The office rules – Nội quy cơ quan

The office rules – Nội quy cơ quan

The office rules - Nội quy cơ quan

The office rules
Bill Jenkins worked in a big office in the city, and
generally he used to go to the barber’s during working
hours to have his hair cut, although this was against the
rules: clerks had to have their hair cut in their own time.
While Bill was at the barber’s one day, the manager of
the office came in by chance to have his own hair cut.
Bill saw him and tried to hide his face, but the manager
came and sat beside him, so he soon recognized him.
“Hullo, Jenkins,” the manager said. “I see that you are
having your hair cut in office time,”
“Yes, sir, I am,” admitted Bill calmly. “You see, sir, it
grows in office time.”
“Not all of it,” said the manager of the office at once.
“Some of it grows in your own time.”
“Yes, sir, that’s quite true” answered Bill politely, “but
I’m not having it all cut off.”

——————–

Nội quy cơ quan
Bill Jenkins làm việc tại một cơ quan lớn trong thành
phố, và thường thì anh chàng hay đi hớt tóc trong giờ
làm việc. Mặc dù điều này trái với nội quy cơ quan: các
nhân viên phải cắt tóc trong thời gian riêng của mình.
Một hôm, trong khi Bill đang trong tiệm hớt tóc thì ông
giám đốc cơ quan cũng vô tình vào đó để cắt tóc. Bill
trông thấy ông ta và cố giấu mặt đi, nhưng ông ta đã tới
ngồi cạnh và nhanh chóng nhận ra anh chàng.
“ À, chào Jenkins. Tôi thấy là anh đang hớt tóc trong giờ
làm việc đấy nhé!”, ông giám đốc nói.
“Vâng, thưa ông. Nhưng như ông biết đấy, tóc cũng mọc
dài trong giờ làm việc ạ.” Bill bình tĩnh thú nhận.
“Nhưng cũng không phải tất cả. Cũng có những phần tóc
chỉ mọc trong lúc rảnh rỗi mà thôi.” Ông giám đốc nói
ngay.
“ Dạ thưa ông điều đó rẩt đúng nhưng mà tôi cũng đâu
có hớt hết tóc đi đâu ạ.” Bill lịch sự đáp lời.

——————–

The office rules – Nội quy cơ quan

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

I’m here already – Tôi đã có mặt ở đây rồi

I’m here already – Tôi đã có mặt ở đây rồi

I’m here already - Tôi đã có mặt ở đây rồi

I’m here already
Mary wanted to be a nurse when she lefl school, but in
the meantime, she joined the Red Cross and had some
limited training.
She was taught that, in case of an accident – and they
were plentiful in her town – she should give first aid at
once and then send for a doctor.
One day, there was an accident in a busy street, and
when Mary arrived soon after, she saw a man bending
cover a woman who had been accidentally knocked
down by a car and was lying motionless in the street.
Mary ran up, pushed the man away, informed the crowd
that she was a Red Cross nurse and began to help the
wounded woman.
After a few minutes, the man who had been bending
over the woman when Mary arrived touched her on the
shoulder and said. “When you reach the part about
sending for a doctor, don’t worry. I’m here already.”

——————–

Tôi đã có mặt ở đây rồi
Cô học sinh Mary muốn trở thành y tá khi học xong phổ
thông, nhưng trong thời gian đi học cô đã gia nhập Hội
chữ thập đỏ và cũng được đào tạo chút it.
Cô được dạy là khi có tai nạn – mà thường thì ở thị trấn
nơi cô ở xảy ra rất nhiều tai nạn – thì cô phải tiến hành
cấp cứu ngay, sau đó chuyển người bị nạn tới cho bác sĩ.
Một hôm có một tai nạn xảy ra trong một khu phố rất
đông người, và khi Mary đến cô thấy có một người đàn
ông đang cúi người trên một phụ nữ đang nằm bất động
trên đường do bị ô tô đâm phải.
Mary vội chạy lại, đẩy người đàn ông ra, thông báo với
mọi người rằng cô là y tá của Hội chữ thập đỏ và bắt đầu
cấp cứu người bị nạn.
Một vài phút sau, người đàn ông lúc trước đã cúi xem
người phụ nữ khi Mary đến chạm vào vai cô và nói:
– “ Đến lúc cần đến bác sĩ thì cô đừng lo nhé! Tôi đã có
mặt ở đây rồi.”

——————–

I’m here already – Tôi đã có mặt ở đây rồi

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

The arm was guilty – Cánh tay có tội

The arm was guilty – Cánh tay có tội

The arm was guilty - Cánh tay có tội

The arm was guilty
A man was brought before the judge. The witness
said that the day before the prisoner had stolen some
pears from a basket, outside a grocer’s. The solicitor
said to the judge:
“It is true that the prisoner took a few pears with his
right arm; his right arm is guilty, but not he himself;
you can not punish the whole body because one of
its limbs is guilty.”
“You are quite right,” answered the judge, “so I
sentence the prisoner’s right arm to six days. Now
the prisoner will go to prison with his arm if he
likes.”
Everybody at court began to laugh; but people
laughed still more when they saw the prisoner
unscrew his right arm (it was a wooden arm) He
then gave it to the judge, saying: “Here is my guilty
arm, Sir I don’t wish to go to prison with it.”

——————–

Cánh tay có tội
Một người đàn ông bị đưa ra hầu tòa. Nhân chứng
nói rằng, hôm trước bị cáo đã lấy trộm quả lê trong
một cái rổ bên ngoài tiệm thực phẩm. Luật sư nói
với quan tòa:
“ Đúng là tên này có lấy lê bằng tay phải; tay phải
của hắn phạm tội, còn hắn thì không có tội; ngài
không thể trừng phạt cả cơ thể của hắn chỉ vì một
chân hay một tay của hắn phạm tội.”
“Ngài nói hoàn toàn đúng, vậy thì tôi kết án cánh tay
phải của bị cáo sáu ngày giam giữ. Bây giờ thì tên tù
này sẽ không phải vào tù với cánh tay phải nếu hắn
thích vậy,” quan tòa phán.
Mọi người có mặt trong phiên tòa bắt đầu cười ầm ĩ;
nhưng họ còn cười to hơn khi thấy tù tháo ốc nơi
cánh tay phải của hắn ra (cánh tay làm bằng gỗ). Sau
đó hắn đưa nó cho quan tòa và nói: -“Đây là cánh
tay phải của tôi, thưa ngài, tôi không muốn vào tù
cùng với nó.”

——————–

The arm was guilty – Cánh tay có tội

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

A Cow Grazing – Bò ăn cỏ

A Cow Grazing – Bò ăn cỏ
A Cow Grazing - Bò ăn cỏ
A Cow Grazing
Artist : “That, sir, is a cow grazing”
Visitor : “Where is the grass ?”
Artist : “The cow has eaten it”
Visitor : “But where is the cow ?”
Artist : “You don’t suppose she’d be fool enough to
stay there after she’d eaten all the grass, do you ?”
——————–
Bò ăn cỏ
Họa sĩ : – Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ
đấy, thưa ông.
Khách : – Có thấy cỏ đâu ?
Họa sĩ : – Con bò ăn hết rồi.
Khách : – Thế còn con bò đâu ?
Họa sĩ : – Chứ bộ ông tưởng con bò lại ngu đến mức
đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao ông ?
——————–
A Cow Grazing – Bò ăn cỏ
——————–
The Gifted Artist
A Kindergarten teacher was observing her
classroom of children while they were drawing. She
would occasionally walk around to see each child’s
work. As she got to one little girl who was working
diligently, she asked what the drawing was. The girl
replied, “I’m drawing God.” The teacher paused and
said, “But no one knows what God looks like.”
Without missing a beat, or looking up from her
drawing, the girl replied, “They will in a minute.
husband and wife came for counseling after 15 years
of marriage. When
asked what the problem was, the wife went into a
passionate, painful tirade
listing every problem they had ever had in the 15
years they had been married.
She went on and on and on; neglect, lack of
intimacy, emptiness,
loneliness, feeling unloved and unlovable, an entire
laundry list of un-met
needs she had endured over the course of their
marriage.
Finally, after allowing this to go on for a sufficient
length of time, the
therapist got up, walked around the desk and, after
asking the wife to..

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

ORGANIC VEGETABLES – RAU HỮU CƠ

ORGANIC VEGETABLES – RAU HỮU CƠ

ORGANIC VEGETABLES - RAU HỮU CƠ

ORGANIC VEGETABLES
The other day it was my turn to prepare dinner so I
asked my wife to go over to the local market and
buy some organic vegetables.
She came back rather upset. When I asked
her what was wrong she said, “I don’t think I like
that produce guy. I went and looked around for your
organic vegetables and I couldn’t find any. So I
asked him where the organic vegetables were.
“He didn’t know what I was talking about so I
said, ‘These vegetables are for my husband. Have
they been sprayed with any poisonous chemicals?’
“And he said, ‘No, ma’am. You’ll have to do
that yourself.'”

——————–

RAU HỮU CƠ
Vào một ngày nọ, đến lượt tôi chuẩn bị bữa ăn, vì
thế tôi nói vợ tôi đi tới siêu thị địa phương và mua
một số rau hữu cơ1.
Nàng ra về hơi thất vọng. Khi tôi hỏi nàng điều gì
xảy ra thì nàng đáp:”Em không nghĩ em thích sản
phẩm đó anh ạ.Em đi và nhìn quanh tìm rau hữu cơ
nhưng em không thể tìm ra tí gì.Vì thế em hỏi ông
nhân viên siêu thị rau hữu cơ ở đâu.
“Ông ta không biết em đang nói gì, vì thế em
nói:”Những thứ rau này dành cho chồng tôi.Chúng
có bị xịt những hóa chất độc hại không?”
“Và ông ta nói:”Không, thưa bà.Bà phải tự làm điều
đó.””

——————–

ORGANIC VEGETABLES – RAU HỮU CƠ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

A NEVER CAN BE FINED DRUNK DRIVER – MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ BỊ PHẠT

A NEVER CAN BE FINED DRUNK DRIVER – MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ BỊ PHẠT

A NEVER CAN BE FINED DRUNK DRIVER - MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ BỊ PHẠT

A NEVER CAN BE FINED DRUNK DRIVER
A police officer pulls over this guy who’s
been weaving in and out of the lanes.
At the guy’s window he says, “Sir, I need
you to blow into this breathalyzer tube.”
The man says, “Sorry, officer, I can’t do that.
I am an asthmatic. If I do that, I’ll have a really bad
asthma attack.”
“Okay, fine. I need you to come down to the
station to give a blood sample.”
“I can’t do that either. I am a hemophiliac. If I
do that, I’ll bleed to death.”
“Well, then, we need a urine sample.”
“I’m sorry, officer, I can’t do that either. I am
also a diabetic. If I do that, I’ll get really low blood
sugar.”
“All right, then I need you to come out here
and walk this white line.”
“I can’t do that, officer.”
“Why not?”
“Because I’m drunk.”

——————–

MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ
THỂ BỊ PHẠT
Một sĩ quan cảnh sát lệnh cho xe một gã
đánh võng trên các làn đường tạt vào vệ đường.
Ở cửa sổ xe, viên cảnh sát nói:”Thưa ông, tôi
cần ông thổi vào ống máy phân tích hơi thở.”
Người đàn ông nói:”Xin lỗi, thưa ông, tôi
không thể làm vậy. Tôi mắc bệnh hen. Nếu tôi làm
vậy, tôi sẽ lên cơn suyễn nặng thật sự.”
“Được rồi, không sao. Tôi cần ông đi xuống
đồn để đưa mẫu máu.”
“Tôi cũng không thể làm vậy. Tôi bị mắc
chứng máu khó đông. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ chảy
máu tới chết.”
“Được rồi, vậy thì chúng tôi cần một mẫu
nước tiểu.”
“Xin lỗi, thưa ông, tôi cũng không thể làm
vậy. Tôi cũng bị mắc bệnh tiểu đường nữa. Nếu tôi
làm vậy, tôi sẽ bị hạ đường huyết thật sự.”
“Cũng được, thế thì tôi cần ông bước ra
ngoài đây và đi bộ trên đường kẻ trắng này.”
“Tôi không thể đi như thế, thưa ông sĩ quan.”
“Tại sao không?”
“Vì tôi say rượu.”

——————–

A NEVER CAN BE FINED DRUNK DRIVER – MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ BỊ PHẠT

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

DO YOU HAVE AN OBSESSION – BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG

DO YOU HAVE AN OBSESSION – BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG

DO YOU HAVE AN OBSESSION - BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG

DO YOU HAVE AN OBSESSION
A psychiatrist was conducting a group therapy
session with four young mothers and their small
children. “You all have obsessions,” he observed. To
the first mother, he said, “You are obsessed with
eating. You’ve even named your daughter Candy.”
He turned to the second Mom. “Your
obsession is money. Again, it manifests itself in
your child’s name, Penny.”
He turned to the third Mom. “Your obsession
is alcohol. Again, it manifests itself in your child’s
name, Brandy.”
At this point, the fourth mother got up, took
her little boy by the hand and whispered, “Come on,
Dick, let’s go.

——————–
BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG
Một bác sĩ tâm thần học đang điều khiển một
buổi họp liệu pháp tâm lý nhóm với bốn bà mẹ trẻ
và những đứa con nhỏ của họ. “Tất cả các bạn đều
có ám ảnh,” ông ta nhận xét. Với người mẹ đầu tiên,
ông ta nói:”Bà bị ăn uống ám ảnh.Bà thậm chí đặt
tên con gái là Candy1.”
Ông ta quay sang người mẹ thứ hai:”Am ảnh
của bà là tiền bạc. Cũng vậy, nó tự biểu thị qua tên
đứa trẻ của bà: Penny2.”
Ông ta quay sang người mẹ thứ ba:”Am ảnh
của bà là rượu. Cũng vậy, nó tự biểu thị qua tên đứa
trẻ của bà: Brandy3”
Vào lúc này, người mẹ thứ tư đứng dậy, cầm
tay chú nhóc và thì thầm:”Đi thôi, Dick4, chúng ta
đi thôi.”

——————–

DO YOU HAVE AN OBSESSION – BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

WHY DO YOU WEAR THE COLLAR THAT WAY – TẠI SAO ÔNG MẶC CỔ ÁO KIỂU ĐÓ

WHY DO YOU WEAR THE COLLAR THAT WAY – TẠI SAO ÔNG MẶC CỔ ÁO KIỂU ĐÓ

WHY DO YOU WEAR THE COLLAR THAT WAY - TẠI SAO ÔNG MẶC CỔ ÁO KIỂU ĐÓ

WHY DO YOU WEAR THE COLLAR THAT
WAY?
An old Jewish man was once on the subway and he
sat down next to a younger man. He noticed that the
young man had a strange kind of shirt collar. Having
never seen a priest before, he asked the man,
“Excuse me sir, but why do you have your shirt
collar on backwards?”
The priest became a bit flustered but politely
answered “I wear this collar because I am a Father.”
The Jewish man thought a second and
responded “Sir I am also a Father but I wear my
collar front-ways. Why do you wear your collar so
differently?”
The priest thought for a minute and said “Sir,
I am the father for many.”
The Jewish man quickly answered “I too am
the father of many. I have four sons, four daughters
and too many grandchildren to count. But I wear my
collar like everyone else does. Why do you wear it
your way?”
The priest who was beginning to get
exasperated thought and then blurted out “Sir, I am
the father for hundreds and hundreds of people.”
The Jewish man was taken aback and was
silent for a long time. As he got up to leave the
subway train, he leaned over to the priest and said
“Mister, maybe you should wear your pants
backwards.”

——————–

TẠI SAO ÔNG MẶC CỔ ÁO KIỂU ĐÓ?
Một ông già Do Thái có lần đi xe điện ngầm và ông
ta ngồi cạnh một người đàn ông trẻ hơn.Ông ta chú ý
rằng người đàn ông trẻ có một kiểu áo sơ mi
lạ.Trước giờ chưa từng gặp một linh mục, ông ta hỏi
người đàn ông:”Xin lỗi, thưa ông, vì sao ông mặc cổ
áo sơ mi phía sau?”
Vị linh mục hơi bối rối một tí nhưng lịch sự trả
lời:”Tôi mặc cổ áo này vì tôi là cha.”
Ông già Do Thái suy nghĩ một giây và đáp lại:”Thưa
ông, tôi cũng là cha nhưng tôi mặc cổ áo ra
trước.Tại sao ông mặc cổ áo quá khác lạ?”
Vị linh mục suy nghĩ trong một giây và nói:”Thưa
ông, tôi là cha của nhiều người.”
Ông già Do Thái mau miệng trả lời:”Tôi cũng là cha
của nhiều người.Để đếm tôi có bốn trai, bốn gái và
rất nhiều cháu.Nhưng tôi mặc cổ áo giống như mọi
người khác đều mặc.Tại sao ông mặc cổ áo theo
kiểu của ông?”
Vị linh mục bắt đầu có ý nghĩ bực tức và sau đó nói
thẳng ra:”Thưa ông, tôi là cha của hàng trăm và
hàng trăm người.”
Ông già Do Thái sửng sốt và im lặng một lúc
lâu.Trong lúc ông ta đứng lên để rời tàu điện ngầm,
ông ta ngã người về phía linh mục và nói:”Thưa
ông, có lẽ ông nên mặc quần ngược về phía sau.”

——————–

WHY DO YOU WEAR THE COLLAR THAT WAY – TẠI SAO ÔNG MẶC CỔ ÁO KIỂU ĐÓ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

THE AMISH HAVE A SENSE OF HUMOR TOO – NGƯỜI GIÁO PHÁI AMISH CŨNG CÓ ÓC KHÔI HÀI

THE AMISH HAVE A SENSE OF HUMOR TOO – NGƯỜI GIÁO PHÁI AMISH CŨNG CÓ ÓC KHÔI HÀI

THE AMISH HAVE A SENSE OF HUMOR TOO - NGƯỜI GIÁO PHÁI AMISH CŨNG CÓ ÓC KHÔI HÀI

THE AMISH HAVE A SENSE OF HUMOR
TOO
While driving in Pennsylvania, a family caught up to
an Amish carriage. The owner of the carriage
obviously had a sense of humor, because attached to
the back of the carriage was a hand printed sign…
“Energy efficient vehicle. Runs on oats and grass.
Caution: Do not step on exhaust.”

——————–

NGƯỜI GIÁO PHÁI AMISH CŨNG CÓ ÓC
KHÔI HÀI
Trong khi đang lái ở Pennsylvania (một bang Hoa
Kỳ – ND), một gia đình bắt kịp một chiếc xe ngựa
của giáo phái Amish. Chủ xe hẳn nhiên có óc khôi
hài, vì gắn vào sau xe là một biểu tượng in hình bàn
tay …
“Phương tiện vận tải có hiệu suất năng lượng cao.
Chạy bằng yến mạch và cỏ.Chú ý: Không dẫm lên
đồ xả.”

——————–

THE AMISH HAVE A SENSE OF HUMOR TOO – NGƯỜI GIÁO PHÁI AMISH CŨNG CÓ ÓC KHÔI HÀI

——————–

ABSTRACT NOUN
“An abstract noun,” the teacher said, “is something
you can think of, but you can’t touch it. Can anyone
give me an example of one?”
“Sure,” a boy replied. “How about my dad’s
new car.”
DANH TỪ TRỪU TƯỢNG
“Một danh từ trừu tượng,”

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More