TENSE OF VERB – THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

TENSE OF VERB – THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

TENSE OF VERB - THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

TENSE OF VERB
In the English grammar lesson, the teacher asked:
– What are the simple past tense and the simple fu¬ture
tense of \”MARRY\”?
A pupil answered:
– Teacher, \”LOVE\” and \”DIVORCE\”.

——————–

THÌ CỦA ĐỘNG TỪ
Trong giờ văn phạm Tiếng Anh, thầy giáo hỏi:
– Thì quá khứ đơn giản và tương lai đơn giản của :”Kết
Hôn” là gì?
Một học sinh trả lời:
– Thưa thầy “Yêu” và “Ly Dị”

——————–

TENSE OF VERB – THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

A matter of punctuation – Sự díc dắc của cách chấm câu

A matter of punctuation – Sự díc dắc của cách chấm câu

A matter of punctuation - Sự díc dắc của cách chấm câu

A matter of punctuation
An English professior wrote the words, “Woman
withour her man is nothing” on the blackboard and
directed his students to punctuate it correctly.
The men wrote: “Woman, without her man, is
nothing.”
The women wrote: “Woman! Without her, man is
nothing.”

——————–

Sự díc dắc của cách chấm câu
Một giáo sư tiếng Anh viết những từ “ Đàn bà không
có người đàn ông của mình thì không là gì cả” lên
bảng và hướng dẫn sinh viên của mình chấm câu
một cách chính xác.
Các sinh viên nam viết: “ Đàn bà, nếu không có đàn
ông, không là gì cả.”
Các sinh viên nữ viết: “ Đàn bà! Nếu không có đàn
ông không là gì cả.”

——————–

A matter of punctuation – Sự díc dắc của cách chấm câu

——————–

Whisper
A mother took her little boy to church. While in
church the little boy said.
“Mommy, I have to pee.”
The mother said to the little boy, “It’s not
appropriate to say the word “pee” in church. From
now on when you have to “pee” just tell me that you
have to whisper.”
The following Sunday, the little boy went to church
with his father and during the service said to his
father:
“Daddy, I have to whisper.”
The father looked at him and said,
“Okay, why don’t you whisper in my ear.”
Thì thầm
Một người mẹ dẫn đứa con trai nhỏ của mình tới nhà
thờ. Trong buổi lễ, cậu bé nói:
“Mẹ ơi, con muốn đi đái.”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

HE IS MY FUTURE BROTHER IN LAW – Anh ta là anh vợ tương lai của tôi

Anh ta là anh vợ tương lai của tôi
HE IS MY FUTURE BROTHER IN LAW - Anh ta là anh vợ tương lai của tôi
HE IS MY FUTURE BROTHER IN LAW
The Referee of a loosing Football team was
seriously criticizing a player.
– Why, when you were face to face with the
Goalkeeper and only eleven meters from the goal,
didn’t you shoot straight into
theopposingteam’sgoal?Everyonecouldseethatyou
deliberately kicked the ball out.
-Yeah!… Please sympathize with me because that
team’s Goalkeeper is my future brother- in- law.
——————–
Anh ta là anh vợ tương lai của tôi
Huấn luyện viên của đội bóng bị thua nghiêm khắc
phê bình một cầu thủ
Tại sao khi đối mặt với thủ môn ở cự ly chỉ có 11m
mà anh không sút thẳng vào cầu môn đối phương
?Ai cũng thấy rõ là anh cố tình đá bóng ra ngoài !
Dạ … Anh thông cảm ! Bởi vì anh chàng thủ môn
của đội kia là…anh vợ tươnng lai của tôi
——————–
HE IS MY FUTURE BROTHER IN LAW – Anh ta là anh vợ tương lai của tôi
——————–
After the Football match
After the Football match, a player went home with a
sorrowful face.
His surprised wife asked:
– Why are you so sad? What’s the matter? He
answered sadly:
– Today I got a Yellow card.
– So, did you want to get it?
– Of course not. The wife was upset:
– If you didn’t want to get it why didn’t you refuse it?
But you did accept it, so now you are sad.
Sau trận đấu Bóng đá
Sau trận đấu Bóng đá, một cầu thủ về nhà với một
mặt buồn rầu.
Vợ anh ấy hỏi trong sự ngạc nhiên:
– Tại sao anh buồn vậy? Có chuyện gì à?
Anh ta trả lời buồn bã:
– Hôm nay anh có một thẻ vàng.
– Anh muốn như vậy sao?
– Tất nhiên là không phải.
Vợ anh vặn vẹo:
– Nếu anh đã không muốn có thẻ vàng tại sao anh
không từ chối nó? Nhưng…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

My Daughter’s Music Lessons – Giá trị của những bài học nhạc

My Daughter’s Music Lessons – Giá trị của những bài học nhạc
My Daughter's Music Lessons - Giá trị của những bài học nhạc
My Daughter’s Music Lessons
“My daughter’s music lessons are a fortune to me ?”
“How is that ?”
“They enabled me to buy the neighbors’ houses at
half price”.
——————–
Giá trị của những bài học nhạc
– Những bài học nhạc của con gái tôi là cả một gia
sản của tôi đó.
– Tại sao vậy ?
– Chúng giúp tôi mua được các ngôi nhà của hàng
xóm chỉ bằng nửa giá tiền thôi.
——————–
My Daughter’s Music Lessons – Giá trị của những bài học nhạc
——————–

HOW BUSINESS IS DONE?
Father : I want you to marry a girl of my choice.
Son : “I will choose my own bride!”
Father: “But the girl is Bill Gates’s daughter.”
Son : “Well, in that case…ok”
Next, Father approaches Bill Gates.
Father: “I have a husband for your daughter.”
Bill Gates: “But my daughter is too young to
marry!”
Father: “But this young man is a vice-president of
the World Bank.”

My Daughter’s Music Lessons – Giá trị của những bài học nhạc
Bill Gates: “Ah, in that case…ok”
Finally, Father goes to see the president of the
World Bank.
Father: “I have a young man to be recommended as
a vice-president.”
President: “But I already have more vice- presidents
than I need!”
Father: “But this young man is Bill Gates’s son-inlaw.”

President: “Ah, in that case…ok”
This is how business is done!!

My Daughter’s Music Lessons – Giá trị của những bài học nhạc

Surrogate father
The Smiths were unable to conceive children and
decided to use a surrogate
father to start their family. On the day the surrogate
father was to
arrive, Mr. Smith kissed his wife and said, “I’m off.
The man should be
here soon” Half an hour later, just by chance a doorto-door
baby…

My Daughter’s Music Lessons – Giá trị của những bài học nhạc
Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

VIPS’ TOUR – CHUYẾN THAM QUAN CỦA CÁC VIP

VIPS’ TOUR – CHUYẾN THAM QUAN CỦA CÁC VIP
VIPS’ TOUR - CHUYẾN THAM QUAN CỦA CÁC VIP
VIPS’ TOUR
My husband was once employed in the printing
division of a large manufacturing firm. One
morning, word came from the top that some visiting
VIPs would be touring the plant in
just a few minutes. All production was immediately
shut down as employees scrambled to quickly tidy
up the work place. When the appointed lookout
yelled, “Here they come!” fifty
fingers that were poised over fifty machine start-up
buttons pressed down in unison and blew every fuse
in the building.
——————–
CHUYẾN THAM QUAN CỦA CÁC VIP
Có dạo chồng tôi làm việc trong một chi nhánh in
của một công ty sản xuất lớn. Một buổi sáng, có lời
từ trên xuống rằng một số yếu nhân khách mời sẽ
tham quan nhà máy chỉ trong một vài phút. Tất cả
các sản phẩm ngay lập tức được ngưng chế tạo trong
khi công nhân nhanh chóng bò ra để dọn sạch nơi
làm việc. Khi người canh gác la lên:”Họ đang đến!”
thì năm mươi ngón tay trong tư thế sẵn sàng trên
năm mươi nút bấm máy nhấn xuống cùng lúc và làm
nổ tung mọi cầu chì trong tòa nhà.
——————–
VIPS’ TOUR – CHUYẾN THAM QUAN CỦA CÁC VIP
——————–
AUSTRALIAN CRICKET SUPPORTER
This Australian cricket supporter is at the World
Cup final when he has a heart attack. Upon arriving
at the Pearly Gates, he meets up with St. Peter, who
asks him why he thinks he deserves to enter Heaven.
“Well,” the Aussie says, “three weeks ago I
gave ten dollars to a charity for the disabled!”
St. Peter frowns and says, “What else?”
“Two weeks ago I gave ten dollars to the
homeless shelter!” the Aussie continues.
“What else?”
“A week ago I gave ten dollars to the
orphanage!”
So Peter tells the Aussie to wait for just a
minute and he’ll be right back. About five minutes
later Peter returns and says, “Well, I have discussed
your case with the Boss, and he agrees with me…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

DAUGHTER DATING – CHUYỆN HẸN HÒ YÊU ĐƯƠNG CỦA CON GÁI

DAUGHTER DATING – CHUYỆN HẸN HÒ YÊU ĐƯƠNG CỦA CON GÁI
DAUGHTER DATING - CHUYỆN HẸN HÒ YÊU ĐƯƠNG CỦA CON GÁI
DAUGHTER DATING
The mother of a 17-year-old girl was
concerned that her daughter was having sex.
Worried the girl might become pregnant, and
adversely impact the family’s status, she consulted
the family doctor.
The doctor told her that teenagers today were
very willful, and any attempt to stop the girl would
probably result in rebellion. He then told her to
arrange for her daughter to be put on birth control
and, until then, talk to her and give her a box of
condoms.
Later that evening, as her daughter was
preparing for a date, the woman told her about the
situation and handed her a box of condoms.
The girl started to laugh and reached over to
hug her mother saying, “Oh Mom! You don’t have to
worry about that! I’m dating Susan!”
——————–
CHUYỆN HẸN HÒ YÊU ĐƯƠNG CỦA CON
GÁI
Người mẹ của một cô con gái 17 tuổi lo ngại rằng
con gái mình đang có quan hệ tình dục. Lo lắng rằng
con gái có thể bị mang thai và ảnh hưởng bất lợi tới
uy tín gia đình, bà ta hỏi ý kiến bác sĩ gia đình.
Bác sĩ nói với bà ta rằng lứa tuổi mới lớn hiện nay
rất bướng bỉnh và bất cứ nỗ lực nào ngăn cản cô con
gái lại sẽ có thể gây ra nổi loạn. Sau đó ông ta bảo
bà ta
tìm cách để cô con gái được tránh thai, đến lúc đó
nói chuyện với cô ta và đưa cô ta một hộp bao cao
su.
Tối hôm đó, khi cô con gái chuẩn bị đi chơi với
người yêu, người mẹ nói chuyện với cô ta về tình
hình và đưa cô ta một hộp bao cao su tránh thai.
Cô con gái bắt đầu cười và vươn người ôm người
mẹ và nói:” Ồ mẹ ! Mẹ không phải lo lắng về điều
đó ! Con đang yêu Susan !”
——————–
DAUGHTER DATING – CHUYỆN HẸN HÒ YÊU ĐƯƠNG CỦA CON GÁI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

HOW DID THE FLORIST DIFFUSE THE BUSINESSMAN’S ANGER – NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

HOW DID THE FLORIST DIFFUSE THE BUSINESSMAN’S ANGER - NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

HOW DID THE FLORIST DIFFUSE THE
BUSINESSMAN’S ANGER
A new business was opening and one of the owner’s
friends wanted to send flowers for the occasion.
They arrived at the new business site and the owner
read the card. It said, “Rest in Peace.” The owner
was angry and called the florist to complain. He let
the florist know in no uncertain terms how angry he
was about the obvious mistake.
The florist wisely diffused the man’s anger
when she calmly said, “Sir, I’m really sorry for the
mistake, but just imagine this… somewhere there is a
funeral taking place today, and they have flowers
with a note saying, “Congratulations on your new
location!”

——————–

NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ
CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO
Một thương gia mở cửa hàng và những người bạn
của ông chủ muốn gửi hoa trong dịp này.Hoa được
đưa tới điểm kinh doanh mới và ông chủ đọc tấm
cạc. Trong đó viết:” Yên nghỉ trong tĩnh lặng.” Ông
chủ nổi giận và gọi người bán hoa tới để than
phiền.Ông ta cho người bán hoa biết một cách quả
quyết là ông ta giận dữ như thế nào về cái lỗi rành
rành kia.
Người bán hoa khôn ngoan làm giảm cơn giận của
người đàn ông khi cô ta điềm tĩnh nói:”Thưa ông, tôi
thật sự lấy làm tiếc về sai sót này, nhưng chỉ cần
tưởng tượng điều này … ở nơi nào đó có một đám
tang diễn ra hôm nay, và họ nhận vòng hoa với dòng
chữ :”Chúc mừng địa điểm mới của bạn!”

——————–

NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

ĐÓ SẼ LÀ DÁNG VẺ CỦA ÔNG

ĐÓ SẼ LÀ DÁNG VẺ CỦA ÔNG
 ĐÓ SẼ LÀ DÁNG VẺ CỦA ÔNG
THAT’S HOW YOU’RE GOING TO LOOK
When I went to get my driver’s license
renewed, our local motor-vehicle bureau was
packed. The line inched along for almost an hour
until the man ahead of me finally got his license.
He inspected his photo for a moment and
commented to the clerk, “I was standing in line so
long, I ended up looking pretty grouchy in this
picture.”
The clerk looked at his picture closely, and
reassured him, “It’s okay. That’s how you’re going to
look when the cops pull you over anyway.”
——————–
ĐÓ SẼ LÀ DÁNG VẺ CỦA ÔNG
Khi tôi đi thay mới bằng lái xe của tôi thì
văn phòng mô tô-xe cộ chật ních. Dòng người đi
từng bước trong gần một giờ cho đến khi người đàn
ông phía trên tôi cuối cùng lấy bằng của ông ta.
Ông ta xem xét kỹ tấm hình của mình trong
một lúc và nhận xét với viên thư ký:” Tôi đã đứng
xếp hàng quá lâu, cuối cùng tôi trông có vẻ khá cáu
kỉnh trong tấm hình này.”
Viên thư ký nhìn kỹ bức tranh và trấn an ông
ta :” Không sao đâu. Dù sao đi nữa đó sẽ là dáng vẻ
của ông khi cảnh sát dẫn ông đi.”
——————–
THAT’S HOW YOU’RE GOING TO LOOK – ĐÓ SẼ LÀ DÁNG VẺ CỦA ÔNG
——————–
A STORY ABOUT MARK TWAIN
[Supposedly a true story…]
James McNeill Whistler (whose most
famous painting is popularly known as “Whistler’s
Mother”) is reported to have displayed a just
completed painting to Mark Twain.
Twain looked at the painting judiciously from
a variety of angles and distances while Whistler
waited impatiently for the verdict.
Finally, Twain leaned forward and, making
an erasing gesture with his hand, said, “I’d eradicate
that cloud if I were you.”
Whistler cried out in agony, “Careful! The
paint is still wet.”
“That’s all right,” Twain said coolly, “I’m
wearing gloves.”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

WHERE IS MY WHEELCHAIR – CÁI XE LĂN CỦA TÔI ĐÂU RỒI

WHERE IS MY WHEELCHAIR – CÁI XE LĂN CỦA TÔI ĐÂU RỒI

WHERE IS MY WHEELCHAIR - CÁI XE LĂN CỦA TÔI ĐÂU RỒI

WHERE IS MY WHEELCHAIR
A man is at the bar, really drunk. Some guys decide
to be good samaritans and get him home.
So they pick him up off the floor, and drag
him out the door. On the way to the car, he falls
down three times. When they get to his house, they
help him out of the car and, he falls down four more
times.
They ring the bell, and one says, “Here’s your
husband!”
The man’s wife says, “Where the hell is his
wheelchair?”

——————–

CÁI XE LĂN CỦA TÔI ĐÂU RỒI
Một người đàn ông ở tại một bar, say thực
sự. Một số người đàn ông quyết định mở tấm lòng
tốt và đưa ông ta về nhà.
Họ nâng ông ta khỏi sàn nhà, kéo ông ta ra
cửa. Khi kéo ra xe, ông ta ngã xuống ba lần. Khi đi
tới nhà, họ giúp ông ta ra khỏi xe và ông ta ngã thêm
bốn lần nữa.
Họ bấm chuông, và một người nói:”Chồng
bà đây!”
Người vợ nói:”Cái xe lăn của ông ấy nằm
nơi chết tiệt nào rồi?”

——————–

WHERE IS MY WHEELCHAIR – CÁI XE LĂN CỦA TÔI ĐÂU RỒI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More