HE IS MY FUTURE BROTHER IN LAW – Anh ta là anh vợ tương lai của tôi

Anh ta là anh vợ tương lai của tôi
HE IS MY FUTURE BROTHER IN LAW - Anh ta là anh vợ tương lai của tôi
HE IS MY FUTURE BROTHER IN LAW
The Referee of a loosing Football team was
seriously criticizing a player.
– Why, when you were face to face with the
Goalkeeper and only eleven meters from the goal,
didn’t you shoot straight into
theopposingteam’sgoal?Everyonecouldseethatyou
deliberately kicked the ball out.
-Yeah!… Please sympathize with me because that
team’s Goalkeeper is my future brother- in- law.
——————–
Anh ta là anh vợ tương lai của tôi
Huấn luyện viên của đội bóng bị thua nghiêm khắc
phê bình một cầu thủ
Tại sao khi đối mặt với thủ môn ở cự ly chỉ có 11m
mà anh không sút thẳng vào cầu môn đối phương
?Ai cũng thấy rõ là anh cố tình đá bóng ra ngoài !
Dạ … Anh thông cảm ! Bởi vì anh chàng thủ môn
của đội kia là…anh vợ tươnng lai của tôi
——————–
HE IS MY FUTURE BROTHER IN LAW – Anh ta là anh vợ tương lai của tôi
——————–
After the Football match
After the Football match, a player went home with a
sorrowful face.
His surprised wife asked:
– Why are you so sad? What’s the matter? He
answered sadly:
– Today I got a Yellow card.
– So, did you want to get it?
– Of course not. The wife was upset:
– If you didn’t want to get it why didn’t you refuse it?
But you did accept it, so now you are sad.
Sau trận đấu Bóng đá
Sau trận đấu Bóng đá, một cầu thủ về nhà với một
mặt buồn rầu.
Vợ anh ấy hỏi trong sự ngạc nhiên:
– Tại sao anh buồn vậy? Có chuyện gì à?
Anh ta trả lời buồn bã:
– Hôm nay anh có một thẻ vàng.
– Anh muốn như vậy sao?
– Tất nhiên là không phải.
Vợ anh vặn vẹo:
– Nếu anh đã không muốn có thẻ vàng tại sao anh
không từ chối nó? Nhưng…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Sao lại lấy đầu mà đánh bóng

WHY USE YOUR HEAD AGAINST THE BALL – Sao lại lấy đầu mà đánh bóng
WHY USE YOUR HEAD AGAINST THE BALL - Sao lại lấy đầu mà đánh bóng
WHY USE YOUR HEAD AGAINST THE BALL
His mother was scolding a football player:
– Alas, my son. I sat at home watching the football
game on TV and I saw you jump up to use your
head against the ball. Oh, how stupid you are, my
son. You can use your hands or your feet to play
football: That would be fine. Why must you use
your head against the ball? You could get a trauma
in your skull and brain and your life would be
ruined…. Son?
——————–
Sao lại lấy đầu mà đánh bóng
Anh chàng cầu thủ bóng đá nọ đang bị mẹ la mắng :
Giời ơi, con ơi ! Tao ngồi nhà xem bóng đá trên
T.V, cứ thấy mày nhảy lên, lấy đầu mà đánh bóng.
Sao mà ngốc thế hả con ? Chơi bóng thì dùng chân
hoặc tay mà chơi được rồi, ai lại cứ lấy đầu mà đánh
bóng bao giờ! Lỡ ra có bị chấn thương sọ não thì
còn gì là đời, hở con?
——————–
WHY USE YOUR HEAD AGAINST THE BALL – Sao lại lấy đầu mà đánh bóng
——————–
New Career
A gynecologist had a burning desire to change
careers and become a mechanic. So she found out
from her local tech college what was involved,
signed up for evening classes and attended
diligently, learning all she could. When time for the
practical exam approached, she prepared carefully
for weeks, and completed the exam with tremendous
skill. When the results came back, she was surprised
to find that she had obtained a mark of 150%.
Fearing an error, she called the instructor, saying “I
don’t want to appear ungrateful for such an
outstanding result, but I wondered if there had been
an error which needed adjusting.” The instructor
said, “During the exam, you took the engine apart
perfectly, which was worth 50% of the total mark.
You put the engine back together again perfectly,
which is also worth 50% of the mark. I gave you an
extra 50% because you did all of it THROUGH the
exhaust…”..

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

PROSPECTIVE STUDENT OF AGRICULTURE – SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG NGHIỆP

PROSPECTIVE STUDENT OF AGRICULTURE – SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG NGHIỆP
PROSPECTIVE STUDENT OF AGRICULTURE - SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG NGHIỆP
PROSPECTIVE STUDENT OF
AGRICULTURE
The school of agriculture’s dean of admissions was
interviewing a prospective student, “Why have you
chosen this career?” he asked.
“I dream of making a million dollars in
farming, like my father,” the student replied.
“Your father made a million dollars in
farming?” echoed the dean much impressed.
“No,” replied the applicant. “But he always
dreamed of it.”
——————–
SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG
NGHIỆP
Trưởng phòng thu nhận sinh viên của trường đang
phỏng vấn một sinh viên tương lai:”Tại sao em chọn
nghề này?” ông ta hỏi.
“Em mơ ước làm ra một triệu đô la trong việc trồng
trọt như ba em,” chàng sinh viên trả lời.
“Ba em đã làm ra một triệu đô la trong việc trồng
trọt?” trưởng khoa lặp lại với nhiều ấn tượng.
“Không,” người nộp đơn trả lời. “Nhưng ông luôn
mơ ước về điều đó.”
——————–
PROSPECTIVE STUDENT OF AGRICULTURE – SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG NGHIỆP
——————–
GOODBYE MOTHER
A young man was walking through a supermarket to
pick up a few things when he noticed an old lady
following him around. Thinking nothing of it, he
ignored her and
continued on. Finally he went to the checkout line,
but she got in front of him.
“Pardon me,” she said, “I’m sorry if my
staring at you has made you feel uncomfortable. It’s
just that you look just like my son, who just died
recently.”
“I’m very sorry,” replied the young man, “is
there anything I can do for you?”
“Yes,” she said, “As I’m leaving, can you say
‘Good bye, Mother’? It would make me feel so much
better.”
“Sure,” answered the young man.
As the old woman was leaving, he called out,
“Goodbye, Mother!”
As he stepped up to the checkout counter, he
saw that his total was $127.50.
“How can that be?” He asked, “I only
purchased a few things!”
“Your mother said that you would pay for
her,” said the clerk.
TẠM BIỆT MÁ
Một thanh niên đang đi qua một siêu thị để
mua một vài món hàng thì anh ta chú ý thấy một bà
lão đi vẩn vơ theo anh ta. Nghĩ rằng chẳng có gì, anh
ta lờ bà già và tiếp tục đi. Cuối cùng anh ta đi tới
hàng người tính tiền, nhưng bà ta đi vào trước anh.
“Xin lỗi,” bà ta nói, “ Tôi xin lỗi nếu tôi nhìn
chằm chằm vào anh làm anh khó chịu. Đó chỉ vì anh
có vẻ giống con trai tôi, người mới chết gần đây.”..

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

REDECORATE THE BEDROOM – TRANG HOÀNG LẠI PHÒNG NGỦ

REDECORATE THE BEDROOM – TRANG HOÀNG LẠI PHÒNG NGỦ

REDECORATE THE BEDROOM - TRANG HOÀNG LẠI PHÒNG NGỦ

REDECORATE THE BEDROOM
A young woman decided to redecorate her bedroom.
She wasn’t sure how many rolls of wallpaper she
would need, but she knew that her friend next door
had recently done the same job and the two rooms
were identical in size.
“Buffy,” she said, “how many rolls of
wallpaper did you buy for your bedroom?”
“Ten,” said Buffy.
So the girl bought the ten rolls of paper and
did the job, but she had 2 rolls leftover.
“Buffy,” she said. “I bought ten rolls of
wallpaper for the bedroom, but I’ve got 2 leftover!”
“Yeah!” said Buffy. “So did I.”
——————–
TRANG HOÀNG LẠI PHÒNG NGỦ
Một phụ nữ trẻ quyết định trang hoàng lại phòng
ngủ. Chị không biết mình cần bao nhiêu cuộn giấy
dán tường, nhưng chị biết là bạn chị nhà kế bên đã
làm việc như vậy và hai căn phòng có cỡ giống hệt
nhau.
“Buffy,” chị nói, “bạn đã mua bao nhiêu cuộn giấy
dán tường cho phòng ngủ?”
“Mười,” Buffy nói.
Vì thế chị ta mua mười cuộn giấy và trang hoàng
căn phòng, nhưng chị dư ra 2 cuộn.
“Buffy,” chị nói.”Tôi mua mười cuộn giấy dán
tường phòng ngủ, nhưng tôi dư 2
cuộn !”
“Ừ !” Buffy nói. “Tôi cũng vậy.”
——————–
REDECORATE THE BEDROOM – TRANG HOÀNG LẠI PHÒNG NGỦ
——————–
WHAT TIME IS IT?
Exhausted from driving, a traveling salesman
stopped in this one town, and pulled over to get an
hour or two of sleep. But the quiet place he chose
happened to be one of the streets that the majority of
the towns people used to take their daily run.
The salesman had barely pulled over, and
gotten comfortable when a jogger was knocking on
his window, asking, “Excuse me, but do you have
the time?”
The man looked at the car clock and
answered, “8:15.”
The jogger said thanks and left.
The man settled back again, and was just
dozing off when there was another knock on the
window and another jogger. “Excuse me, sir, do you
have the time?”
“8:25!”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

JAIL VS WORK – NHÀ TÙ ĐỐI LẠI NƠI LÀM VIỆC

JAIL VS WORK – NHÀ TÙ ĐỐI LẠI NƠI LÀM VIỆC

JAIL VS WORK - NHÀ TÙ ĐỐI LẠI NƠI LÀM VIỆC

JAIL VS WORK
IN PRISON . . . you spend the majority of
your time in an 8X10 cell.
AT WORK . . . you spend the majority of
your time in a 6X8 cubicle.
IN PRISON . . . you get three meals a day.
AT WORK . . . you only get a break for one
meal and you have to pay for it.
IN PRISON . . . you get time off for good
behavior.
AT WORK . . . you get more work for good
behavior.
IN PRISON . . . the guard locks and unlocks
all the doors for you.
AT WORK . . . you must carry around a
security card and open all the doors for yourself.
IN PRISON . . . you can watch TV and play
games.
AT WORK . . . you get fired for watching
TV and playing games.
IN PRISON . . . you get your own toilet.
AT WORK . . . you have to share with some
idiot who pees on the seat.
IN PRISON . . . they allow your family and
friends to visit.
AT WORK . . . you can’t even speak to your
family.
IN PRISON . . . all expenses are paid by the
taxpayers with no work required.
AT WORK . . . you get to pay all the
expenses to go to work and then they deduct taxes
from your salary to pay for prisoners.
IN PRISON . . . you must deal with sadistic
wardens.
AT WORK . . . they are called managers.
So . . . why is it again that we work?

——————–

NHÀ TÙ ĐỐI LẠI NƠI LÀM VIỆC
Trong tù … phần lớn thời gian bạn ở trong
xà lim 8X10.
Tại nơi làm việc … phần lớn thời gian bạn ở
trong căn phòng nhỏ 6X8
Trong tù … bạn ăn ba bữa một ngày.
Tại nơi làm việc … bạn chỉ nghỉ một lúc để
ăn và bạn phải trả tiền.
Trong tù … Bạn được giảm thời gian vì hành
xử tốt.
Tại nơi làm việc … Bạn nhận thêm công việc
vì hành xử tốt.
Trong tù … Người gác cửa khóa và mở khóa
tất cả các cánh cửa cho bạn.
Tại nơi làm việc … Bạn phải mang theo một
tấm thẻ an ninh và tự mở tất cả các cánh cửa.
Trong tù … Bạn có thể xem tivi và chơi
game.
Tại nơi làm việc … Bạn bị đuổi vì xem tivi
và chơi game.
Trong tù … Bạn có toalét riêng.
Tại nơi làm việc … Bạn phải xài chung với
thằng ngố nào đó tiểu lên chỗ ngồi.
Trong tù … Họ cho phép gia đình và bạn bè
đến thăm.
Tại nơi làm việc … Thậm chí đến nói chuyện
với gia đình bạn cũng không thể làm.
Trong tù … Tất cả các khoản tiêu xài đều
được người đóng thuế trả mà không đòi hỏi bạn làm
việc.
Tại nơi làm việc … Bạn phải trả cho tất cả
các khoản tiêu xài để đi làm và sau đó người ta khấu
trừ thuế từ lương của bạn để trả cho những người tù.
Trong tù … Bạn phải đối phó với những gác
ngục tàn ác.
Tại nơi làm việc … Bọn đó được gọi là
những quản trị viên.
Vậy … một lần nữa tại sao chúng ta làm
việc?

——————–

JAIL VS WORK – NHÀ TÙ ĐỐI LẠI NƠI LÀM VIỆC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

HE COULD NOT RECALL THE JOKE – ÔNG TA KHÔNG THỂ NHỚ LẠI LỐI ĐÙA VUI

HE COULD NOT RECALL THE JOKE – ÔNG TA KHÔNG THỂ NHỚ LẠI LỐI ĐÙA VUI

HE COULD NOT RECALL THE JOKE - ÔNG TA KHÔNG THỂ NHỚ LẠI LỐI ĐÙA VUI

HE COULD NOT RECALL THE JOKE
Recently a large seminar was held for ministers in
training. Among the guests were many well-known
motivational speakers. One such boldly approached
the pulpit and, gathering the entire crowd’s attention,
said, “The best years of my life were spent in the
arms of a woman that wasn’t my wife!” The crowd
was shocked! He followed up by saying, “And that
woman was my mother!” The crowd burst into
laughter and he gave his speech, which went over
well.
About a week later one of the ministers who
had attended the seminar decided to use that joke in
his sermon. As he shyly approached the pulpit one
sunny Sunday, he tried to rehearse the joke in his
head. It seemed a bit foggy to him this morning.
Getting to the microphone he said loudly, “The
greatest years of my life were spent in the arms of
another woman that was not my wife!” His
congregation sat shocked.
After standing there for almost 10 seconds trying to
recall the second half of the joke, the pastor finally
blurted out, “…and I can’t remember who she was!”

——————–

ÔNG TA KHÔNG THỂ NHỚ LẠI LỐI ĐÙA
VUI
Gần đây một xêmina được tổ chức cho các mục
sư đang được huấn luyện.Trong số khách có nhiều
diễn giả có sức thu hút nổi tiếng.Một trong những
người đó tự tin bước lên bục giảng kinh , thu hút sự
chú ý của toàn đám đông, nói:”Những năm đẹp nhất
trong đời tôi đã trải qua trong vòng tay của một
người đàn bà không phải vợ tôi !” Đám đông bị sốc!
Ông ta tiếp tục bằng cách nói:” Và người đàn bà đó
là mẹ tôi!” Đám đông nổ ra một trận cười và ông ta
đọc bài diễn văn, sau đó kết thúc tốt đẹp.
Khoảng một tuần sau, một trong những mục sư đã
dự xêmina quyết định dùng lối đúa vui đó trong bài
thuyết giáo của ông ta.Vào một ngày chủ nhật,trong
lúc ông ta lại gần bục giảng kinh một cách nhút
nhát, ông ta cố gắng nhẩm lại câu chuyện vui trong
đầu.Có vẻ như đầu óc ông ta hơi không sáng sủa
sáng sủa trong sáng hôm nay.Cầm micrô, ông ta nói
lớn:”Những năm đẹp nhất của đời tôi trải qua trong
vòng tay của một phụ nữ khác không phải vợ tôi!”
Đám đông ngồi họp bị sốc.Sau khi đứng trong gần
10 giây cố gắng nhớ lại đoạn thứ hai của lối nói vui,
ông mục sư cuối cùng thốt ra:” … và tôi không thể
nhớ cô ta là ai!”

——————–

HE COULD NOT RECALL THE JOKE – ÔNG TA KHÔNG THỂ NHỚ LẠI LỐI ĐÙA VUI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn