VENGEANCE – BÁO THÙ

VENGEANCE – BÁO THÙ

VENGEANCE - BÁO THÙ

VENGEANCE
Two high school sweethearts who went out together
for four years in high school were both virgins; they
enjoyed losing their virginity with each other in 10th
grade. When they graduated, they wanted to both go
to the same college but the girl was accepted to a
college on the east coast, and the guy went to the
west coast. They agreed to be faithful to each other
and spend anytime they could together.
As time went on, the guy would call the girl
and she would never be home, and when he wrote,
she would take weeks to return the letters. Even
when he emailed her, she took days to return his
messages.
Finally, she confessed to him she wanted to
date around. He didn’t take this very well and
increased his calls, letters, and emails trying to win
back her love. Because she became annoyed, and
now had a new boyfriend, she wanted to get him off
her back.
So, what she did is this: she took a picture of
her having sex with her new boyfriend’s and sent it
to her old boyfriend with a note reading, “I found a
new boyfriend, leave me alone.” Well, needless to
say, this guy was heartbroken but, even more so,
was pissed. So, what he did next was awesome.
He wrote on the back of the photo the
following, “Dear Mom and Dad, having a great time
at college, please send more money!” and mailed the
picture to her parents.

——————–

BÁO THÙ
Một đôi tình nhân học sinh trung học cùng
học bốn năm đều còn tân; họ biết mùi sự đánh mất
trinh tiết với nhau ở lớp 10. Khi họ tốt nghiệp, họ
muốn cả hai vào cùng trường cao đẳng nhưng cô gái
được vào một trường cao đẳng ở bờ đông (nước Mỹ)
và chàng trai đi đến bờ tây. Họ đồng ý chung thủy
với nhau và sẽ ở cùng nhau mỗi khi họ có thể.
Thời gian trôi qua, chàng trai thường gọi cô
gái và cô không bao giờ có mặt ở nhà, và khi anh
viết thư, cô thường mất hàng tuần để trả lời thư.
Thậm chí khi anh email, cô cũng mất nhiều ngày để
trả lời thông điệp.
Cuối cùng, cô thú nhận với anh cô muốn hẹn
hò yêu đương lung tung. Anh không xem việc này
quan trọng và tăng cường điện thoại, thư từ và
email, cố giành lại tình yêu của cô. Bởi cô trở nên
bực mình, và bây giờ đã có bạn trai mới nên cô
muốn vứt bỏ anh ra phía sau.
Vì vậy, điều cô làm như sau: cô chụp một
bức ảnh cô đang làm tình với bạn trai mới và gửi tới
bạn trai cũ với một lời ghi:”Em đã tìm một bạn trai
mới, hãy để mặc em.” A, không cần nói, chàng trai
này tan nát cõi lòng, thậm chí còn hơn thế, trở nên
say sưa. Vi thế điều tiếp theo anh làm là rất kinh
khủng.
Anh ta viết trên mặt sau của tấm ảnh dòng
chữ sau:”Ba má yêu quý, con sống rất vui vẻ trong
trường cao đẳng, xin gửi thêm tiền cho con!” và gửi
bức hình tới ba má cô gái.

——————–

VENGEANCE – BÁO THÙ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm