I’M DYING FROM AIDS – TÔI SẼ CHẾT VÌ AIDS

I’M DYING FROM AIDS – TÔI SẼ CHẾT VÌ AIDS

I’M DYING FROM AIDS - TÔI SẼ CHẾT VÌ AIDS

I’M DYING FROM AIDS
A son and father went to see a doctor since
the father was getting very ill. The doctor told the
father and son that the father was dying from cancer.
The father, who was an Irishman, turned to
his son and said, “Son, even on this gloomy day, it’s
our tradition to drink to health as it is in death, so
let’s go to the pub and celebrate my demise.”
Reluctantly, the son follows his father to the
local pub. There, while enjoying their ale, the father
sees some old friends and tells them he is dying
from AIDS.
Shocked, the son turns to his father and says,
“Father, it is not AIDS you are dying from, it is
cancer, why did you lie to those men?”
The father replies, “Aye, my son, you are
right; but I don’t want those guys shagging your
mom when I’m gone.”

——————–

TÔI SẼ CHẾT VÌ AIDS
Một người con trai và cha đi khám bác sĩ vì
ông cha đang bị bệnh nặng. Bác sĩ nói với người cha
và người con trai rằng người cha đang sẽ chết vì ung
thư.
Người cha, là một người Ai len, quay qua
đứa con trai và nói:”Con, ngay cả trong ngày u ám
này thì truyền thống của chúng ta là nhậu chúc sức
khỏe khi chúng ta chết, vì thế hãy đi tới quán nhậu
và ăn tiệc cho sự qua đời của ba.”
Một cách miễn cưỡng, người con trai đi theo
người cha tới một quán nhậu trong vùng. Ở đó, họ
thưởng thức rượu bia, người cha gặp một số bạn cũ
và nói với họ ông sẽ chết vì AIDS.
Bị sốc, người con trai quay qua người cha và
nói:”Thưa ba, ba không chết vì AIDS, mà vì ung
thư, tại sao ba nói láo những người này?”
Người cha đáo:”A, con ta, con đúng, nhưng
ba không muốn những gã này quan hệ tình dục với
má con khi ba ra đi.”

——————–

I’M DYING FROM AIDS – TÔI SẼ CHẾT VÌ AIDS

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn