JAIL VS WORK – NHÀ TÙ ĐỐI LẠI NƠI LÀM VIỆC

JAIL VS WORK – NHÀ TÙ ĐỐI LẠI NƠI LÀM VIỆC

JAIL VS WORK - NHÀ TÙ ĐỐI LẠI NƠI LÀM VIỆC

JAIL VS WORK
IN PRISON . . . you spend the majority of
your time in an 8X10 cell.
AT WORK . . . you spend the majority of
your time in a 6X8 cubicle.
IN PRISON . . . you get three meals a day.
AT WORK . . . you only get a break for one
meal and you have to pay for it.
IN PRISON . . . you get time off for good
behavior.
AT WORK . . . you get more work for good
behavior.
IN PRISON . . . the guard locks and unlocks
all the doors for you.
AT WORK . . . you must carry around a
security card and open all the doors for yourself.
IN PRISON . . . you can watch TV and play
games.
AT WORK . . . you get fired for watching
TV and playing games.
IN PRISON . . . you get your own toilet.
AT WORK . . . you have to share with some
idiot who pees on the seat.
IN PRISON . . . they allow your family and
friends to visit.
AT WORK . . . you can’t even speak to your
family.
IN PRISON . . . all expenses are paid by the
taxpayers with no work required.
AT WORK . . . you get to pay all the
expenses to go to work and then they deduct taxes
from your salary to pay for prisoners.
IN PRISON . . . you must deal with sadistic
wardens.
AT WORK . . . they are called managers.
So . . . why is it again that we work?

——————–

NHÀ TÙ ĐỐI LẠI NƠI LÀM VIỆC
Trong tù … phần lớn thời gian bạn ở trong
xà lim 8X10.
Tại nơi làm việc … phần lớn thời gian bạn ở
trong căn phòng nhỏ 6X8
Trong tù … bạn ăn ba bữa một ngày.
Tại nơi làm việc … bạn chỉ nghỉ một lúc để
ăn và bạn phải trả tiền.
Trong tù … Bạn được giảm thời gian vì hành
xử tốt.
Tại nơi làm việc … Bạn nhận thêm công việc
vì hành xử tốt.
Trong tù … Người gác cửa khóa và mở khóa
tất cả các cánh cửa cho bạn.
Tại nơi làm việc … Bạn phải mang theo một
tấm thẻ an ninh và tự mở tất cả các cánh cửa.
Trong tù … Bạn có thể xem tivi và chơi
game.
Tại nơi làm việc … Bạn bị đuổi vì xem tivi
và chơi game.
Trong tù … Bạn có toalét riêng.
Tại nơi làm việc … Bạn phải xài chung với
thằng ngố nào đó tiểu lên chỗ ngồi.
Trong tù … Họ cho phép gia đình và bạn bè
đến thăm.
Tại nơi làm việc … Thậm chí đến nói chuyện
với gia đình bạn cũng không thể làm.
Trong tù … Tất cả các khoản tiêu xài đều
được người đóng thuế trả mà không đòi hỏi bạn làm
việc.
Tại nơi làm việc … Bạn phải trả cho tất cả
các khoản tiêu xài để đi làm và sau đó người ta khấu
trừ thuế từ lương của bạn để trả cho những người tù.
Trong tù … Bạn phải đối phó với những gác
ngục tàn ác.
Tại nơi làm việc … Bọn đó được gọi là
những quản trị viên.
Vậy … một lần nữa tại sao chúng ta làm
việc?

——————–

JAIL VS WORK – NHÀ TÙ ĐỐI LẠI NƠI LÀM VIỆC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm