WON’T HAVE TO WORRY ABOUT YOU – Mẹ đừng lo cho con

WON’T HAVE TO WORRY ABOUT YOU – Mẹ đừng lo cho con.
WON'T HAVE TO WORRY ABOUT YOU - Mẹ đừng lo cho con.
WON’T HAVE TO WORRY ABOUT YOU.
A player was telling his mother about the game
scheduled for that afternoon.
– Today we will play in a stadium with a roof, Mom!
His mother replied happily:
-Really? That’s very good. When you’re playing
won’t have to worry about the hot Sun or rain and
you won’t get sick. You always have your head bare
and you play outside without a cap.
——————–
Mẹ đừng lo cho con.
Một cầu thủ nói với mẹ về trận đấu được hoạch định
trong buổi chiều đó.
– Hôm nay chúng con sẽ chơi trong một sân vận
động có mái che, Mẹ à!
Mẹ anh ấy trả lời vẽ hạnh phúc:
-Thật sao? Tốt lắm!. Khi con đang chơi sẽ không
phải lo lắng trời nắng hay trời mưa và con sẽ không
bị ốm. Con luôn luôn đầu trần và chơi bên ngoài
không có một cái mũ.
——————–
WON’T HAVE TO WORRY ABOUT YOU – Mẹ đừng lo cho con.

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

 

Xem thêm