The office rules – Nội quy cơ quan

The office rules – Nội quy cơ quan

The office rules - Nội quy cơ quan

The office rules
Bill Jenkins worked in a big office in the city, and
generally he used to go to the barber’s during working
hours to have his hair cut, although this was against the
rules: clerks had to have their hair cut in their own time.
While Bill was at the barber’s one day, the manager of
the office came in by chance to have his own hair cut.
Bill saw him and tried to hide his face, but the manager
came and sat beside him, so he soon recognized him.
“Hullo, Jenkins,” the manager said. “I see that you are
having your hair cut in office time,”
“Yes, sir, I am,” admitted Bill calmly. “You see, sir, it
grows in office time.”
“Not all of it,” said the manager of the office at once.
“Some of it grows in your own time.”
“Yes, sir, that’s quite true” answered Bill politely, “but
I’m not having it all cut off.”

——————–

Nội quy cơ quan
Bill Jenkins làm việc tại một cơ quan lớn trong thành
phố, và thường thì anh chàng hay đi hớt tóc trong giờ
làm việc. Mặc dù điều này trái với nội quy cơ quan: các
nhân viên phải cắt tóc trong thời gian riêng của mình.
Một hôm, trong khi Bill đang trong tiệm hớt tóc thì ông
giám đốc cơ quan cũng vô tình vào đó để cắt tóc. Bill
trông thấy ông ta và cố giấu mặt đi, nhưng ông ta đã tới
ngồi cạnh và nhanh chóng nhận ra anh chàng.
“ À, chào Jenkins. Tôi thấy là anh đang hớt tóc trong giờ
làm việc đấy nhé!”, ông giám đốc nói.
“Vâng, thưa ông. Nhưng như ông biết đấy, tóc cũng mọc
dài trong giờ làm việc ạ.” Bill bình tĩnh thú nhận.
“Nhưng cũng không phải tất cả. Cũng có những phần tóc
chỉ mọc trong lúc rảnh rỗi mà thôi.” Ông giám đốc nói
ngay.
“ Dạ thưa ông điều đó rẩt đúng nhưng mà tôi cũng đâu
có hớt hết tóc đi đâu ạ.” Bill lịch sự đáp lời.

——————–

The office rules – Nội quy cơ quan

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

VIPS’ TOUR – CHUYẾN THAM QUAN CỦA CÁC VIP

VIPS’ TOUR – CHUYẾN THAM QUAN CỦA CÁC VIP
VIPS’ TOUR - CHUYẾN THAM QUAN CỦA CÁC VIP
VIPS’ TOUR
My husband was once employed in the printing
division of a large manufacturing firm. One
morning, word came from the top that some visiting
VIPs would be touring the plant in
just a few minutes. All production was immediately
shut down as employees scrambled to quickly tidy
up the work place. When the appointed lookout
yelled, “Here they come!” fifty
fingers that were poised over fifty machine start-up
buttons pressed down in unison and blew every fuse
in the building.
——————–
CHUYẾN THAM QUAN CỦA CÁC VIP
Có dạo chồng tôi làm việc trong một chi nhánh in
của một công ty sản xuất lớn. Một buổi sáng, có lời
từ trên xuống rằng một số yếu nhân khách mời sẽ
tham quan nhà máy chỉ trong một vài phút. Tất cả
các sản phẩm ngay lập tức được ngưng chế tạo trong
khi công nhân nhanh chóng bò ra để dọn sạch nơi
làm việc. Khi người canh gác la lên:”Họ đang đến!”
thì năm mươi ngón tay trong tư thế sẵn sàng trên
năm mươi nút bấm máy nhấn xuống cùng lúc và làm
nổ tung mọi cầu chì trong tòa nhà.
——————–
VIPS’ TOUR – CHUYẾN THAM QUAN CỦA CÁC VIP
——————–
AUSTRALIAN CRICKET SUPPORTER
This Australian cricket supporter is at the World
Cup final when he has a heart attack. Upon arriving
at the Pearly Gates, he meets up with St. Peter, who
asks him why he thinks he deserves to enter Heaven.
“Well,” the Aussie says, “three weeks ago I
gave ten dollars to a charity for the disabled!”
St. Peter frowns and says, “What else?”
“Two weeks ago I gave ten dollars to the
homeless shelter!” the Aussie continues.
“What else?”
“A week ago I gave ten dollars to the
orphanage!”
So Peter tells the Aussie to wait for just a
minute and he’ll be right back. About five minutes
later Peter returns and says, “Well, I have discussed
your case with the Boss, and he agrees with me…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

SHE DISGUISED HERSELF TO JOINT THE ARMY – NÓ CẢI TRANG ĐỂ GIA NHẬP QUÂN ĐỘI

SHE DISGUISED HERSELF TO JOINT THE ARMY – NÓ CẢI TRANG ĐỂ GIA NHẬP QUÂN ĐỘI
SHE DISGUISED HERSELF TO JOINT THE ARMY - NÓ CẢI TRANG ĐỂ GIA NHẬP QUÂN ĐỘI
SHE DISGUISED HERSELF TO JOINT THE
ARMY
One evening during a poker game, a man was
bragging to his friends about how his sister
disguised herself as a man and was able to join the
army.
“But, wait a minute,” said one listener. “Your
sister will have to dress with the boys and shower
with them, too. Won’t she?”
“Sure,” replied the man.
“Well, won’t they find out?” asked another
poker player.
The first man shrugged his shoulders and
replied, “Sure. But who is gonna tell?”
——————–
NÓ CẢI TRANG ĐỂ GIA NHẬP QUÂN ĐỘI
Một buổi tối trong lúc chơi xì phé, một người đàn
ông đang khoác lác với bạn bè em gái anh ta đã cải
trang thành đàn ông và gia nhập quân đội như thế
nào.
“Nhưng, đợi tí đã,” một trong những người nghe
nói. “Em gái của anh sẽ phải thay đồ với lính nam
và tắm với họ nữa, phải không?”
“Đúng,” người đàn ông đáp.
“À, họ không phát hiện ra à?” một tay bài khác hỏi.
Người đàn ông thứ nhất nhún vai và trả lời: “Có.
Nhưng ai sẽ nói?”
——————–
SHE DISGUISED HERSELF TO JOINT THE ARMY – NÓ CẢI TRANG ĐỂ GIA NHẬP QUÂN ĐỘI
DAUGHTER DATING
——————–
The mother of a 17-year-old girl was
concerned that her daughter was having sex.
Worried the girl might become pregnant, and
adversely impact the family’s status, she consulted
the family doctor.
The doctor told her that teenagers today were
very willful, and any attempt to stop the girl would
probably result in rebellion. He then told her to
arrange for her daughter to be put on birth control
and, until then, talk to her and give her a box of
condoms.
Later that evening, as her daughter was
preparing for a date, the woman told her about the
situation and handed her a box of condoms.
The girl started to laugh and reached over to
hug her mother saying, “Oh Mom! You don’t have to
worry about that! I’m dating Susan!”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More