I’ll never go to watch a football game again! – Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa 

I’ll never go to watch a football game again! – Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa Truy cập: Học kinh doanh &…

View More I’ll never go to watch a football game again! – Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa 

Let them quit the game early – Họ cho nghỉ đá sớm đi

Let them quit the game early – Họ cho nghỉ đá sớm đi Truy cập: Học kinh doanh & Marketing Online MIỄN PHÍ Let them…

View More Let them quit the game early – Họ cho nghỉ đá sớm đi

Went out in my slippers – Tôi đã mang dép đi ra ngoài rồi.

Went out in my slippers – Tôi đã mang dép đi ra ngoài rồi. Truy cập: Học kinh doanh & Marketing Online MIỄN PHÍ Went…

View More Went out in my slippers – Tôi đã mang dép đi ra ngoài rồi.

Stone and Stone – Breaker – Đá và người đập vỡ đá

Stone and Stone – Breaker – Đá và người đập vỡ đá Stone and Stone – Breaker A very strict officer was talking to some…

View More Stone and Stone – Breaker – Đá và người đập vỡ đá

YOU’RE SMARTER ALREADY – ÔNG ĐÃ THÔNG MINH HƠN RỒI

YOU’RE SMARTER ALREADY – ÔNG ĐÃ THÔNG MINH HƠN RỒI Truy cập: Học kinh doanh & Marketing Online MIỄN PHÍ YOU’RE SMARTER ALREADY A customer…

View More YOU’RE SMARTER ALREADY – ÔNG ĐÃ THÔNG MINH HƠN RỒI

I’VE BEEN LOOKING FOR THE PERFECT GIRL – TÔI ĐÃ TÌM KIẾM MỘT CÔ GÁI HOÀN HẢO

I’VE BEEN LOOKING FOR THE PERFECT GIRL – TÔI ĐÃ TÌM KIẾM MỘT CÔ GÁI HOÀN HẢO Truy cập: Học kinh doanh & Marketing Online…

View More I’VE BEEN LOOKING FOR THE PERFECT GIRL – TÔI ĐÃ TÌM KIẾM MỘT CÔ GÁI HOÀN HẢO

WE’VE SAVED ENOUGH MONEY – CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN

WE’VE SAVED ENOUGH MONEY – CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN Truy cập: Học kinh doanh & Marketing Online MIỄN PHÍ WE’VE SAVED ENOUGH…

View More WE’VE SAVED ENOUGH MONEY – CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN