ĐÃ Archives | NEU.vn

I’ll never go to watch a football game again! – Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa 

I’ll never go to watch a football game again! – Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa I’ll never go to watch a…

View More I’ll never go to watch a football game again! – Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa 

Let them quit the game early – Họ cho nghỉ đá sớm đi

Let them quit the game early – Họ cho nghỉ đá sớm đi Let them quit the game early A wife was telling her \”Football…

View More Let them quit the game early – Họ cho nghỉ đá sớm đi

Went out in my slippers – Tôi đã mang dép đi ra ngoài rồi.

Went out in my slippers – Tôi đã mang dép đi ra ngoài rồi. Went out in my slippers Len and Jim worked for the…

View More Went out in my slippers – Tôi đã mang dép đi ra ngoài rồi.

Stone and Stone – Breaker – Đá và người đập vỡ đá

Stone and Stone – Breaker – Đá và người đập vỡ đá Stone and Stone – Breaker A very strict officer was talking to some…

View More Stone and Stone – Breaker – Đá và người đập vỡ đá

YOU’RE SMARTER ALREADY – ÔNG ĐÃ THÔNG MINH HƠN RỒI

YOU’RE SMARTER ALREADY – ÔNG ĐÃ THÔNG MINH HƠN RỒI YOU’RE SMARTER ALREADY A customer at Green’s Gourmet Grocery marveled at the proprietor’s quick wit…

View More YOU’RE SMARTER ALREADY – ÔNG ĐÃ THÔNG MINH HƠN RỒI

HE HAD SWALLOWED A PENNY – CHÚ BÉ ĐÃ NUỐT MỘT PENNY

HE HAD SWALLOWED A PENNY – CHÚ BÉ ĐÃ NUỐT MỘT PENNY HE HAD SWALLOWED A PENNY After tucking their three-year-old child Sammy in for…

View More HE HAD SWALLOWED A PENNY – CHÚ BÉ ĐÃ NUỐT MỘT PENNY