THE LOST KEY – Chiếc chìa khóa bị mất

THE LOST KEY – Chiếc chìa khóa bị mất

THE LOST KEY - Chiếc chìa khóa bị mất

THE LOST KEY
At a restaurant, a guest said angrily:
– Waiter! Why is this key in my soup? What do you
think of it?
– Sir, I\’m very happy – replied the waiter – I have
looked for it everywhere from yesterday. Thank you
very much! Thank you very much! It\’s lucky that you
didn\’t swallow up it.

——————–

Chiếc chìa khóa bị mất
Tại một nhà hàng, một người khách tức giận nói:
– Anh bồi! Tại sao chiếc chìa khóa này lại ở trong món
súp của tôi? Anh nghĩ sao về việc này?
– Thưa ngài, tôi rất vui sướng ạ – Người hầu bàn trả lời –
Tôi đã tìm kiếm nó khắp nơi từ hôm qua đến giờ. Cám
ơn ông nhiều! Cám ơn ông nhiều!
Thật may mắn là ông đã không nuốt mất nó.

——————–

THE LOST KEY – Chiếc chìa khóa bị mất

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

A NEW MACHINE – CHIẾC MÁY MỚI

A NEW MACHINE – CHIẾC MÁY MỚI

https://neu.vn/wp-admin/post.php?post=5350&action=edit

A NEW MACHINE
The doctor asked the expectant father to try out a
machine he had invented that transferred labour
pains from the mother to the father. Billy agreed and
the machine was set up. But although it was set to its
highest setting, Billy felt not
a twinge.
Later that day he went home to pick up a few
items his wife wanted and discovered the milkman
lying on his door step groaning in pain.
————————–
CHIẾC MÁY MỚI
Một bác sĩ hỏi một người chồng có vợ sắp sinh rằng
có muốn thử chiếc máy ông ta mới sáng chế chuyển
cơn đau đẻ từ người mẹ sang người cha không.Billy
đồng ý và chiếc máy được cài vào.Nhưng mặc dù
chiếc máy đã chạy hết công suất Billy cũng không
thấy đau đớn gì cả.
Sau đó anh ta về nhà để lấy vài thứ vợ yêu
cầu và thấy người đưa sữa đang nằm trước cửa rên rỉ
đau đớn.
————————–

A NEW MACHINE – CHIẾC MÁY MỚI

DUMMY HUSBAND
A man asked his wife, “if you could have anything
in the world for one day, what would you want?”
“I’d love to be six again,” she replied.
On the morning of her birthday, he got her
up bright and early and off they went to a local
theme park. What a day! He put her on every ride in
the park: the Death Slide, the Screaming Loop, the
Wall of Fear, everything there was! Wow! Five
hours later she staggered out of the theme park, her
head reeling and her stomach upside down. Off to a
McDonald’s they went, where her husband ordered
her a Big Mac along with extra fries and a refreshing
chocolate shake. Then it was off to a movie: the
latestHollywood blockbuster, hot dogs, popcorn,
Pepsi Cola and M & M’s. What a fabulous
adventure!
Finally she wobbled home with her husband
and collapsed into bed. He leaned over and lovingly
asked, “Well, dear, what was it like being six
again?”
One eye opened. “You dummy, I meant my
dress size.”
————————–
NGƯỜI CHỒNG NGỜ NGHỆCH
Một người đàn ông hỏi vợ:”Nếu em có thể
được mọi thứ trên thế giới trong một ngày, em sẽ
muốn gì?”
“Em muốn trở lại như hồi sáu,” nàng đáp.
Vào buổi sáng sinh nhật nàng, anh ta đánh
thức nàng dậy rất sớm và họ đi đến một công viên
chủ đề1 trong vùng. Đúng là một ngày vui! Anh ta
đặt nàng lên mọi thứ trò chơi trong công viên:
Đường trượt Chết người, Vòng nhào lộn Kêu thét,
Bức tướng Sợ hãi, mọi thứ! Hết xẩy! Năm tiếng sau
nàng lảo đảo đi ra khỏi công viên, đầu óc quay
cuồng và bụng như lộn xuống. Họ đi vào một nhà
hàng McDonald, người chồng gọi một cái bánh kẹp
thịt lớn thêm với thịt ram và một ly sôcôla trứng
khuấy.Sau đó họ đi tới một rạp chiếu phim: bộ phim
thành công nhất, mới nhất Hollywood, hot dog, bắp
nổ, Pepsi Cola. Quả…

Đọc thêm tại https://neu.vn

More

WHERE’S THE SHOE? – CHIẾC GIÀY ĐÂU RỒI ?

WHERE’S THE SHOE? – CHIẾC GIÀY ĐÂU RỒI ?

WHERE’S THE SHOE? - CHIẾC GIÀY ĐÂU RỒI ?

WHERE’S THE SHOE?
One night a fellow drove his secretary home after
she had imbibed a little too much at an office
reception. Although this was an innocent gesture, he
decided not to mention it to his wife, who tended to
get jealous easily.
The next night the man and his wife were
driving to a restaurant. Suddenly he looked down
and spotted a high-heel shoe half hidden under the
passenger seat. Not wanting to be conspicuous, he
waited until his wife was looking out her window
before he scooped up the shoe and tossed it out of
the car.
With a sigh of relief, he pulled into the
restaurant parking lot. That’s when he noticed his
wife squirming around in her seat. “Honey,” she
asked, “have you seen my other shoe?”
————————–
CHIẾC GIÀY ĐÂU RỒI ?
Một buổi tối có một người đàn ông lái xe chở cô thư
ký về nhà sau khi cô ta uống hơi nhiều tại bữa tiệc
chiêu đãi cơ quan. Mặc dù đây là một hành vi vô tư
nhưng anh ta quyết định không nói cho vợ- người
hay nổi ghen dễ dàng – nghe.
Tối hôm sau, người đàn ông và vợ đánh xe đến một
nhà hàng. Thình lình anh ta nhìn xuống và nhận ra
một chiếc giày cao gót ẩn một nửa dưới ghế khách.
Không muốn bị chú ý, anh ta đợi tới lúc vợ nhìn ra
cửa sổ trước khi anh ta anh ta hất chiếc giày lên và
quăng khỏi xe.
Với một hơi thở nhẹ nhõm, anh ta lái xe vào bãi đậu
xe. Chính lúc đó anh ta chú ý thấy vợ loay hoay
quanh ghế ngồi. “Anh yêu,” cô ta hỏi, “ anh có thấy
chiếc giày kia của em không?”
————————–

WHERE’S THE SHOE? – CHIẾC GIÀY ĐÂU RỒI ?

Đọc thêm tại https://neu.vn

 

More