I’m here already – Tôi đã có mặt ở đây rồi

I’m here already – Tôi đã có mặt ở đây rồi

I’m here already - Tôi đã có mặt ở đây rồi

I’m here already
Mary wanted to be a nurse when she lefl school, but in
the meantime, she joined the Red Cross and had some
limited training.
She was taught that, in case of an accident – and they
were plentiful in her town – she should give first aid at
once and then send for a doctor.
One day, there was an accident in a busy street, and
when Mary arrived soon after, she saw a man bending
cover a woman who had been accidentally knocked
down by a car and was lying motionless in the street.
Mary ran up, pushed the man away, informed the crowd
that she was a Red Cross nurse and began to help the
wounded woman.
After a few minutes, the man who had been bending
over the woman when Mary arrived touched her on the
shoulder and said. “When you reach the part about
sending for a doctor, don’t worry. I’m here already.”

——————–

Tôi đã có mặt ở đây rồi
Cô học sinh Mary muốn trở thành y tá khi học xong phổ
thông, nhưng trong thời gian đi học cô đã gia nhập Hội
chữ thập đỏ và cũng được đào tạo chút it.
Cô được dạy là khi có tai nạn – mà thường thì ở thị trấn
nơi cô ở xảy ra rất nhiều tai nạn – thì cô phải tiến hành
cấp cứu ngay, sau đó chuyển người bị nạn tới cho bác sĩ.
Một hôm có một tai nạn xảy ra trong một khu phố rất
đông người, và khi Mary đến cô thấy có một người đàn
ông đang cúi người trên một phụ nữ đang nằm bất động
trên đường do bị ô tô đâm phải.
Mary vội chạy lại, đẩy người đàn ông ra, thông báo với
mọi người rằng cô là y tá của Hội chữ thập đỏ và bắt đầu
cấp cứu người bị nạn.
Một vài phút sau, người đàn ông lúc trước đã cúi xem
người phụ nữ khi Mary đến chạm vào vai cô và nói:
– “ Đến lúc cần đến bác sĩ thì cô đừng lo nhé! Tôi đã có
mặt ở đây rồi.”

——————–

I’m here already – Tôi đã có mặt ở đây rồi

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm