FRECKLES AND WRINKLES – TÀN NHANG VÀ NẾP NHĂN

FRECKLES AND WRINKLES – TÀN NHANG VÀ NẾP NHĂN

FRECKLES AND WRINKLES - TÀN NHANG VÀ NẾP NHĂN

FRECKLES AND WRINKLES
An elderly woman and her little grandson, whose
face was sprinkled with bright freckles, spent the
day at the zoo. Lots of children were waiting in line
to get their cheeks painted by a local artist who was
decorating them with tiger paws.
“You’ve got so many freckles, there’s no
place to paint!” A girl in the line said to the little
fella. Embarrassed, the little boy dropped his head.
His grandmother knelt down next to him. “I
love your freckles. When I was a little girl I always
wanted freckles,” she said, while tracing her finger
across the child’s cheek. “Freckles are beautiful!”
The boy looked up, “Really?”
“Of course,” said the grandmother. “Why, just
name me one thing that’s prettier than freckles.”
The little boy thought for a moment, peered
intensely into his grandma’s face, and softly
whispered, “Wrinkles.”

——————–

TÀN NHANG VÀ NẾP NHĂN
Một bà lão và đứa cháu nhỏ của bà với khuôn mặt
rắc đầy những tàn nhang sáng đang chơi một ngày
trong vườn thú. Nhiều trẻ em đang đợi trong hàng để
được vẽ má bởi một họa sĩ địa phương, người đang
trang trí cho chúng với những vuốt cọp.
“Mày có quá nhiều tàn nhang, không có chỗ nào để
vẻ hết!” Một đứa con gái trong hàng nói với chú bé.
Chú bé lúng túng cúi đầu xuống.
Bà của chú quỳ xuống sát chú. “Bà thích những nếp
nhăn của cháu. Khi bà còn là một đứa con gái, bà
luôn luôn muốn có tàn nhang,” bà nói trong khi đưa
ngón tay ngang qua má đứa bé. “Tàn nhang là đẹp!”
Chú bé nhìn lên:”Thật à?”
“Dĩ nhiên,” bà nói. “Thế nào, chỉ cho bà một thứ đẹp
hơn tàn nhang đi.”
Chú nhỏ nghĩ một lúc, nhìn chằm chằm vào mặt bà
và thì thầm nhẹ nhàng:”Nếp nhăn.”

——————–

FRECKLES AND WRINKLES – TÀN NHANG VÀ NẾP NHĂN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm