HEARING VOICES – NHỮNG GIỌNG NÓI NGHE ĐƯỢC

HEARING VOICES – NHỮNG GIỌNG NÓI NGHE ĐƯỢC

HEARING VOICES - NHỮNG GIỌNG NÓI NGHE ĐƯỢC

HEARING VOICES
A guy gets home from work one night and hears a
voice. The voice says, “Quit your job, sell your
house, take your money, go to Vegas.”
The man is disturbed at what he hears and
ignores the voice.
The next day when he gets home from work,
the same thing happens. The voice tells him, “Quit
your job, sell your house, take your money, go to
Vegas.”
Again the man ignores the voice, though he
is very troubled by the event.
Every day, day after day, the man hears the
same voice when he gets home from work, “Quit
your job, sell your house, take your money, go to
Vegas.”
Each time the man hears the voice he
becomes increasingly upset. Finally, after two
weeks, he succumbs to the pressure.He does quit his
job, sells his house, takes his money and heads to
Vegas.
The moment the man gets off the plane in
Vegas, the voice tells him, “Go to Bally’s.”
So, he hops in a cab and rushes over to
Bally’s. As soon as he sets foot in the casino, the
voice tells him, “Go to the roulette table.”
The man does as he is told. When he gets to
the roulette table, the voice tells him, “Put all your
money on 17.”
Nervously, the man cashes in his money for
chips and then puts them all on 17. The dealer
wishes the man good luck and spins the roulette
wheel.
The ball goes round and round. The man
anxiously watches the ball as it slowly loses speed
until finally it settles into number . . . 21.
The voice says, “Shit…”

——————–

NHỮNG GIỌNG NÓI NGHE ĐƯỢC
Vào một buổi tối, một người đàn ông đi làm về và
nghe một giọng nói.Giọng này cất tiếng:” Hãy bỏ
nghề, bán nhà, lấy tiền, đi tới Vegas (Las Vegas –
thành phố cờ bạc nổi tiếng của Mỹ – ND).”
Người đàn ông bối rối khi nghe điều này và phớt lờ
nó.
Hôm sau người đàn ông đi làm về, sự việc cũng xảy
ra như vậy.Giọng nói bảo anh ta:”Hãy bỏ nghề, bán
nhà, lấy tiền, đi tới Vegas.”
Một lần nữa, người đàn ông phớt lờ, mặc dù anh ta
băn khoăn về sự việc.
Mỗi ngày, ngày nọ sau ngày kia, người đàn ông
nghe cùng một giọng nói khi anh ta đi làm về:”Hãy
bỏ nghề, bán nhà, lấy tiền, đi đến Vegas.”
Mỗi lần người đàn ông nghe giọng nói, ông ta ngày
càng trở nên bối rối.Cuối cùng, sau hai tuần, anh ta
không chịu nổi sức ép. Anh ta thực sự bỏ nghề, bán
nhà, lấy tiền và đi thẳng tới Vegas.
Vào lúc người đàn ông rời máy bay ở Vegas, giọng
nói bảo anh ta:”Đi tới sòng Bally.”
Vì thế, anh ta nhảy lên tắc xi và chạy đến sòng
Bally. Ngay khi anh ta vừa đặt chân xuống sòng bài,
giọng nói bảo anh ta:” Hãy đến bàn rulet.”
Người đàn ông làm như anh ta được nói.Khi anh ta
đến bàn rulet, giọng nói bảo anh ta:” Hãy đặt hết
tiền vào số 17.”
Người đàn ông đổi tiền lấy phỉnh và đặt tất cả vào số
17 một cách lo lắng.Người quay rulet chúc anh ta
may mắn và quay bánh xe rulet.
Bàn tròn xoay vòng vòng.Người đàn ông lo lắng
nhìn quả cầu trong lúc nó từ từ giảm tốc độ cho tới
khi nó dừng lại ở số … 21.
Giọng nói lên tiếng:”Cức thật … “

——————–

HEARING VOICES – NHỮNG GIỌNG NÓI NGHE ĐƯỢC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm