WHERE IS MY WHEELCHAIR – CÁI XE LĂN CỦA TÔI ĐÂU RỒI

WHERE IS MY WHEELCHAIR – CÁI XE LĂN CỦA TÔI ĐÂU RỒI

WHERE IS MY WHEELCHAIR - CÁI XE LĂN CỦA TÔI ĐÂU RỒI

WHERE IS MY WHEELCHAIR
A man is at the bar, really drunk. Some guys decide
to be good samaritans and get him home.
So they pick him up off the floor, and drag
him out the door. On the way to the car, he falls
down three times. When they get to his house, they
help him out of the car and, he falls down four more
times.
They ring the bell, and one says, “Here’s your
husband!”
The man’s wife says, “Where the hell is his
wheelchair?”

——————–

CÁI XE LĂN CỦA TÔI ĐÂU RỒI
Một người đàn ông ở tại một bar, say thực
sự. Một số người đàn ông quyết định mở tấm lòng
tốt và đưa ông ta về nhà.
Họ nâng ông ta khỏi sàn nhà, kéo ông ta ra
cửa. Khi kéo ra xe, ông ta ngã xuống ba lần. Khi đi
tới nhà, họ giúp ông ta ra khỏi xe và ông ta ngã thêm
bốn lần nữa.
Họ bấm chuông, và một người nói:”Chồng
bà đây!”
Người vợ nói:”Cái xe lăn của ông ấy nằm
nơi chết tiệt nào rồi?”

——————–

WHERE IS MY WHEELCHAIR – CÁI XE LĂN CỦA TÔI ĐÂU RỒI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn