọc như chữ ch của tiếng Việt +Church /ʧɜːʧ/, match, nature;

ʤ – phát thành âm jơ (uốn lưỡi) +judge, age /eiʤ/, soldier;

f – đọc như chữ f của tiếng Việt +fat, coffee, rough, physics;

v – đọc như chữ v của tiếng Việt +view, heavy, move;

θ – đọc như chữ th của tiếng Việt +thing /θɪn/, author, path;

ð – đọc như chữ đ của tiếng Việt +this /ðɪs/, other, smooth;

s – đọc như chữ s của tiếng Việt +soon, cease, sister;

z – đọc như chữ zờ của tiếng Việt +zero, zone, roses, buzz;

ʃ – đọc như s (uốn lưỡi) của t.V ship, sure /ʃɔː(r)/, station;

ʒ – đọc như r(uốn lưỡi) của t.V pleasure /’pleʒə(r), vision;

h – đọc như h của t.V hot, whole, behind;

m – đọc như m của t.V more, hammer, sum;

n – đọc như n của t.V nice, know, funny, sun;

ŋ – Vai trò như vần ng của t.V(chỉ đứng cuối từ) ring /riŋ/, long, thanks, sung;

l – đọc như chữ L của tiếng Việt light, valley, feel;

r – đọc như chữ r của tiếng Việt right, sorry, arrange;

j – đọc như chữ z (nhấn mạnh) – hoặc kết hợpvới chữ u → ju – đọc iu;

yet, use /ju:z/, beauty;

w – wờ wet, one /wʌn/, when, queen;

Vowels – Nguyên âm trong Luyện phát âm tiếng anh

ɪ – đọc i như trong t.V kit /kɪt/, bid, hymn;

e – đọc e như trong t.V dress /dres/, bed;

æ – e (kéo dài, âm hơi pha A) trap, bad /bæd/;

ɒ – đọc o như trong t.V lot /lɒt/, odd, wash;

ʌ – đọc â như trong t.V strut, bud, love /lʌv/;

ʊ – đọc như u (tròn môi – kéo dài)trong t.V foot, good, put /pʊt/;

iː – đọc i (kéo dài) như trong t.V fleece, sea /siː/;

eɪ – đọc như vần ây trong t.V face, day /deɪ/, steak;

aɪ – đọc như âm ai trong t.V price, high, try /traɪ/;

ɔɪ – đọc như âm oi trong t.V choice, boy /bɔɪ/;

uː – đọc như u (kéo dài) trong t.V goose, two, blue/bluː/;

əʊ – đọc như âm âu trong t.V goat, show /ʃəʊ/, no;

aʊ – đọc như âm ao trong t.V mouth/maʊθ/, now;

ɪə – đọc như âm ia trong t.V near /nɪə(r)/, here;

eə – đọc như âm ue trong t.V square /skweə(r)/, fair;

ɑː – đọc như a (kéo dài) trong t.V start, father /’fɑːðə(r)/;

ɒː – đọc như âm o (kéo dài) trong t.V thought, law;

ɔː – đọc như âm o trong t.V thought, law /lɔː/;

ʊə – đọc như âm ua trong t.V poor /pʊə(r), jury;

ɜː – đọc như ơ (kéo dài) trong t.V nurse /nɜːs/, stir;

i – đọc như âm i trong t.V happy/’hæpi/;

ə – đọc như ơ trong t.V about /ə’baʊt/;

u – đọc như u trong t.V influence /’influəns;

ʌl – đọc như âm âu trong t.V result /ri’zʌlt/;

Dưới đây là chi tiết cách Luyện phát âm tiếng anh, bạn tham khảo nhé !

HỆ SINH THÁI HỌC TIẾNG ANH

Hệ sinh thái học tiếng anhGắn kết cộng đồng học tiếng anh

Hệ sinh thái học tiếng anh

NEU.VN – Online được tổng hợp tài liệu từ căn bản đến nâng cao, kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tự học Tiếng anh để bạn có thể học trên điện thoại, laptop … , áp dụng trí tuệ nhân tạo NEU AI để đôn đốc việc học tiếng anh hàng ngày, gắng kết cộng đồng thông qua mạng xã hội, website … để duy trì động lực học tiếng anh

NEU.VN – Offline hình thành các Câu lạc bộ sinh hoạt Offline ( NEU ENGLISH CLUB ) hoạt động hàng tuần để các thành viên giúp đỡ nhau và rèn luyện khả năng phản xạ thực tế. Dưới sự hỗ trợ của các MASTER ( bạn trẻ đã từng đi du học về Việt Nam ), LEADER, … sẽ giúp các thành viên phương pháp và cách thức học tiếng anh hiệu quả.

 

NEU PARTNER

Với mong muốn mở rộng, phát triển cộng đồng, NEU.VN cần tìm các đối tác: Chủ tịch CLB ( LEADER ) , Tình nguyện viên ( SUPPOTER ), Tổ chức hợp tác ( BRAND ) để mở rộng hệ sinh thái học tiếng anh NEU.VN

 

1. NEU LEADER: Những người dẫn dắt câu lạc bộ, gây dựng cộng đông tiếng anh theo mô hình hoạt động của CLB

Quyền lợi: Trở thành chủ tịch một hoặc nhiều CLB NEU.VN, hỗ trợ các kiến thức, kỹ năng quản lý, vận hành hệ thống, thương hiệu, kỹ năng thương mại điện tử, Chi phí hỗ trợ theo hiệu quả hoạt động CLB

Trách nhiệm: Thực hiện theo quy trình của hệ thống, quản lý thành viên, báo cáo tình hình hoạt động thường xuyên

 

2. NEU SUPPOTER: Những người yêu thích cộng đồng, sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng để nâng cao trình độ ngoại ngữ của các bạn trẻ ( có thể hoạt động Online hoặc Offline )

Quyền lợi: Có thể tham gia miễn phí các hoạt động của NEU, đóng góp ý kiến, công sức gây dựng cộng đồng trong hệ sinh thái học tiếng anh NEU.VN

Trách nhiệm: Thực hiện theo nhiệm vụ cụ thể do NEU giao phó trách nhiệm

 

3. NEU BRAND – Mô hình hợp tác thương hiệu chéo, Bao gồm Các tổ chức, Các Trung tâm Tiếng anh, đào tạo tiếng anh muốn hỗ trợ cộng đồng học Tiếng Anh

Đăng ký hợp tác NEU PARTNER

 

THỐNG TIN CHI TIẾT:

NEU ENGLISH ONLINE
WEBSITE: http://neu.vn
GROUP: https://www.facebook.com/groups/eve.neu.vn
F-PAGE: http://facebook.com/eve.neu.vn
YOUTUBE: https://goo.gl/nvkVh8

NEU ENGLISH CLUB – OFFLINE
HẢI PHÒNG:

Website: http://eve.neu.vn

Fan Page: https://www.facebook.com/caulacbotienganhhaiphong

Học Tiếng Anh qua studyphim

studyphim

studyphim

Học Tiếng Anh qua studyphim là phương pháp vừa học tiếng anh vừa xem các studyphim giải trí quốc tế như gottalent, the voice, phim … Các VIDEO được chọn lọc kỹ, bao gồm song ngữ Anh-Việt vì vậy rất dễ hiểu.

Khi bắt đầu học bạn chú ý rằng mình đang học Tiếng anh chứ không phải giải trí, vì vậy phải tuân theo các quy tắc học tiếng anh của NEU tổng hợp. Không nên nóng vội tránh việc học nhiều mà chẳng ngấm và không sử dụng được nhé

Với phương pháp Học Tiếng Anh qua studyphim này bạn có thể áp dụng theo như gợi ý của mình như sau:

  • Xem lướt các VIDEO rồi chọn studyphim yêu thích để học
  • Chọn một VIDEO yêu thích khoảng 3-5 phút, nếu VIDEO dài hơn thì chia nhỏ ra để học
  • Nên học theo một nhóm gameshow trước
  • VIDEO nào nghe hiêu tầm 80% thì thôi không cần học, mà chọn video khác hoặc chọn video cấp độ khó hơn
  • Chú ý vì chúng ta Học Tiếng Anh qua VIDEO GameShow chứ không phải xem giải trí vì vậy khi bạn xem VIDEO có thể xem nhiều, nhưng nếu xác định chọn VIDEO để học thì chỉ chọn 1 VIDEO học trong ít nhất 1 Tuần nhé !

ĐÂY LÀ MỘT SỐ VIDEO studyphim HAY BẠN THAM KHẢO NHÉ

truyện cổ tích tiếng anh bằng video

truyện tiếng anh

truyện tiếng anh

Truyện tiếng anh là một số câu truyện được tự sự dân gian sáng tác có xu thế hư cấu, bao gồm cổ tích thần kỳ, cổ tích thế sự, cổ tích phiêu lưu và cổ tích loài vật. Đây là loại truyện ngắn, chủ yếu kể về các nhân vật dân gian hư cấu, như tiên, yêu tinh, thần tiên, quỷ, người lùn, người khổng lồ, người cá, hay thần giữ của, và thường là có phép thuật, hay bùa mê

Việc học tiếng anh thông qua các câu truyện tiếng anh  dưới dạng bộ phim hoạt hình giúp bạn có những giây phút thư giãn và thoải mái khi học tiếng anh và cảm thấy việc học không bị nhàm chán. hãy chọn cho mình một câu chuyện cổ tích phù hợp và học kỹ nhé

Nhạc tiếng anh hay nhất mọi thời đại

Nhạc tiếng anh – Song ngữ Anh Việt

Nhạc tiếng anh

Tuyển tập nhạc tiếng anh hay nhất mọi thời đại. Với song ngữ Anh – Việt sẽ giúp các bạn vừa nghe nhạc tiếng anh vừa học tiếng anh. Các bạn lưu ý: Vì nhạc tiếng anh cần phải theo âm điệu vì vậy các cấu trúc tiếng anh trong lời bài hát sẽ không chính xác vì vậy các bạn chỉ nên học từ vựng chứ không nên học cả câu.

NHẠC TIẾNG ANH MỚI


MUSIC RANDOM

NGHE TẤT CẢ BÀI HÁT TIẾNG ANH   

Bài tập ngữ pháp tiếng anh qua video

Bài tập ngữ pháp tiếng anh qua video

Bài tập tiếng anh

Bài tập tiếng anh là các tài liệu tổng hợp giúp bạn hiểu sâu hơn về cách sử dụng các từ, các thì, các cấu trúc ngữ pháp trong Tiếng Anh thường được áp dụng trong các bài thi

Thông qua Làm các bài tập tiếng anh thường xuyên sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về từng trường hợp cụ thể về  cách dùng từ trong tiếng anh, chương trình bao gồm hơn 2000+ câu trắc nghiệm thường hay dùng nhất trong các bài thi, hãy Làm các bài tập tiếng anh này thường xuyên nhé

Ngữ pháp tiếng anh

Ngữ pháp tiếng anh là một phần rất quan trọng để bạn có thể hiểu và làm chủ Tiếng Anh, nó được ví như một bộ xương của cơ thể người vậy, dù không nhìn thấy nhưng nó giúp cơ thể luôn vững chắc. Tuy nhiên bạn cũng không cần tập trung quá nhiều thời gian để học Ngữ Pháp, mà hãy học qua các VIDEO thực tế của NEU, rồi khi nào không hiểu hãy tìm và học các bài học phù hợp. NGỮ PHÁP VIDEO

Ngữ Pháp Tiếng Anh

VIDEO HỌC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
Học ngữ pháp tiếng anh NEU online được tổng hợp 26 bài ngữ pháp tiếng anh trọng tâm và căn bản nhất. Giúp bạn nắm bắt trọng tâm ngữ pháp trong Tiếng Anh. Mỗi bài học được bao gồm Lý thuyết, hướng dẫn, bài tập thực tế dùng Flash Card.
Sau đây là một số gợi ý để bạn có thể học hiệu quả

  • Bạn có thể học nhanh để nắm bắt toàn bộ ngữ pháp tiếng anh hoặc khi nào vướng mắc phần nào có thể đọc và tìm hiểu sâu hơn về phần đó.
  • Comment những ý chính của bài học mà bạn cần take note trong khi học nhé
  • Luyện tập thường xuyên các bài học thay vì chỉ học lý thuyết thông thường
  • Mỗi ngày chỉ nên học 1 chủ điểm ngữ pháp, học trong 1 tháng, sau đó ôn lại thường xuyên 30 lần để lưu trữ trí nhớ tự động về cách sử dụng ngữ pháp

SAU ĐÂY LÀ 26 BÀI HỌC DÀNH CHO BẠN

Show Buttons
Hide Buttons