THE LOST KEY – Chiếc chìa khóa bị mất

THE LOST KEY – Chiếc chìa khóa bị mất

THE LOST KEY - Chiếc chìa khóa bị mất

THE LOST KEY
At a restaurant, a guest said angrily:
– Waiter! Why is this key in my soup? What do you
think of it?
– Sir, I\’m very happy – replied the waiter – I have
looked for it everywhere from yesterday. Thank you
very much! Thank you very much! It\’s lucky that you
didn\’t swallow up it.

——————–

Chiếc chìa khóa bị mất
Tại một nhà hàng, một người khách tức giận nói:
– Anh bồi! Tại sao chiếc chìa khóa này lại ở trong món
súp của tôi? Anh nghĩ sao về việc này?
– Thưa ngài, tôi rất vui sướng ạ – Người hầu bàn trả lời –
Tôi đã tìm kiếm nó khắp nơi từ hôm qua đến giờ. Cám
ơn ông nhiều! Cám ơn ông nhiều!
Thật may mắn là ông đã không nuốt mất nó.

——————–

THE LOST KEY – Chiếc chìa khóa bị mất

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

The office rules – Nội quy cơ quan

The office rules – Nội quy cơ quan

The office rules - Nội quy cơ quan

The office rules
Bill Jenkins worked in a big office in the city, and
generally he used to go to the barber’s during working
hours to have his hair cut, although this was against the
rules: clerks had to have their hair cut in their own time.
While Bill was at the barber’s one day, the manager of
the office came in by chance to have his own hair cut.
Bill saw him and tried to hide his face, but the manager
came and sat beside him, so he soon recognized him.
“Hullo, Jenkins,” the manager said. “I see that you are
having your hair cut in office time,”
“Yes, sir, I am,” admitted Bill calmly. “You see, sir, it
grows in office time.”
“Not all of it,” said the manager of the office at once.
“Some of it grows in your own time.”
“Yes, sir, that’s quite true” answered Bill politely, “but
I’m not having it all cut off.”

——————–

Nội quy cơ quan
Bill Jenkins làm việc tại một cơ quan lớn trong thành
phố, và thường thì anh chàng hay đi hớt tóc trong giờ
làm việc. Mặc dù điều này trái với nội quy cơ quan: các
nhân viên phải cắt tóc trong thời gian riêng của mình.
Một hôm, trong khi Bill đang trong tiệm hớt tóc thì ông
giám đốc cơ quan cũng vô tình vào đó để cắt tóc. Bill
trông thấy ông ta và cố giấu mặt đi, nhưng ông ta đã tới
ngồi cạnh và nhanh chóng nhận ra anh chàng.
“ À, chào Jenkins. Tôi thấy là anh đang hớt tóc trong giờ
làm việc đấy nhé!”, ông giám đốc nói.
“Vâng, thưa ông. Nhưng như ông biết đấy, tóc cũng mọc
dài trong giờ làm việc ạ.” Bill bình tĩnh thú nhận.
“Nhưng cũng không phải tất cả. Cũng có những phần tóc
chỉ mọc trong lúc rảnh rỗi mà thôi.” Ông giám đốc nói
ngay.
“ Dạ thưa ông điều đó rẩt đúng nhưng mà tôi cũng đâu
có hớt hết tóc đi đâu ạ.” Bill lịch sự đáp lời.

——————–

The office rules – Nội quy cơ quan

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

The best time for apples – Mùa tốt nhất cho táo

The best time for apples – Mùa tốt nhất cho táo

The best time for apples - Mùa tốt nhất cho táo

The best time for apples
It was the first lesson after the summer holidays at a
small school. The lesson was about the seasons of the
year, the teacher said:
“ They are Spring, Summer, Autumn and Winter. In
Spring, it is warn and everything begins to grow. In
Summer it is hot and there are many flowers in the
fields and gardens. In Autumn there are many
vegetables and much fruit. Everybody likes to eat fruit.
In Winter it is cold and it often rains. Sometimes there
is snow on the ground.”
Here the teacher stopped and looked at one of the
pupils.
“ Stop talking, Tom,” he said. “ When is the best time
for apples?”
“ It is when the farmer is not at home and there is no
dog in the garden.” Answered Tom.

——————–

Mùa tốt nhất cho táo
Đang trong giờ học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè tại một ngôi
trường nhỏ. Bài học nói về các mùa trong năm. Cô giáo
giảng:
– “ Mỗi năm có bốn mùa, đó là: mùa xuân, mùa hạ, mùa
thu và mùa đông. Mùa xuân trời ấm áp và muôn loài nảy
nở sinh sôi. Mùa hè trời nóng nực, có rất nhiều rau và
quả, ai cũng thích ăn hoa quả. Mùa đông trời lạnh và
thường có mưa, đôi khi còn có tuyết rơi trên mặt đất.”
Giảng đến đây, cô giáo nhìn một học sinh nhắc nhở rồi
hỏi:
-“ Tom, không nói chuyện nữa. Vào mùa nào táo tốt nhất
hả?”
-“ Mùa táo tốt nhất là….là khi ông chủ vườn không có
nhà và cũng không có chó ở ngòai vườn ạ.”

——————–

The best time for apples – Mùa tốt nhất cho táo

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

The magician & the parrot – Ảo thuật gia và con vẹt

The magician & the parrot – Ảo thuật gia và con vẹt

The magician & the parrot - Ảo thuật gia và con vẹt

The magician & the parrot
A magician was working on a cruise ship in the
Caribbean. He has a different audience each week, so
he allowed himself to perform the same act over and
over again. There was only one problem: The captain’s
parrot saw the shows each week and began to
understand how the magician did every trick.
Once he understood, he started shouting in the middle
of every show.
“Look, that’s not the same hat!”
“Now he’s hiding the flowers under the table!”
“Hey, why are all the cards the Ace of Spades?”
The magician was furious but couldn’t do anything
about it. After all, it was the captain’s parrot.
One day the unthinkable happened: The ship had an
accident and sank! The magician found himself on a
piece of wood in the middle of the ocean with the parrot
of course!
They stared at each other with hate, but did not utter a
single word. This went on for days.
After a week the parrot finally broke the silence and
said, “Ok, I give up, Where’d you hide the boat?”

——————–

Ảo thuật gia và con vẹt
Một ảo thuật gia làm việc trên một con tàu chở các hành
khách đi du ngoạn trong vùng biển Caribbean. Mỗi tuần
anh ta lại có một lượt khán giả khác, bởi vậy anh ta tự
cho phép mình cứ diễn đi diễn lại một trò. Chỉ có một
vấn đề duy nhất là: con vẹt của viên thuyền trưởng xem
các trò diễn hàng tuần và bắt đầu hiểu cách mà nhà ảo
thuật diễn trò.
Mỗi khi nó hiểu ra, nó lại bắt đầu gào lên khi màn diễn
chưa kết thúc:
-“Hãy nhìn xem, đó không phải là chiếc mũ lúc nãy!”
-“Lúc này anh ta đang giấu những bông hoa đó ở dưới
bàn ý!”
-“Này, tại sao tất cả các quân bài đều có hình con át pích
vậy?”
Anh ta rất bực mình nhưng không thể làm gì con vẹt. Vì
suy cho cùng, nó là con vẹt của thuyền trưởng.
Một hôm, chuyện chưa từng được nghĩ tới đã xảy ra:
Con tàu gặp nạn và chìm! Ảo thuật gia thấy mình đang
lênh đênh giữa đại dương trên một ván gỗ, và tất nhiên là
con vẹt cũng có ở đó!
Họ giương mắt nhìn nhau một cách căm ghét, nhưng
không nói với nhau một lời nào. Điều đó diễn ra trong
nhiều ngày,
Sau một tuần con vẹt phá vỡ sự im lặng và nói:
– “Thôi được, tôi thua rồi đấy. Anh đã giấu con tàu ở đâu
vậy?”

——————–

The magician & the parrot – Ảo thuật gia và con vẹt

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

The carjacking – Một vụ cướp xe hơi

The carjacking – Một vụ cướp xe hơi
The carjacking - Một vụ cướp xe hơi
The carjacking
An elderly woman did her shopping and, upon returning
to her car, found four males in the act of leaving with
her vehicle. She dropped her shopping bags, drew her
handgun, and proceeded to scream at them at the top of
her voice,
“I have a gun and I know how to use it! Get out of the
car, you scumbags!”
The four men didn’t wait for a second invitation but got
out and ran like mad. The woman, somewhat shaken,
proceeded to load her shopping bags in the back of the
car and get into the driver’s seat. She was so shaken that
she could not get her key into the ignition. She tried and
tried, to no avail/
And then it dawned on her why. A few minutes later,
she found her own car parked four or five spaces father
down. She loaded her bags into her car and drove to the
police station.
The sergeant, to whom she told the story, nearly tore
himself in two the other end of the counter, where four
pale males were reporting a carjacking by a mad elderly
woman described as white, less than five feet tall,
glasses, curly white hair, and carrying a large handgun.
No charges were filed.
——————–
Một vụ cướp xe hơi
Một bà cụ đi mua sắm xong, quay trở lại nơi đỗ xe ô tô
của mình. Cụ thấy bốn gã đàn ông đang định bỏ đi bằng
chiếc xe của cụ. Cụ đánh rơi túi hàng, rút khẩu song
ngắn ra, tới gần và gắng hết sức hét lên:
-“ Tôi có một khẩu súng trong tay và tôi biết cách dùng
nó! Hãy ra khỏi chiếc xe, đồ cặn bã!”
Bốn gã đàn ông không đợi lời mời tới lần thứ hai mà vội
vã ra khỏi xe và chạy như điên. Bà cụ run rẩy, tới đặt túi
hàng phía sau xe và vào chỗ lái. Vì quá lập cập, bà cụ
không thể cắm được chìa khóa vào ổ khóa. Bà đã thử đi,
thử lại nhưng vẫn chẳng ích gì.
Và rồi bà cũng hiểu ra nguyên do. Vài phút sau, bà thấy
xe của mình đỗ sau đó khỏang bốn đến năm chỗ để xe.
Bà chất túi đồ của mình lên xe và lái tới đồn công an gần
nhất.
Vị trung sĩ, người mà nghe bà thuật lại câu chuyện, gần
như cười vỡ bụng và đưa tay chỉ về phía cuối dãy bàn
tiếp tân, nơi bốn người đàn ông mặt xanh mét đang trình
báo về vụ cướp xe do một bà lão điên được tả lại như
sau: trắng, thấp hơn năm feet, đeo kính, tóc bạc, xoăn và
cầm một khẩu súng lục lớn.
Không thấy có vụ tấn công nào như thế được lưu trong
hồ sơ.
——————–
The carjacking – Một vụ cướp xe hơi

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Để mẹ xin đổi cho con thẻ màu khác nhé

I’ll ask them to change to a different card color – Để mẹ xin đổi cho con thẻ màu khác nhé

I'll ask - Để mẹ xin 

I’ll ask them to change to a different card color
When her young son came home from a football match
with a sad face, the mother asked:
– Why are you so sad?
-I was offered a “yellow” card by the referee, Mom.
-Don’t you like a yellow card? So, what color would
you like? Tell me and I’ll go to meet the referee and beg
him to offer you a card with a different color.

——————–

Để mẹ xin đổi cho con thẻ màu khác nhé
Thấy cậu con trai đi thi đấu tranh cúp bóng đá thiếu niên
về mặt buồn thiu , bà mẹ hỏi :
Sao con buồn thế ?
Con bị trọng tài “tặng” một thẻ vàng mẹ ạ !
Con không thích thẻ vàng à ! Thế con thích thẻ màu gì
để mẹ đi gặp ông trọng tài , mẹ xin đổi cho con thẻ màu
khác nhé ?

——————–

I’ll ask them to change to a different card color – Để mẹ xin đổi cho con thẻ màu khác nhé

——————–

Vạ miệng
Máy giặt của gia đình nọ bị trục trặc. Cô vợ bèn gọi
người đến sửa. Vì cô phải đi làm cả ngày nên cô nói
dặn người thợ, vốn cũng có quan hệ họ hàng, chỗ để
chìa khóa để anh ta tự làm.
– Tôi sẽ để chìa khoá dưới thảm chùi chân. Anh sửa
cái máy rửa bát và để hoá đơn lên bệ bếp, và tôi sẽ
gửi tiền thanh toán cho anh. À, anh đừng ngại con
Bẹc giê của tôi. Nó sẽ không làm phiền anh đâu.
Nhưng, dù anh có làm gì thì cũng đừng, với bất kỳ
lý do nào, nói chuyện với con vẹt. Tôi nhắc lại,
không được nói chuyện với con vẹt!!!
Ngày hôm sau khi người thợ tới, anh ta thấy một con
chó to và dữ chưa từng thấy. Nhưng như bà chủ nhà
đã nói, con chó chỉ nằm đó trêm tấm thảm xem anh
ta làm việc.
Tuy nhiên, con vẹt thì làm anh ta phát điên lên được
suốt cả buổi bởi tiếng la hét chửi rủa liên miên của
nó.
Cuối cùng, anh thợ không thể chịu được nữa và hét
lên:
– Câm mồm đi, con chim ngu ngốc xấu xí khốn
kiếp!
Thế là, con vẹt đáp:
– Xử lý nó đi, Spike!….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Let them quit the game early – Họ cho nghỉ đá sớm đi

Let them quit the game early – Họ cho nghỉ đá sớm đi

Let them quit the game early - Họ cho nghỉ đá sớm đi

Let them quit the game early
A wife was telling her \”Football Referee\” husband:
– Dear! There is an anniversary of death in my parents
family. You\’ll prepare to go there with me, won\’t you?
– Alas! I can\’t go, because this afternoon I have to work
as a referee for the Championship Cup Competition
Football Match. You\’ll have to go alone!
– That\’s unacceptable! It\’s my Great Grandma. If you
don\’t come, my relatives will insult me.
– So, when will the anniversary begin? -At 5:00pm.
– Alas! The match will finish at 5:15pm
– My God! What a strange man you are! Just tell the
players you want them to quit playing a bit early. You
are the referee: Whatever ruling you make, the players
have to obey.

——————–

Họ cho nghỉ đá sớm đi
Bà vợ bảo chồng (là trọng tài bóng đá ):
Ông à ! Chiều nay có đám giỗ bên ông ngoại, ông lo
chuẩn bị sang bên ấy với tôi nhé!
ấy chết ! Đi thế nào được ! Vì chiều nay tôi làm trọng tài
chính cho trận tranh cúp vô địch. Thôi bà đi một mình
vậy !
Không được ! Đám giỗ bà cụ cố tôi mà ông không đi để
họ hàng nhà tôi họ chửi cho à ?
Thế đám giỗ bắt đầu lúc mấy giờ ?
5 giờ chiều
ối ! 5 giờ 15 trận đấu mới xong
ối giời ơi , cái ông này ! Thì ông cho các cầu thủ họ nghỉ
sớm một tý đã sao nào ! Ông là trọng tài thì bảo gì mà họ
chả nghe !

——————–

Let them quit the game early – Họ cho nghỉ đá sớm đi

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

What a woman – Thế mới là phụ nữ

What a woman – Thế mới là phụ nữ

What a woman - Thế mới là phụ nữ

What a woman
Three blonde guys are stranded on one side of a
wide river and don’t know how to get across.
The first blonde guy prays to God to make him
smart enough to think of a way to cross the river.
God turns hom into a brown-haired man, and he
swam across.
The second blonde guy prays to God to make him
even smarter, so he can think of a better way to
cross the river. God turns him into a red-haired man,
so he builded a boat and rows across.

——————–

Thế mới là phụ nữ
Ba gã đàn ông tóc vàng bị mắc cạn tại bờ của một
con sông rộng và không biết làm thế nào để có thể đi
qua.
Gã tóc vàng thứ nhất cầu Chúa xin cho hắn đủ thông
minh để nghĩ được cách qua sông. Chúa trời biến
anh ta thành người đàn ông tóc nâu, và anh ta bơi
qua.
Gã tóc vàng thứ hai cầu chúa xin cho hắn thông
minh hơn để có thể nghĩ ra một cách tốt hơn để qua
sông. Chúa trời biến anh ta thành một người đàn ông
tóc đỏ, bởi vậy anh ta đóng một con thuyền và chèo.

——————–

What a woman – Thế mới là phụ nữ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

The arm was guilty – Cánh tay có tội

The arm was guilty – Cánh tay có tội

The arm was guilty - Cánh tay có tội

The arm was guilty
A man was brought before the judge. The witness
said that the day before the prisoner had stolen some
pears from a basket, outside a grocer’s. The solicitor
said to the judge:
“It is true that the prisoner took a few pears with his
right arm; his right arm is guilty, but not he himself;
you can not punish the whole body because one of
its limbs is guilty.”
“You are quite right,” answered the judge, “so I
sentence the prisoner’s right arm to six days. Now
the prisoner will go to prison with his arm if he
likes.”
Everybody at court began to laugh; but people
laughed still more when they saw the prisoner
unscrew his right arm (it was a wooden arm) He
then gave it to the judge, saying: “Here is my guilty
arm, Sir I don’t wish to go to prison with it.”

——————–

Cánh tay có tội
Một người đàn ông bị đưa ra hầu tòa. Nhân chứng
nói rằng, hôm trước bị cáo đã lấy trộm quả lê trong
một cái rổ bên ngoài tiệm thực phẩm. Luật sư nói
với quan tòa:
“ Đúng là tên này có lấy lê bằng tay phải; tay phải
của hắn phạm tội, còn hắn thì không có tội; ngài
không thể trừng phạt cả cơ thể của hắn chỉ vì một
chân hay một tay của hắn phạm tội.”
“Ngài nói hoàn toàn đúng, vậy thì tôi kết án cánh tay
phải của bị cáo sáu ngày giam giữ. Bây giờ thì tên tù
này sẽ không phải vào tù với cánh tay phải nếu hắn
thích vậy,” quan tòa phán.
Mọi người có mặt trong phiên tòa bắt đầu cười ầm ĩ;
nhưng họ còn cười to hơn khi thấy tù tháo ốc nơi
cánh tay phải của hắn ra (cánh tay làm bằng gỗ). Sau
đó hắn đưa nó cho quan tòa và nói: -“Đây là cánh
tay phải của tôi, thưa ngài, tôi không muốn vào tù
cùng với nó.”

——————–

The arm was guilty – Cánh tay có tội

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons