HE IS MY FUTURE BROTHER IN LAW – Anh ta là anh vợ tương lai của tôi

Anh ta là anh vợ tương lai của tôi
HE IS MY FUTURE BROTHER IN LAW - Anh ta là anh vợ tương lai của tôi
HE IS MY FUTURE BROTHER IN LAW
The Referee of a loosing Football team was
seriously criticizing a player.
– Why, when you were face to face with the
Goalkeeper and only eleven meters from the goal,
didn’t you shoot straight into
theopposingteam’sgoal?Everyonecouldseethatyou
deliberately kicked the ball out.
-Yeah!… Please sympathize with me because that
team’s Goalkeeper is my future brother- in- law.
——————–
Anh ta là anh vợ tương lai của tôi
Huấn luyện viên của đội bóng bị thua nghiêm khắc
phê bình một cầu thủ
Tại sao khi đối mặt với thủ môn ở cự ly chỉ có 11m
mà anh không sút thẳng vào cầu môn đối phương
?Ai cũng thấy rõ là anh cố tình đá bóng ra ngoài !
Dạ … Anh thông cảm ! Bởi vì anh chàng thủ môn
của đội kia là…anh vợ tươnng lai của tôi
——————–
HE IS MY FUTURE BROTHER IN LAW – Anh ta là anh vợ tương lai của tôi
——————–
After the Football match
After the Football match, a player went home with a
sorrowful face.
His surprised wife asked:
– Why are you so sad? What’s the matter? He
answered sadly:
– Today I got a Yellow card.
– So, did you want to get it?
– Of course not. The wife was upset:
– If you didn’t want to get it why didn’t you refuse it?
But you did accept it, so now you are sad.
Sau trận đấu Bóng đá
Sau trận đấu Bóng đá, một cầu thủ về nhà với một
mặt buồn rầu.
Vợ anh ấy hỏi trong sự ngạc nhiên:
– Tại sao anh buồn vậy? Có chuyện gì à?
Anh ta trả lời buồn bã:
– Hôm nay anh có một thẻ vàng.
– Anh muốn như vậy sao?
– Tất nhiên là không phải.
Vợ anh vặn vẹo:
– Nếu anh đã không muốn có thẻ vàng tại sao anh
không từ chối nó? Nhưng…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn