DAUGHTER DATING – CHUYỆN HẸN HÒ YÊU ĐƯƠNG CỦA CON GÁI

DAUGHTER DATING – CHUYỆN HẸN HÒ YÊU ĐƯƠNG CỦA CON GÁI
DAUGHTER DATING - CHUYỆN HẸN HÒ YÊU ĐƯƠNG CỦA CON GÁI
DAUGHTER DATING
The mother of a 17-year-old girl was
concerned that her daughter was having sex.
Worried the girl might become pregnant, and
adversely impact the family’s status, she consulted
the family doctor.
The doctor told her that teenagers today were
very willful, and any attempt to stop the girl would
probably result in rebellion. He then told her to
arrange for her daughter to be put on birth control
and, until then, talk to her and give her a box of
condoms.
Later that evening, as her daughter was
preparing for a date, the woman told her about the
situation and handed her a box of condoms.
The girl started to laugh and reached over to
hug her mother saying, “Oh Mom! You don’t have to
worry about that! I’m dating Susan!”
——————–
CHUYỆN HẸN HÒ YÊU ĐƯƠNG CỦA CON
GÁI
Người mẹ của một cô con gái 17 tuổi lo ngại rằng
con gái mình đang có quan hệ tình dục. Lo lắng rằng
con gái có thể bị mang thai và ảnh hưởng bất lợi tới
uy tín gia đình, bà ta hỏi ý kiến bác sĩ gia đình.
Bác sĩ nói với bà ta rằng lứa tuổi mới lớn hiện nay
rất bướng bỉnh và bất cứ nỗ lực nào ngăn cản cô con
gái lại sẽ có thể gây ra nổi loạn. Sau đó ông ta bảo
bà ta
tìm cách để cô con gái được tránh thai, đến lúc đó
nói chuyện với cô ta và đưa cô ta một hộp bao cao
su.
Tối hôm đó, khi cô con gái chuẩn bị đi chơi với
người yêu, người mẹ nói chuyện với cô ta về tình
hình và đưa cô ta một hộp bao cao su tránh thai.
Cô con gái bắt đầu cười và vươn người ôm người
mẹ và nói:” Ồ mẹ ! Mẹ không phải lo lắng về điều
đó ! Con đang yêu Susan !”
——————–
DAUGHTER DATING – CHUYỆN HẸN HÒ YÊU ĐƯƠNG CỦA CON GÁI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn