INDECENT PROPOSAL – LỜI ĐỀ NGHỊ KHIẾM NHÃ

INDECENT PROPOSAL – LỜI ĐỀ NGHỊ KHIẾM NHÃ

INDECENT PROPOSAL - LỜI ĐỀ NGHỊ KHIẾM NHÃ

INDECENT PROPOSAL
A man walks up to a woman in a bar and says,
“Excuse me, would you have sex with a man you
didn’t know for one million dollars?”
She thinks about the proposition for a
minute, and then replies,”Yes, I would sleep with a
man I don’t know for a million dollars.”
The man then asks,”Would you sleep with me
for fifty cents?”
Insulted, the woman replies, “Of course not!!
How could you ask me such a thing?”
The man states, “Well, we’ve already
established the fact that you’re a whore. Now I’m
just haggling over the price.”

——————–

LỜI ĐỀ NGHỊ KHIẾM NHÃ
Một người đàn ông đi tới một phụ nữ trong một bar
và nói:”Xin lỗi, cô có ngủ với một người đàn ông cô
không quen để lấy một triệu đô la không?”
Cô ta suy nghĩ về lời đề nghị trong một phút, sau đó
trả lời:”Ờ, tôi sẽ ngủ với một người đàn ông tôi
không quen để lấy một triệu đô la.”
Sau đó người đàn ông hỏi:”Vậy cô có ngủ với tôi để
lấy năm mươi xu không?”
Bị xúc phạm, người đàn bà trả lời:”Dĩ nhiên không!
Làm thế nào ông có thể hỏi tôi một việc như vậy?”
Người đàn ông nói:”À, chúng ta đã tạo được sự kiện
là cô là một con đĩ. Bây giờ tôi chỉ trả giá mà thôi.”

——————–

INDECENT PROPOSAL – LỜI ĐỀ NGHỊ KHIẾM NHÃ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of