TRUYỆN CƯỜI TIẾNG ANH

Money And Friends – Tiền và bạn

Posted on

Money And Friends – Tiền và bạn Money And Friends “Since he lost his money, half his friends don’t know him any more” “And the other half ?” “They don’t know yet that has lost it” ——————– Tiền và bạn – Từ ngày hắn mất tiền, phân nửa bạn bè của hắn không còn biết […]