TRUYỆN CƯỜI TIẾNG ANH

I’m here already – Tôi đã có mặt ở đây rồi

 • I’m here already – Tôi đã có mặt ở đây rồi

  I’m here already - Tôi đã có mặt ở đây rồi

  I’m here already
  Mary wanted to be a nurse when she lefl school, but in
  the meantime, she joined the Red Cross and had some
  limited training.
  She was taught that, in case of an accident – and they
  were plentiful in her town – she should give first aid at
  once and then send for a doctor.
  One day, there was an accident in a busy street, and
  when Mary arrived soon after, she saw a man bending
  cover a woman who had been accidentally knocked
  down by a car and was lying motionless in the street.
  Mary ran up, pushed the man away, informed the crowd
  that she was a Red Cross nurse and began to help the
  wounded woman.
  After a few minutes, the man who had been bending
  over the woman when Mary arrived touched her on the
  shoulder and said. “When you reach the part about
  sending for a doctor, don’t worry. I’m here already.”

  ——————–

  Tôi đã có mặt ở đây rồi
  Cô học sinh Mary muốn trở thành y tá khi học xong phổ
  thông, nhưng trong thời gian đi học cô đã gia nhập Hội
  chữ thập đỏ và cũng được đào tạo chút it.
  Cô được dạy là khi có tai nạn – mà thường thì ở thị trấn
  nơi cô ở xảy ra rất nhiều tai nạn – thì cô phải tiến hành
  cấp cứu ngay, sau đó chuyển người bị nạn tới cho bác sĩ.
  Một hôm có một tai nạn xảy ra trong một khu phố rất
  đông người, và khi Mary đến cô thấy có một người đàn
  ông đang cúi người trên một phụ nữ đang nằm bất động
  trên đường do bị ô tô đâm phải.
  Mary vội chạy lại, đẩy người đàn ông ra, thông báo với
  mọi người rằng cô là y tá của Hội chữ thập đỏ và bắt đầu
  cấp cứu người bị nạn.
  Một vài phút sau, người đàn ông lúc trước đã cúi xem
  người phụ nữ khi Mary đến chạm vào vai cô và nói:
  – “ Đến lúc cần đến bác sĩ thì cô đừng lo nhé! Tôi đã có
  mặt ở đây rồi.”

  ——————–

  I’m here already – Tôi đã có mặt ở đây rồi

  Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

  More