A POEM – Một bài thơ

A POEM – Một bài thơ

A POEM - Một bài thơ

A POEM
A young poet came to the magazine editorial office and
said to the editor:
– I\’m sorry! I made a mistake and sent you the foodstuff
bill instead of my poem.
-I thought it was a poem in modernistic language and
sent it to the printing house – replied the editor.

——————–

Một bài thơ
Một nhà thơ trẻ đến tòa soạn tạp chí nọ và nói với biên
tập viên:
– Xin lỗi! Tôi đã nhầm lẫn và gửi cho anh tờ hóa đơn
thực phẩm thay vì bài thơ của tôi.
Biên tập viên đáp: – Tôi tưởng đó là bài thơ bằng ngôn
ngữ hiện đại và gửi đi nhà in rồi.

——————–

A POEM – Một bài thơ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

A HALF OF TICKET – Một nửa vé

A HALF OF TICKET – Một nửa vé

A HALF OF TICKET - Một nửa vé

A HALF OF TICKET
A man went to the theatre for the concert. At the ticket
office, he said to the ticket seller:
– Please sell me a half of ticket!
-I don\’t understand what you said. Why is a half of
ticket? – asked the ticket seller.
– Because my left ear has been deaf from last year. I can
hear with only one ear.

——————–

Một nửa vé
Một người đàn ông đi đến nhà hát để nghe hòa nhạc.
Tại phòng vé, ông ta nói với người bán vé:
– Xin vui lòng bán cho tôi một nửa vé!
– Tôi hiểu ông nói gì. Tại sao lại là một nửa vé?
Người bán vé hỏi.
– Vì tai trái của tôi bị điếc từ năm ngoái. Tôi chỉ có thể
nghe bằng một tai thôi.

——————–

A HALF OF TICKET – Một nửa vé

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Quàng khăn … chơi bóng đá

Wear a neckerchief … to play football – Quàng khăn … chơi bóng đá

Wear a neckerchief ... to play football - Quàng khăn ... chơi bóng đá

Wear a neckerchief … to play football
Before a son had to go far away for a competition
football match, his mother advised him.
– It is very cold there so you must dress warmly or you
will catch a cold. Here, I’ve already prepared a sweater,
some stockings and a neckerchief for you.
Her son grumbled.
– Alas, mom, it’s a waste of time to bring them because
we have to take off everything except our “T” Shirts
and Shorts when we play. They determine that.
-Well, if they won’t permit you to wear trousers and a
sweater, then please ask them to let you wear a
neckerchief so your neck will be warm or you’ll catch a
sore throat. That would be bad.

——————–

Quàng khăn … chơi bóng đá
Trước khi con trai phải đi xa thi đấu bóng đá , bà mẹ dặn
dò :
ở ngoài đó lạnh lắm , con nhớ phải giữ gìn sức khoẻ kẻo
bị cảm lạnh . Đây mẹ đã chuận bị khăn vớ , áo ấm cho
con rồi đấy !
Anh chàng cầu thủ càu nhàu :
ôi,mẹ ơi ! Mang những thứ đó đi làm gì cho phí công , vì
lúc thi đấu tụi con phải cởi tuốt ra , chỉ mặc áo thun ngắn
tay với lại quần sooc thôi . Người ta quy định như thế mà
!
Thôi ! Nếu họ không cho mặc quần dài , áo ấm thì cũng
xin phép họ cho quàng cái khăn vào cho ấm cổ , kẻo rồi
lại viên họng đấy con ạ!

——————–

Wear a neckerchief … to play football – Quàng khăn … chơi bóng đá

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

I’ll never go to watch a football game again! – Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa 

I’ll never go to watch a football game again! – Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa

I'll never go to watch a football game again! - Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa 

I’ll never go to watch a football game again!
A football supporter told her husband:
– I’ll never come to see another football game again.
– Why? Do you think they played badly?
– No! I agree that the game was interesting, but then I
saw that scene at the end of the match when some of the
losing team were so sad and the others were crying. It
was so “cold blooded” when the members of the
winning team were dancing and singing with animation.
How could they be so happy when others were
suffering so much?

——————–

Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa
Một nữ cổ động viên bảo chồng :
Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa !
Sao thế ? Họ đá không hay à ?
Công nhận là có hay ; nhưng em thấy có cảnh tượng lúc
kết thúc trận đấu sao mà tàn nhẫn quá . Bên thua thì kẻ
buồn bã chán nản , người thì khóc . Còn bên thắng thì hò
reo , mùa hát tưng bừng .Làm sao mà họ lại có thể vui
mừng trên nỗi đau khổ của người khác được như thế cơ
chứ ?

——————–

I’ll never go to watch a football game again! – Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa

——————–

I’ll ask them to change to a different card color
When her young son came home from a football match
with a sad face, the mother asked:
– Why are you so sad?
-I was offered a “yellow” card by the referee, Mom.
-Don’t you like a yellow card? So, what color would
you like? Tell me and I’ll go to meet the referee and beg
him to offer you a card with a different color….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Để mẹ xin đổi cho con thẻ màu khác nhé

I’ll ask them to change to a different card color – Để mẹ xin đổi cho con thẻ màu khác nhé

I'll ask - Để mẹ xin 

I’ll ask them to change to a different card color
When her young son came home from a football match
with a sad face, the mother asked:
– Why are you so sad?
-I was offered a “yellow” card by the referee, Mom.
-Don’t you like a yellow card? So, what color would
you like? Tell me and I’ll go to meet the referee and beg
him to offer you a card with a different color.

——————–

Để mẹ xin đổi cho con thẻ màu khác nhé
Thấy cậu con trai đi thi đấu tranh cúp bóng đá thiếu niên
về mặt buồn thiu , bà mẹ hỏi :
Sao con buồn thế ?
Con bị trọng tài “tặng” một thẻ vàng mẹ ạ !
Con không thích thẻ vàng à ! Thế con thích thẻ màu gì
để mẹ đi gặp ông trọng tài , mẹ xin đổi cho con thẻ màu
khác nhé ?

——————–

I’ll ask them to change to a different card color – Để mẹ xin đổi cho con thẻ màu khác nhé

——————–

Vạ miệng
Máy giặt của gia đình nọ bị trục trặc. Cô vợ bèn gọi
người đến sửa. Vì cô phải đi làm cả ngày nên cô nói
dặn người thợ, vốn cũng có quan hệ họ hàng, chỗ để
chìa khóa để anh ta tự làm.
– Tôi sẽ để chìa khoá dưới thảm chùi chân. Anh sửa
cái máy rửa bát và để hoá đơn lên bệ bếp, và tôi sẽ
gửi tiền thanh toán cho anh. À, anh đừng ngại con
Bẹc giê của tôi. Nó sẽ không làm phiền anh đâu.
Nhưng, dù anh có làm gì thì cũng đừng, với bất kỳ
lý do nào, nói chuyện với con vẹt. Tôi nhắc lại,
không được nói chuyện với con vẹt!!!
Ngày hôm sau khi người thợ tới, anh ta thấy một con
chó to và dữ chưa từng thấy. Nhưng như bà chủ nhà
đã nói, con chó chỉ nằm đó trêm tấm thảm xem anh
ta làm việc.
Tuy nhiên, con vẹt thì làm anh ta phát điên lên được
suốt cả buổi bởi tiếng la hét chửi rủa liên miên của
nó.
Cuối cùng, anh thợ không thể chịu được nữa và hét
lên:
– Câm mồm đi, con chim ngu ngốc xấu xí khốn
kiếp!
Thế là, con vẹt đáp:
– Xử lý nó đi, Spike!….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

What a woman – Thế mới là phụ nữ

What a woman – Thế mới là phụ nữ

What a woman - Thế mới là phụ nữ

What a woman
Three blonde guys are stranded on one side of a
wide river and don’t know how to get across.
The first blonde guy prays to God to make him
smart enough to think of a way to cross the river.
God turns hom into a brown-haired man, and he
swam across.
The second blonde guy prays to God to make him
even smarter, so he can think of a better way to
cross the river. God turns him into a red-haired man,
so he builded a boat and rows across.

——————–

Thế mới là phụ nữ
Ba gã đàn ông tóc vàng bị mắc cạn tại bờ của một
con sông rộng và không biết làm thế nào để có thể đi
qua.
Gã tóc vàng thứ nhất cầu Chúa xin cho hắn đủ thông
minh để nghĩ được cách qua sông. Chúa trời biến
anh ta thành người đàn ông tóc nâu, và anh ta bơi
qua.
Gã tóc vàng thứ hai cầu chúa xin cho hắn thông
minh hơn để có thể nghĩ ra một cách tốt hơn để qua
sông. Chúa trời biến anh ta thành một người đàn ông
tóc đỏ, bởi vậy anh ta đóng một con thuyền và chèo.

——————–

What a woman – Thế mới là phụ nữ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

A matter of punctuation – Sự díc dắc của cách chấm câu

A matter of punctuation – Sự díc dắc của cách chấm câu

A matter of punctuation - Sự díc dắc của cách chấm câu

A matter of punctuation
An English professior wrote the words, “Woman
withour her man is nothing” on the blackboard and
directed his students to punctuate it correctly.
The men wrote: “Woman, without her man, is
nothing.”
The women wrote: “Woman! Without her, man is
nothing.”

——————–

Sự díc dắc của cách chấm câu
Một giáo sư tiếng Anh viết những từ “ Đàn bà không
có người đàn ông của mình thì không là gì cả” lên
bảng và hướng dẫn sinh viên của mình chấm câu
một cách chính xác.
Các sinh viên nam viết: “ Đàn bà, nếu không có đàn
ông, không là gì cả.”
Các sinh viên nữ viết: “ Đàn bà! Nếu không có đàn
ông không là gì cả.”

——————–

A matter of punctuation – Sự díc dắc của cách chấm câu

——————–

Whisper
A mother took her little boy to church. While in
church the little boy said.
“Mommy, I have to pee.”
The mother said to the little boy, “It’s not
appropriate to say the word “pee” in church. From
now on when you have to “pee” just tell me that you
have to whisper.”
The following Sunday, the little boy went to church
with his father and during the service said to his
father:
“Daddy, I have to whisper.”
The father looked at him and said,
“Okay, why don’t you whisper in my ear.”
Thì thầm
Một người mẹ dẫn đứa con trai nhỏ của mình tới nhà
thờ. Trong buổi lễ, cậu bé nói:
“Mẹ ơi, con muốn đi đái.”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

A Cow Grazing – Bò ăn cỏ

A Cow Grazing – Bò ăn cỏ
A Cow Grazing - Bò ăn cỏ
A Cow Grazing
Artist : “That, sir, is a cow grazing”
Visitor : “Where is the grass ?”
Artist : “The cow has eaten it”
Visitor : “But where is the cow ?”
Artist : “You don’t suppose she’d be fool enough to
stay there after she’d eaten all the grass, do you ?”
——————–
Bò ăn cỏ
Họa sĩ : – Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ
đấy, thưa ông.
Khách : – Có thấy cỏ đâu ?
Họa sĩ : – Con bò ăn hết rồi.
Khách : – Thế còn con bò đâu ?
Họa sĩ : – Chứ bộ ông tưởng con bò lại ngu đến mức
đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao ông ?
——————–
A Cow Grazing – Bò ăn cỏ
——————–
The Gifted Artist
A Kindergarten teacher was observing her
classroom of children while they were drawing. She
would occasionally walk around to see each child’s
work. As she got to one little girl who was working
diligently, she asked what the drawing was. The girl
replied, “I’m drawing God.” The teacher paused and
said, “But no one knows what God looks like.”
Without missing a beat, or looking up from her
drawing, the girl replied, “They will in a minute.
husband and wife came for counseling after 15 years
of marriage. When
asked what the problem was, the wife went into a
passionate, painful tirade
listing every problem they had ever had in the 15
years they had been married.
She went on and on and on; neglect, lack of
intimacy, emptiness,
loneliness, feeling unloved and unlovable, an entire
laundry list of un-met
needs she had endured over the course of their
marriage.
Finally, after allowing this to go on for a sufficient
length of time, the
therapist got up, walked around the desk and, after
asking the wife to..

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

A Policeman And A Reporter – Cảnh sát và phóng viên

A Policeman And A Reporter – Cảnh sát và phóng viên

A Policeman And A Reporter - Cảnh sát và phóng viên

A Policeman And A Reporter
Country Policeman (at the scene of murder) : “You
can’t come in here”
Reporter : “But I’ve been sent to do the murder”
Country Policeman : “Well, you’re too late; the
murder’s been done”.
——————–
Cảnh sát và phóng viên
Cảnh sát vùng quê (tại hiện trường một vụ án mạng)
: – Anh không được vào đây.
Phóng viên : – Nhưng tôi được phái đến đây làm vụ
án mạng này.
Cảnh sát vùng quê : – A, anh muộn mất rồi ; vụ án
mạng đã làm xong.
——————–
A Policeman And A Reporter – Cảnh sát và phóng viên
——————–
Surrogate father
The Smiths were unable to conceive children and
decided to use a surrogate
father to start their family. On the day the surrogate
father was to
arrive, Mr. Smith kissed his wife and said, “I’m off.
The man should be
here soon” Half an hour later, just by chance a doorto-door
baby
photographer rang the doorbell, hoping to make a
sale.
“Good morning, madam. I’ve come to….”
“Oh, no need to explain. I’ve been expecting you,”
Mrs. Smith cut in.
“Really?” the photographer asked. “Well, good. I’ve
made a speciality of
babies”
“That’s what my husband and I had hoped. Please
come in and have a seat”
After a moment, she asked, blushing, “Well, where
do we start?”
“Leave everything to me. I usually try two in the
bathtub, one on the
couch and perhaps a couple on the bed. Sometimes
the living room floor is
fun too; you can really spread out!”
“Bathtub, living room floor? No wonder it didn’t
work for Harry and me”
“Well, madam, none of us can guarantee a good one
every time. But, if we
try several different positions and I shoot from six or
seven different
angles, I’m sure…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons