Sao lại lấy đầu mà đánh bóng

WHY USE YOUR HEAD AGAINST THE BALL – Sao lại lấy đầu mà đánh bóng
WHY USE YOUR HEAD AGAINST THE BALL - Sao lại lấy đầu mà đánh bóng
WHY USE YOUR HEAD AGAINST THE BALL
His mother was scolding a football player:
– Alas, my son. I sat at home watching the football
game on TV and I saw you jump up to use your
head against the ball. Oh, how stupid you are, my
son. You can use your hands or your feet to play
football: That would be fine. Why must you use
your head against the ball? You could get a trauma
in your skull and brain and your life would be
ruined…. Son?
——————–
Sao lại lấy đầu mà đánh bóng
Anh chàng cầu thủ bóng đá nọ đang bị mẹ la mắng :
Giời ơi, con ơi ! Tao ngồi nhà xem bóng đá trên
T.V, cứ thấy mày nhảy lên, lấy đầu mà đánh bóng.
Sao mà ngốc thế hả con ? Chơi bóng thì dùng chân
hoặc tay mà chơi được rồi, ai lại cứ lấy đầu mà đánh
bóng bao giờ! Lỡ ra có bị chấn thương sọ não thì
còn gì là đời, hở con?
——————–
WHY USE YOUR HEAD AGAINST THE BALL – Sao lại lấy đầu mà đánh bóng
——————–
New Career
A gynecologist had a burning desire to change
careers and become a mechanic. So she found out
from her local tech college what was involved,
signed up for evening classes and attended
diligently, learning all she could. When time for the
practical exam approached, she prepared carefully
for weeks, and completed the exam with tremendous
skill. When the results came back, she was surprised
to find that she had obtained a mark of 150%.
Fearing an error, she called the instructor, saying “I
don’t want to appear ungrateful for such an
outstanding result, but I wondered if there had been
an error which needed adjusting.” The instructor
said, “During the exam, you took the engine apart
perfectly, which was worth 50% of the total mark.
You put the engine back together again perfectly,
which is also worth 50% of the mark. I gave you an
extra 50% because you did all of it THROUGH the
exhaust…”..

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

After the Football match – Sau trận đấu Bóng đá

After the Football match – Sau trận đấu Bóng đá
After the Football match - Sau trận đấu Bóng đá
After the Football match
After the Football match, a player went home with a
sorrowful face.
His surprised wife asked:
– Why are you so sad? What’s the matter? He
answered sadly:
– Today I got a Yellow card.
– So, did you want to get it?
– Of course not. The wife was upset:
– If you didn’t want to get it why didn’t you refuse it?
But you did accept it, so now you are sad.
——————–
Sau trận đấu Bóng đá
Sau trận đấu Bóng đá, một cầu thủ về nhà với một
mặt buồn rầu.
Vợ anh ấy hỏi trong sự ngạc nhiên:
– Tại sao anh buồn vậy? Có chuyện gì à?
Anh ta trả lời buồn bã:
– Hôm nay anh có một thẻ vàng.
– Anh muốn như vậy sao?
– Tất nhiên là không phải.
Vợ anh vặn vẹo:
– Nếu anh đã không muốn có thẻ vàng tại sao anh
không từ chối nó? Nhưng anh đã chấp nhận nó, giờ
anh còn buồn gì nữa.
——————–
After the Football match – Sau trận đấu Bóng đá
——————–
Charlies Wife
In a mental institution a nurse walks into a room and
sees a patient acting like he’s driving a car. The
nurse asks him, “Charlie, what are you doing?”
Charlie replied, “Driving to Chicago!” The nurse
wishes him a good trip and leaves the room.
The next day the nurse enters Charlies room just as
he stops driving his imaginary car and asks, “Well
Charlie, how are you doing?” Charlies says, “I just
got into Chicago.”
“Great,” replied the nurse. The nurse leaves Charlie’s
room and goes across the hall into Bob’s room, and
finds Bob sitting on his bed furiously masturbating.
Shocked, she asks, “Bob, what are you doing?” Bob
says, “I’m screwing Charlie’s wife while he’s in
Chicago!”
***
Shredder
The new employee stood before the paper shredder
looking confused.
“Need some help?” a secretary asked.
“Yes,” he replied. “How does this thing work?”
“Simple,” she said, taking the fat report from his
hand and feeding it into the shredder.
“Thanks, but where do the copies come out?”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

WHERE AM I – TÔI ĐANG Ở ĐÂU

WHERE AM I – TÔI ĐANG Ở ĐÂU
WHERE AM I - TÔI ĐANG Ở ĐÂU
WHERE AM I
A helicopter was flying around
above Seattle when an electrical malfunction
disabled all of the aircraft’s electronic navigation and
communications equipment. Due to the clouds and
haze, the pilot could not determine the helicopter’s
position. The pilot saw a tall building, flew toward
it, circled, and held up a handwritten sign that said
“WHERE AM I?” in large
letters.
People in the tall building quickly responded
to the aircraft, drew a large sign, and held it in a
building window. Their sign said “YOU ARE IN A
HELICOPTER.”
The pilot smiled, waved, looked at his map,
determined the course to steer to SEATAC airport,
and landed safely. After they were on the ground,
the copilot asked the pilot how he had done it.
“I knew it had to be the Microsoft Building,
because they gave me a technically correct but
completely useless answer.”
——————–
TÔI ĐANG Ở ĐÂU
Một chiếc trực thăng đang bay vòng
trên Seattle thì một sự cố điện tử làm hư tất cả thiết
bị liên lạc và định hướng điện tử của chiếc máy bay.
Vì mây và mù, viên phi công không thể định được vị
trí của chiếc trực thăng. Viên phi công thấy một tòa
nhà cao, bay về phía nó, đảo vòng quanh, và đưa ra
một tấm biển viết tay đề “TÔI Ở ĐÂU?” cỡ chữ lớn.
Người trong tòa nhà cao nhanh chóng trả lời
chiếc máy bay, đưa ra một tấm biển lớn và giữ nó
trong một cửa sổ tòa nhà. Tấm biển của học ghi
“ANH ĐANG Ở TRÊN MỘT CHIẾC TRỰC
THĂNG.”
Viên phi công mỉm cười, vẫy tay, nhìn bản
đồ, quyết định vòng bay lái tới sân bay SEATAC,
và hạ cánh an toàn. Sau khi họ đã ở trên mặt đất,
viên phi công phụ hỏi hỏi viên phi công chính anh ta
đã làm như thế nào.
“Tôi biết đó phải là tòa nhà của hãng
Microsoft, vì họ đưa tôi một câu trả lời đúng về kỹ
thuật nhưng hoàn toàn vô dụng.”
——————–
WHERE AM I – TÔI ĐANG Ở ĐÂU

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

WHERE IS MY WHEELCHAIR – CÁI XE LĂN CỦA TÔI ĐÂU RỒI

WHERE IS MY WHEELCHAIR – CÁI XE LĂN CỦA TÔI ĐÂU RỒI

WHERE IS MY WHEELCHAIR - CÁI XE LĂN CỦA TÔI ĐÂU RỒI

WHERE IS MY WHEELCHAIR
A man is at the bar, really drunk. Some guys decide
to be good samaritans and get him home.
So they pick him up off the floor, and drag
him out the door. On the way to the car, he falls
down three times. When they get to his house, they
help him out of the car and, he falls down four more
times.
They ring the bell, and one says, “Here’s your
husband!”
The man’s wife says, “Where the hell is his
wheelchair?”

——————–

CÁI XE LĂN CỦA TÔI ĐÂU RỒI
Một người đàn ông ở tại một bar, say thực
sự. Một số người đàn ông quyết định mở tấm lòng
tốt và đưa ông ta về nhà.
Họ nâng ông ta khỏi sàn nhà, kéo ông ta ra
cửa. Khi kéo ra xe, ông ta ngã xuống ba lần. Khi đi
tới nhà, họ giúp ông ta ra khỏi xe và ông ta ngã thêm
bốn lần nữa.
Họ bấm chuông, và một người nói:”Chồng
bà đây!”
Người vợ nói:”Cái xe lăn của ông ấy nằm
nơi chết tiệt nào rồi?”

——————–

WHERE IS MY WHEELCHAIR – CÁI XE LĂN CỦA TÔI ĐÂU RỒI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

DOC, EVERYTHING HURTS! – BÁC SĨ ƠI, ĐAU ĐỦ THỨ!

DOC, EVERYTHING HURTS! – BÁC SĨ ƠI, ĐAU ĐỦ THỨ!

DOC, EVERYTHING HURTS! - BÁC SĨ ƠI, ĐAU ĐỦ THỨ!

DOC, EVERYTHING HURTS!
A man went to the Doctor and when the
Doctor asked him what was wrong, the man said ”
Doc every where I touch hurts, I can touch my
head,leg, arm or my face and it hurts.”
The Doctor said “let’s take some x-rays so
we can find out.”
After a while the Doctor came back and told
the man ” I found out what’s wrong with you. Your
finger is broken.”

——————–

BÁC SĨ ƠI, ĐAU ĐỦ THỨ!
Một người đàn ông đi bác sĩ và khi bác sĩ hỏi
anh ta có điều gì không ổn, người đàn ông nói:”Bác
sĩ, mọi nơi tôi sờ đều đau, tôi có thể sờ đầu, chân,
cánh tay hoặc mặt và bị đau.”
Bác sĩ nói:” Chúng ta hãy chiếu x-quang để
chúng ta có thể tìm ra bệnh.”
Một lúc sau, bác sĩ quay lại và nói với người
đàn ông:” tôi đã tìm ra ông bị chứng gì. Ngón tay
của ông bị gãy.”

——————–

DOC, EVERYTHING HURTS! – BÁC SĨ ƠI, ĐAU ĐỦ THỨ!

——————–

YOUR FIRST TIME
It’s your first time and as you lie back, your muscles
tighten. You put him off for a while, searching for
an excuse, but he refuses to be swayed.
As he approaches you, he asks if you are
afraid.
You shake your head bravely. He has had
more experience but it’s the first time his finger has
found the right place…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

YOUR FIRST TIME – LẦN ĐẦU TIÊN CỦA BẠN

YOUR FIRST TIME – LẦN ĐẦU TIÊN CỦA BẠN

YOUR FIRST TIME - LẦN ĐẦU TIÊN CỦA BẠN

YOUR FIRST TIME
It’s your first time and as you lie back, your muscles
tighten. You put him off for a while, searching for
an excuse, but he refuses to be swayed.
As he approaches you, he asks if you are
afraid.
You shake your head bravely. He has had
more experience but it’s the first time his finger has
found the right place.
He probes deeply and you shiver; your body
tenses but he is gentle as he promised he would be.
He looks deeply within your eyes and tells you to
trust him, he has done this many times before. His
cool smile relaxes you and you open wider
to give him more room for easy entrance.
You begin to plead with him to hurry, but he
slowly takes his time wanting to cause you as little
pain as possible.
As he presses closer, going deeper, you feel
the tissue give away. Pain surges throughout your
body and you feel a slight trickle of blood. He
continues and looks at you with a concerned look
and asks you if it’s too painful.
Your eyes are filled with tears, but you shake
your head and nod for him to go on.
He begins moving in and out with skill but you
are too numb to feel him within you. After a few
frenzied moments, you feel something burst within
you and he pulls it out of you. You lay panting and
glad to have it over. He looks at you smiling
warmly, tells you that you have been his most
stubborn but yet rewarding experience.
You smile and thank your dentist. After all it
was your first time having a tooth pulled.

——————–

LẦN ĐẦU TIÊN CỦA BẠN
Đó là lần đầu tiên của bạn và trong khi bạn
nằm ngửa, các cơ của bạn thắt lại.Bạn làm anh ấy
bối rối một lát, tìm một cái cớ, nhưng anh ấy từ chối
bị bạn thay đổi ý kiến.
Trong lúc anh ấy tiếp cận bạn, anh ấy hỏi
bạn có sợ không.
Bạn lắc đầu một cách dũng cảm. Anh ấy đã
có nhiều kinh nghiệm nhưng đây là lần đầu tiên
ngón tay anh ấy đã tìm đúng chỗ.
Anh ta thăm dò sâu và bạn rùng mình; cơ thể
bạn căng thẳng nhưng anh ấy nhẹ nhàng như anh ấy
hứa anh ấy sẽ như thế. Anh ấy nhìn sâu vào đôi mắt
bạn và bảo bạn tin anh ta, anh ta đã làm điều này
nhiều lần trước đây. Nụ cười trầm tĩnh của anh ấy
làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở rộng hơn để anh
ấy có nhiều chỗ hơn để dễ vào hơn.
Bạn bắt đầu xin anh ấy nhanh lên, nhưng anh
ấy từ từ theo đúng thời điểm muốn làm cho bạn ít
đau nhất mà anh ấy có thể.
Trong lúc anh ấy siết chặt sát hơn, vào sâu
hơn, bạn cảm thấy mô được lấy đi.Sự đau đớn tràn
dâng khắp người bạn và bạn cảm nhận một dòng
máu nhỏ.Anh ấy tiếp tục và nhìn vào bạn với một
cái nhìn quan tâm và hỏi bạn có đau đớn lắm không.
Mắt bạn đầy nước mắt, nhưng bạn lắc đầu và
gật đầu cho anh ấy tiếp tục.
Anh ấy bắt đầu chuyển động vào và ra một
cách khéo léo nhưng bạn đã chết lặng đi để cảm
nhận anh ấy trong bạn. Sau một vài khoảng khắc
điên cuồng, bạn cảm thấy một cái gì đó nổ tung
trong con người bạn và anh ấy giật nó ra khỏi bạn.
Bạn nằm thở hổn hển và vui mừng điều đó đã qua.
Anh ấy nhìn bạn mỉm cười nồng ấm, nói với bạn
rằng bạn là sự trải nghiệm ngoan cường nhưng đáng
thưởng nhất của anh ấy.
Bạn mỉm cười và cảm ơn nha sĩ của bạn. Sau
cùng, đó là lần đầu tiên bạn được người ta nhổ răng.

——————–

YOUR FIRST TIME – LẦN ĐẦU TIÊN CỦA BẠN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

WHERE ARE LAWYERS – LUẬT SƯ Ở ĐÂU

WHERE ARE LAWYERS – LUẬT SƯ Ở ĐÂU

WHERE ARE LAWYERS - LUẬT SƯ Ở ĐÂU

WHERE ARE LAWYERS ?
An engineer dies and reports to the pearly gates. St.
Peter checks his dossier and says, “Ah, you’re an
engineer — you’re in the wrong place.” So the
engineer reports to the gates of hell and is let in.
Pretty soon, the engineer gets dissatisfied with the
level of comfort in hell, and starts designing and
building improvements. After a while, they’ve got
air conditioning, flush toilets and escalators, and the
engineer is becoming a pretty popular guy.
One day God calls Satan up on the telephone and
asks with a sneer, “So, how’s it going down there in
hell?” Satan replies, “Hey, things are going great.
We’ve got air conditioning, flush toilets and
escalators, and there’s no telling what this engineer
is going to come up with next.” God replies,
“What??? You’ve got an engineer? That’s a mistake
— he should never have gotten down there; send
him up here.” Satan says, “No way! I like having an
engineer on the staff, and I’m keeping him.” God
says, “Send him back up here or I’ll sue.” Satan
laughs uproariously and answers, “Yeah right. And
just where are YOU going to get a lawyer?”

——————–

LUẬT SƯ Ở ĐÂU ?
Một kỹ sư chết và trình diện ở cổng ngọc.
Thánh Peter kiểm tra hồ sơ anh ta và nói:”Ah, con là
kỹ sư – con ở không đúng chỗ.” Vì vậy viên kỹ sư
trình diện cổng địa ngục và được cho vào. Chẳng
bao lâu sau, viên kỹ sư không hài lòng với mức độ
tiện nghi của địa ngục, và bắt đầu thiết kế và làm ra
những đồ cải tiến. Một thời gian sau, ở đó có máy
điều hòa nhiệt độ, toa lét dội nước và cầu thang tự
động, và viên kỹ sư trở thành một người khá được
yêu mến.
Một ngày kia, Thượng Đế gọi Sa tăng trong điện
thoại và hỏi với giọng chế nhạo:”Sao, sự việc ở địa
ngục ra sao rồi?” Sa tăng trả lời:”À, rất tuyệt. Chúng
tôi có máy điều hòa nhiệt độ, toa lét dội nước và cầu
thang tự động, và không có gì để nói về viên kỹ sư
này sẽ làm gì tiếp nữa.” Thượng Đề trả lời:”Cái gì
??? Các ngài có một kỹ sư à ? Đó là một sai sót – có
lẽ anh ta không bao giờ ngẫu nhiên xuống đó cả; hãy
gửi anh ta lên đây.” Sa tăng nói:” Không bao giờ!
Tôi thích có một kỹ sư trong hội đồng, và tôi giữ
anh ta lại.” Thượng Đế nói:”Hãy gửi anh ta lên đây
trở lại hoặc tôi sẽ kiện.” Sa tăng cười nôn ruột và trả
lời:”Được rồi. Và các ngài sẽ lấy luật sư ở đâu?”

——————–

WHERE ARE LAWYERS – LUẬT SƯ Ở ĐÂU

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

SEX WITH GAS – SEX VỚI DẦU XĂNG

SEX WITH GAS – SEX VỚI DẦU XĂNG

SEX WITH GAS - SEX VỚI DẦU XĂNG

SEX WITH GAS
There was this gas station in “redneck country”
trying to increase its sales, so the owner put up a
sign saying, “Free Sex with Fill-up.” Soon, a
customer pulled in, filled his tank, and then asked
for his free sex.
The owner told him to pick a number from 1
to 10, and if he guessed correctly, he would get his
free sex.
The buyer then guessed 8 and the proprietor
said, “No, but you were close. The number was 7.
Sorry, no free sex this time, but maybe next time.”
Some time thereafter, the same man, along
with his buddy this time, pulled in again for a fillup,
and again he asked for his free sex. The
proprietor again gave him the same story, and asked
him to guess the correct number.
The man guessed 2 this time and the
proprietor said, “Sorry, it was 3. You were close, but
no free sex this time.”
As they were driving away, the driver said to
his buddy, “I think that game is rigged, and he
doesn’t really give away free sex.”
The buddy replied, “No, it’s not rigged…my
wife won twice last week.”

——————–

SEX VỚI DẦU XĂNG
Có một cây xăng như thế ở “vùng quê lạc hậu” cố
tăng số bán, vì thế ông chủ đặt một tấm bảng:”Đổ
xăng được sex miễn phí.” Chẳng bao lâu, một khách
hàng ghé xe vào, đổ xăng, sau đó hỏi sex miễn phí.
Ông chủ nói anh ta chọn một số từ 1 tới 10, và nếu
anh ta đoán đúng, anh ta sẽ được chơi miễn phí.
Sau đó người mua đoán 8 và ông chủ nói:”Không
đúng, nhưng gần đúng. Số đó là 7. Xin lỗi, lần này
không có chơi miễn phí, nhưng lần tới thì có thể.”
Một khoảng thời gian sau đó, cũng người đàn ông
đó, lần này đi cùng với bạn, cũng ghé vào đổ xăng,
và lại lần nữa anh ta hỏi sex miễn phí. Ông chủ lại
đưa anh ta cái thứ như trước, và nói anh ta đoán
đúng con số.
Người đàn ông lần này đoán số 2 và ông chủ
nói:”Xin lỗi, đó là 3. Ông gần đúng, nhưng không
chơi miễn phí lần này được.”
Trong khi họ lái đi, tài xế nói với bạn:”Tôi nghĩ rằng
trò này là lừa đảo, và ông ta không thực sự cho chơi
miễn phí.”
Người bạn đáp:”Không, nó không phải trò lừa đảo …
vợ tôi được hai lần tuần qua.”

——————–

SEX WITH GAS – SEX VỚI DẦU XĂNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

WHERE’S THE SHOE? – CHIẾC GIÀY ĐÂU RỒI ?

WHERE’S THE SHOE? – CHIẾC GIÀY ĐÂU RỒI ?

WHERE’S THE SHOE? - CHIẾC GIÀY ĐÂU RỒI ?

WHERE’S THE SHOE?
One night a fellow drove his secretary home after
she had imbibed a little too much at an office
reception. Although this was an innocent gesture, he
decided not to mention it to his wife, who tended to
get jealous easily.
The next night the man and his wife were
driving to a restaurant. Suddenly he looked down
and spotted a high-heel shoe half hidden under the
passenger seat. Not wanting to be conspicuous, he
waited until his wife was looking out her window
before he scooped up the shoe and tossed it out of
the car.
With a sigh of relief, he pulled into the
restaurant parking lot. That’s when he noticed his
wife squirming around in her seat. “Honey,” she
asked, “have you seen my other shoe?”
————————–
CHIẾC GIÀY ĐÂU RỒI ?
Một buổi tối có một người đàn ông lái xe chở cô thư
ký về nhà sau khi cô ta uống hơi nhiều tại bữa tiệc
chiêu đãi cơ quan. Mặc dù đây là một hành vi vô tư
nhưng anh ta quyết định không nói cho vợ- người
hay nổi ghen dễ dàng – nghe.
Tối hôm sau, người đàn ông và vợ đánh xe đến một
nhà hàng. Thình lình anh ta nhìn xuống và nhận ra
một chiếc giày cao gót ẩn một nửa dưới ghế khách.
Không muốn bị chú ý, anh ta đợi tới lúc vợ nhìn ra
cửa sổ trước khi anh ta anh ta hất chiếc giày lên và
quăng khỏi xe.
Với một hơi thở nhẹ nhõm, anh ta lái xe vào bãi đậu
xe. Chính lúc đó anh ta chú ý thấy vợ loay hoay
quanh ghế ngồi. “Anh yêu,” cô ta hỏi, “ anh có thấy
chiếc giày kia của em không?”
————————–

WHERE’S THE SHOE? – CHIẾC GIÀY ĐÂU RỒI ?

Đọc thêm tại http://neu.vn