RAVISHING GIRL AND 3 MEN – CÔ GÁI CỰC KỲ HẤP DẪN VÀ 3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG

RAVISHING GIRL AND 3 MEN – CÔ GÁI CỰC KỲ HẤP DẪN VÀ 3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG

RAVISHING GIRL AND 3 MEN - CÔ GÁI CỰC KỲ HẤP DẪN VÀ 3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG

RAVISHING GIRL AND 3 MEN
In a train compartment, there are 3 men and
a ravishing young girl. The four passengers join in
conversation, which very soon turns to the erotic.
Then, the young girl proposes, “If each of
you will give me $1, I will show you my legs.”
The men, charmed by this young girl, all pull
a buck out of their wallet, and then the girl pulls up
her dress a bit to show her legs.
Then she says, “If each of you gentlemen
will give me $10, I’ll show you my
thighs.”
Men being what they are, they all pull out a ten
dollar bill. The girl pulls up her dress all the way to
her undies.
Conversation continues, and the men, a bit
excited, have all taken off their coats. Then the
young girl says, “If you will give me $100, I will
show you where I was operated on for appendicitis.”
Naturally, all three fork over the money. Then the
girl turns to the
window and points to a hospital in the distance and
says, “There!”

——————–

CÔ GÁI CỰC KỲ HẤP DẪN VÀ 3 NGƯỜI
ĐÀN ÔNG
Trong một ngăn xe lửa, có 3 người đàn ông
và một cô gái trẻ cực ký hấp dẫn. Cả bốn người cùng
hòa vào một cuộc nói chuyện mà chẳng bao lâu sau
đó chuyển sang chuyện gợi tình.
Sau đó, cô gái trẻ đề nghị:”Nếu mỗi người
trong số các anh đưa em 1 đô la thì em sẽ cho các
anh thấy chân em.”
Ba người đàn ông, bị mê hoặc bởi cô gái trẻ
này, tất cả lôi một đô la ra khỏi túi họ, và sau đó cô
gái kéo váy lên một ít để cho thấy cặp chân nàng.
Sau đó nàng nói:”Nếu mỗi trong số quý ông
các anh đưa em 10 đô la, em sẽ cho các anh thấy đùi
em.”
Đàn ông là đàn ông, cả 3 người đều lôi ra tờ
10 đô la. Cô gái kéo hết váy cho đến đồ lót.
Cuộc nói chuyện tiếp tục, và ba người đàn
ông, có phần bị kích thích, tất cả đều cởi áo ngoài.
Sau đó cô gái trẻ nói:”Nếu các anh đưa em 100 đô la
thì em sẽ cho các anh thấy nơi em bị mổ ruột thừa.”
Một cách tự nhiên, cả ba người đều đưa tiền. Sau đó
cô gái quay qua cửa sổ và chỉ một bệnh viện ở xa và
nói:”Đó!”

——————–

RAVISHING GIRL AND 3 MEN – CÔ GÁI CỰC KỲ HẤP DẪN VÀ 3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

 

 

Xem thêm