THIS IS MY HOUSE – ĐÂY LÀ NHÀ TÔI

THIS IS MY HOUSE – ĐÂY LÀ NHÀ TÔI

THIS IS MY HOUSE - ĐÂY LÀ NHÀ TÔI

THIS IS MY HOUSE
The Policeman had stopped the man for obvious
drunken driving, but since the guy had a clean
record, he made him park the car and took him home
in the patrol car.
“Are you sure this is your house?” the cop
asked as they drove into a rather fashionable
neighborhood.
“Shertainly!” said the drunk, “and if you’ll
just open the door f’me, I can prove it to ya.”
Entering the living room, he said, “You shee that
piano? Thash mine.You shee that giant television
set? Thast mine too. Now follow me.”
The police officer followed the man as he
shakily negotiated the stairs to the second floor. The
drunk pushed open the first door they came to.
“Thish ish my bedroom,” he announced. “Shee the
bed there? Thast mine! Shee that woman lying in the
bed? Thash my wife.
An’ see that guy lying next to her?
“Yeah?” the cop replied suspiciously.
Beginning at this point to seriously doubt the man’s
story.
“Well, thash me!”

——————–

ĐÂY LÀ NHÀ TÔI
Viên cảnh sát ngưng một người đàn ông lại
vì tội say rượi lái xe rõ ràng, nhưng vì gã có tiền sự
trong sạch, viên cảnh sát cho ông ta dừng xe và đưa
ông ta về nhà trên xe tuần tra.
“Ông có chắc chắn đây là nhà ông không?”
cảnh sát hỏi khi họ lái vào một khu có vẻ sang trọng.
“Sắc rồi!” gã say đáp, “và nếu chỉ cần ông
mở cánh cửa ch tôi, tôi có thể chứng minh cho ông.”
Đi vào phòng khách, ông ta nói:”Ông có sấy cái
piano đó không? Đá là của tôi.Ông có sấy cái tivi
khổng lồ đó không? Đá cũng là của tôi. Bây giờ theo
tôi.”
Viên cảnh sát theo người đàn ông trong lúc
gã chân nam đá chân chiêu vượt qua cầu thang đến
tầng hai. Gã say đẩy cánh cửa đầu tiên họ
đến.”Đây…ây… là…à… phòng ngủ của tôi,” gã tuyên
bố.”Sấy cái giường kia không? Đó là của tôi! Sấy
người đàn bà kia nằm trên giường không? Đó…ó…
là vợ tôi.
Và có thấy gã kia nằm sát cô ta không?”
“Ờ?” ông cò trả lời giọng nghi ngờ. Từ giờ
ông cò bắt đầu nghi ngờ câu chuyện của gã đàn ông
thật sự.
“À, đó…ó… là tôi!”

——————–

THIS IS MY HOUSE – ĐÂY LÀ NHÀ TÔI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm