OUT ALL NIGHT DRINHKING - ĐI CHƠI UỐNG RƯỢU SUỐT ĐÊM NEU.vn

OUT ALL NIGHT DRINHKING – ĐI CHƠI UỐNG RƯỢU SUỐT ĐÊM

OUT ALL NIGHT DRINHKING – ĐI CHƠI UỐNG RƯỢU SUỐT ĐÊM

OUT ALL NIGHT DRINHKING - ĐI CHƠI UỐNG RƯỢU SUỐT ĐÊM

OUT ALL NIGHT DRINHKING …
An Irishman’s been at a pub all night drinking. The
bartender finally says that the bar is closed. So he
stands up to leave and falls flat on his face. He
figures he’ll crawl outside and get some fresh air and
maybe that will sober him up.
Once outside he stands up and falls flat on his
face. So he crawls home and at the door stands up
and falls flat on his face. He crawls through the door
and up the stairs.
When he reaches his bed he tries one more
time to stand up. This time he falls right into bed
and is sound asleep.
He awakens the next morning. His wife
stands over him shouting at him. “So, you’ve been
out drinking again!!”
“How did you know?” he asks.
“The pub called, you left your wheelchair
there again

——————–

ĐI CHƠI UỐNG RƯỢU SUỐT ĐÊM …
Một người đàn ông Ai-len uống rượu trong
quán suốt đêm. Cuối cùng người phục vụ nói rằng
quầy bar phải đóng cửa. Nghe vậy ông ta đứng lên
để đi ra và té nặng. Ông ta tính bò ra ngoài và hít thở
không khí trong lành và có thể điều đó làm ông ta
tỉnh táo.
Khi ra ngoài, ông ta đứng lên và lại té thẳng
cẳng. Vì thế ông ta bò về nhà và tại cửa ông ta đứng
lên và lại té nặng. Ông ta bò xuyên qua cửa và lên
lầu.
Khi đụng giư ờng, ông ta cố đứng lên lần
nữa. Lần này ông ta ngã thẳng vào giư ờng và yên
giấc ngủ.
Ông ta thức giấc vào sáng hôm sau. Vợ ông
ta đứng đó kêu lên: “Vậy là ông lại đi chơi uống
rượu nữa rồi !”
“Làm sao em biết?” ông ta hỏi.
“Quán họ gọi, ông lại để xe lăn ở đó nữa
kìa.”

——————–

OUT ALL NIGHT DRINHKING – ĐI CHƠI UỐNG RƯỢU SUỐT ĐÊM

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm
TRI THỨC
GIẢI TRÍ