ORGANIC VEGETABLES – RAU HỮU CƠ

ORGANIC VEGETABLES – RAU HỮU CƠ

ORGANIC VEGETABLES - RAU HỮU CƠ

ORGANIC VEGETABLES
The other day it was my turn to prepare dinner so I
asked my wife to go over to the local market and
buy some organic vegetables.
She came back rather upset. When I asked
her what was wrong she said, “I don’t think I like
that produce guy. I went and looked around for your
organic vegetables and I couldn’t find any. So I
asked him where the organic vegetables were.
“He didn’t know what I was talking about so I
said, ‘These vegetables are for my husband. Have
they been sprayed with any poisonous chemicals?’
“And he said, ‘No, ma’am. You’ll have to do
that yourself.'”

——————–

RAU HỮU CƠ
Vào một ngày nọ, đến lượt tôi chuẩn bị bữa ăn, vì
thế tôi nói vợ tôi đi tới siêu thị địa phương và mua
một số rau hữu cơ1.
Nàng ra về hơi thất vọng. Khi tôi hỏi nàng điều gì
xảy ra thì nàng đáp:”Em không nghĩ em thích sản
phẩm đó anh ạ.Em đi và nhìn quanh tìm rau hữu cơ
nhưng em không thể tìm ra tí gì.Vì thế em hỏi ông
nhân viên siêu thị rau hữu cơ ở đâu.
“Ông ta không biết em đang nói gì, vì thế em
nói:”Những thứ rau này dành cho chồng tôi.Chúng
có bị xịt những hóa chất độc hại không?”
“Và ông ta nói:”Không, thưa bà.Bà phải tự làm điều
đó.””

——————–

ORGANIC VEGETABLES – RAU HỮU CƠ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn