SOAP – XÀ BÔNG

SOAP – XÀ BÔNG

SOAP - XÀ BÔNG

SOAP
The teacher asked:
– John, what are four basic elements in the nature? John
answered:
– Teacher, fire, air, soil and … and…
– And what? Try to remember!
– And… And… And…
The teacher knew that his pupil couldn\’t tell the fourth
element that is water. Therefore, he gave a hint:
– What do you clean your hands by?
John replied:
– Teacher, soap!

——————–

XÀ BÔNG
Thầy giáo hỏi:
-Tohn, bốn nguyên tố cơ bản trong thiên nhiên là gì?
John trả lời :
-Thưa thầy, lửa ,không khí , đất và…và …
-Và gì?Cố nhớ xem !
-Và …và….và…
Thầy giáo biết học trò của mình không nhớ ra nguyên tố
thứ tư là nước.Vì thế, thầy gợi ý:
-Em rửa tay bằng gì?
John đáp :
-Thưa thầy,xà bông!

——————–

SOAP – XÀ BÔNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

Quàng khăn … chơi bóng đá

Wear a neckerchief … to play football – Quàng khăn … chơi bóng đá

Wear a neckerchief ... to play football - Quàng khăn ... chơi bóng đá

Wear a neckerchief … to play football
Before a son had to go far away for a competition
football match, his mother advised him.
– It is very cold there so you must dress warmly or you
will catch a cold. Here, I’ve already prepared a sweater,
some stockings and a neckerchief for you.
Her son grumbled.
– Alas, mom, it’s a waste of time to bring them because
we have to take off everything except our “T” Shirts
and Shorts when we play. They determine that.
-Well, if they won’t permit you to wear trousers and a
sweater, then please ask them to let you wear a
neckerchief so your neck will be warm or you’ll catch a
sore throat. That would be bad.

——————–

Quàng khăn … chơi bóng đá
Trước khi con trai phải đi xa thi đấu bóng đá , bà mẹ dặn
dò :
ở ngoài đó lạnh lắm , con nhớ phải giữ gìn sức khoẻ kẻo
bị cảm lạnh . Đây mẹ đã chuận bị khăn vớ , áo ấm cho
con rồi đấy !
Anh chàng cầu thủ càu nhàu :
ôi,mẹ ơi ! Mang những thứ đó đi làm gì cho phí công , vì
lúc thi đấu tụi con phải cởi tuốt ra , chỉ mặc áo thun ngắn
tay với lại quần sooc thôi . Người ta quy định như thế mà
!
Thôi ! Nếu họ không cho mặc quần dài , áo ấm thì cũng
xin phép họ cho quàng cái khăn vào cho ấm cổ , kẻo rồi
lại viên họng đấy con ạ!

——————–

Wear a neckerchief … to play football – Quàng khăn … chơi bóng đá

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

I’ll never go to watch a football game again! – Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa 

I’ll never go to watch a football game again! – Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa

I'll never go to watch a football game again! - Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa 

I’ll never go to watch a football game again!
A football supporter told her husband:
– I’ll never come to see another football game again.
– Why? Do you think they played badly?
– No! I agree that the game was interesting, but then I
saw that scene at the end of the match when some of the
losing team were so sad and the others were crying. It
was so “cold blooded” when the members of the
winning team were dancing and singing with animation.
How could they be so happy when others were
suffering so much?

——————–

Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa
Một nữ cổ động viên bảo chồng :
Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa !
Sao thế ? Họ đá không hay à ?
Công nhận là có hay ; nhưng em thấy có cảnh tượng lúc
kết thúc trận đấu sao mà tàn nhẫn quá . Bên thua thì kẻ
buồn bã chán nản , người thì khóc . Còn bên thắng thì hò
reo , mùa hát tưng bừng .Làm sao mà họ lại có thể vui
mừng trên nỗi đau khổ của người khác được như thế cơ
chứ ?

——————–

I’ll never go to watch a football game again! – Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa

——————–

I’ll ask them to change to a different card color
When her young son came home from a football match
with a sad face, the mother asked:
– Why are you so sad?
-I was offered a “yellow” card by the referee, Mom.
-Don’t you like a yellow card? So, what color would
you like? Tell me and I’ll go to meet the referee and beg
him to offer you a card with a different color….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

Sao lại lấy đầu mà đánh bóng

WHY USE YOUR HEAD AGAINST THE BALL – Sao lại lấy đầu mà đánh bóng
WHY USE YOUR HEAD AGAINST THE BALL - Sao lại lấy đầu mà đánh bóng
WHY USE YOUR HEAD AGAINST THE BALL
His mother was scolding a football player:
– Alas, my son. I sat at home watching the football
game on TV and I saw you jump up to use your
head against the ball. Oh, how stupid you are, my
son. You can use your hands or your feet to play
football: That would be fine. Why must you use
your head against the ball? You could get a trauma
in your skull and brain and your life would be
ruined…. Son?
——————–
Sao lại lấy đầu mà đánh bóng
Anh chàng cầu thủ bóng đá nọ đang bị mẹ la mắng :
Giời ơi, con ơi ! Tao ngồi nhà xem bóng đá trên
T.V, cứ thấy mày nhảy lên, lấy đầu mà đánh bóng.
Sao mà ngốc thế hả con ? Chơi bóng thì dùng chân
hoặc tay mà chơi được rồi, ai lại cứ lấy đầu mà đánh
bóng bao giờ! Lỡ ra có bị chấn thương sọ não thì
còn gì là đời, hở con?
——————–
WHY USE YOUR HEAD AGAINST THE BALL – Sao lại lấy đầu mà đánh bóng
——————–
New Career
A gynecologist had a burning desire to change
careers and become a mechanic. So she found out
from her local tech college what was involved,
signed up for evening classes and attended
diligently, learning all she could. When time for the
practical exam approached, she prepared carefully
for weeks, and completed the exam with tremendous
skill. When the results came back, she was surprised
to find that she had obtained a mark of 150%.
Fearing an error, she called the instructor, saying “I
don’t want to appear ungrateful for such an
outstanding result, but I wondered if there had been
an error which needed adjusting.” The instructor
said, “During the exam, you took the engine apart
perfectly, which was worth 50% of the total mark.
You put the engine back together again perfectly,
which is also worth 50% of the mark. I gave you an
extra 50% because you did all of it THROUGH the
exhaust…”..

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

After the Football match – Sau trận đấu Bóng đá

After the Football match – Sau trận đấu Bóng đá
After the Football match - Sau trận đấu Bóng đá
After the Football match
After the Football match, a player went home with a
sorrowful face.
His surprised wife asked:
– Why are you so sad? What’s the matter? He
answered sadly:
– Today I got a Yellow card.
– So, did you want to get it?
– Of course not. The wife was upset:
– If you didn’t want to get it why didn’t you refuse it?
But you did accept it, so now you are sad.
——————–
Sau trận đấu Bóng đá
Sau trận đấu Bóng đá, một cầu thủ về nhà với một
mặt buồn rầu.
Vợ anh ấy hỏi trong sự ngạc nhiên:
– Tại sao anh buồn vậy? Có chuyện gì à?
Anh ta trả lời buồn bã:
– Hôm nay anh có một thẻ vàng.
– Anh muốn như vậy sao?
– Tất nhiên là không phải.
Vợ anh vặn vẹo:
– Nếu anh đã không muốn có thẻ vàng tại sao anh
không từ chối nó? Nhưng anh đã chấp nhận nó, giờ
anh còn buồn gì nữa.
——————–
After the Football match – Sau trận đấu Bóng đá
——————–
Charlies Wife
In a mental institution a nurse walks into a room and
sees a patient acting like he’s driving a car. The
nurse asks him, “Charlie, what are you doing?”
Charlie replied, “Driving to Chicago!” The nurse
wishes him a good trip and leaves the room.
The next day the nurse enters Charlies room just as
he stops driving his imaginary car and asks, “Well
Charlie, how are you doing?” Charlies says, “I just
got into Chicago.”
“Great,” replied the nurse. The nurse leaves Charlie’s
room and goes across the hall into Bob’s room, and
finds Bob sitting on his bed furiously masturbating.
Shocked, she asks, “Bob, what are you doing?” Bob
says, “I’m screwing Charlie’s wife while he’s in
Chicago!”
***
Shredder
The new employee stood before the paper shredder
looking confused.
“Need some help?” a secretary asked.
“Yes,” he replied. “How does this thing work?”
“Simple,” she said, taking the fat report from his
hand and feeding it into the shredder.
“Thanks, but where do the copies come out?”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More