THE POLITICIANS AND A FARMER – CÁC CHÍNH TRỊ GIA VÀ BÁC NÔNG DÂN

THE POLITICIANS AND A FARMER – CÁC CHÍNH TRỊ GIA VÀ BÁC NÔNG DÂN

THE POLITICIANS AND A FARMER - CÁC CHÍNH TRỊ GIA VÀ BÁC NÔNG DÂN

THE POLITICIANS AND A FARMER
A bus load of politicians were driving down a
country road when all of a sudden the bus ran off the
road and crashed into a tree in an old farmer’s field.
The old farmer after seeing what happened went
over to investigate. He then proceeded to dig a hole
and bury the politicians.
A few days later, the local sheriff came out,
saw the crashed bus, and then asked the old farmer,
“Were they ALL dead?”
The old farmer replied,
“Well, some of them said they weren’t, but
you know how them politicians lie.”

——————–

CÁC CHÍNH TRỊ GIA VÀ BÁC NÔNG DÂN
Một xe buýt chở những chính trị gia đang lái xuống
một con đường đồng quê thì đột nhiên chiếc xe chạy
ra khỏi đường và đâm sầm vào một cây trên cánh
đồng của một ông già nông dân. Ông già nông dân,
sau khi thấy điều gì xảy ra, đã đi tới để xem xét.
Tiếp sau đó ông đào một cái lỗ và chôn các nhà
chính trị.
Một vài ngày sau, viên cảnh sát trưởng địa phương
đi ra ngoài, thấy chiếc xe buýt trong vụ đâm vào
thân cây, và sau đó hỏi bác nông dân:”Họ chết hết
à?”
Ông lão nông dân đáp:”Ồ, một số người nói họ
không chết, nhưng ông biết những chính trị gia họ
nói láo như thế nào.”

——————–

THE POLITICIANS AND A FARMER – CÁC CHÍNH TRỊ GIA VÀ BÁC NÔNG DÂN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm