Quàng khăn … chơi bóng đá

Wear a neckerchief … to play football – Quàng khăn … chơi bóng đá

Wear a neckerchief ... to play football - Quàng khăn ... chơi bóng đá

Wear a neckerchief … to play football
Before a son had to go far away for a competition
football match, his mother advised him.
– It is very cold there so you must dress warmly or you
will catch a cold. Here, I’ve already prepared a sweater,
some stockings and a neckerchief for you.
Her son grumbled.
– Alas, mom, it’s a waste of time to bring them because
we have to take off everything except our “T” Shirts
and Shorts when we play. They determine that.
-Well, if they won’t permit you to wear trousers and a
sweater, then please ask them to let you wear a
neckerchief so your neck will be warm or you’ll catch a
sore throat. That would be bad.

——————–

Quàng khăn … chơi bóng đá
Trước khi con trai phải đi xa thi đấu bóng đá , bà mẹ dặn
dò :
ở ngoài đó lạnh lắm , con nhớ phải giữ gìn sức khoẻ kẻo
bị cảm lạnh . Đây mẹ đã chuận bị khăn vớ , áo ấm cho
con rồi đấy !
Anh chàng cầu thủ càu nhàu :
ôi,mẹ ơi ! Mang những thứ đó đi làm gì cho phí công , vì
lúc thi đấu tụi con phải cởi tuốt ra , chỉ mặc áo thun ngắn
tay với lại quần sooc thôi . Người ta quy định như thế mà
!
Thôi ! Nếu họ không cho mặc quần dài , áo ấm thì cũng
xin phép họ cho quàng cái khăn vào cho ấm cổ , kẻo rồi
lại viên họng đấy con ạ!

——————–

Wear a neckerchief … to play football – Quàng khăn … chơi bóng đá

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn