STEVIE WONDER AND TIGER WOODS – STEVIE WONDER VÀ TIGER WOODS

STEVIE WONDER AND TIGER WOODS – STEVIE WONDER VÀ TIGER WOODS
STEVIE WONDER AND TIGER WOODS - STEVIE WONDER VÀ TIGER WOODS
STEVIE WONDER AND TIGER WOODS
Stevie Wonder and Tiger Woods are in a bar.
Woods turns to Wonder and says: “How is the
singing career going?”
Stevie Wonder replies: “Not too bad! How’s
the golf?”
Woods replies: “Not too bad, I’ve had some
problems with my swing, but I think I’ve got that
right now.”
Stevie Wonder says: “I always find that when
my swing goes wrong, I need to stop playing for a
while and not think about it. Then, the next time I
play, it seems to be all right.”
Tiger Woods says: “You play golf?”
Stevie Wonder says: “Oh, yes, I’ve been
playing for years.”
And Woods says: “But, you’re blind. How
can you play golf if you’re blind?”
Wonder replies: “I get my caddy to stand in
the middle of the fairway and call to me. I listen for
the sound of his voice and play the ball towards him.
Then, when I get to where the ball lands, the caddy
moves to the green or farther down the fairway and
again I play the ball towards his voice.”
“But, how do you putt?”, asks Woods.
“Well,” says Stevie, “I get my caddy to lean
down in front of the hole and call to me with his
head on the ground and I just play the ball towards
his voice.”
Woods asks: “What’s your handicap?”
Stevie says, “Well, I’m a scratch golfer.”
Woods, incredulous, says to Stevie: “We’ve
got to play a round sometime.”
Wonder replies: “Well, people don’t take me
seriously, so I only play for money, and never play
for less than $10,000 a hole.”
Woods thinks about it and says, “OK, I’m
game for that, when would you like to play?”
Stevie says, “Pick a night!”
——————–
STEVIE WONDER VÀ TIGER WOODS
Stevie Wonder và Tiger Woods đang ở trong một
bar. Woods quay qua Wonder và nói:”Sự nghiệp ca
hát của anh như thế nào rồi?”
Stevie Wonder trả lời:”Không tồi lắm! Còn việc
chơi golf của anh thế nào rồi?”
Woods trả lới:”Không tồi lắm, tôi có vài vấn đề
trong quá trình hoạt động, nhưng tôi nghĩ tôi bây giờ
tôi đã vượt qua được.”
Stevie Wonder nói:”Tôi luôn thấy rằng khi hoạt
động của tôi tồi đi, tôi cần dừng chơi một quãng thời
gian và không nghĩ về nó. Sau đó, lần tôi chơi kế
tiếp, tình hình có vẻ ổn thỏa.”
Tiger Woods nói:”Bạn chơi gôn à?”
Stevie Wonder nói:” Ồ, đúng, tôi đã chơi trong
nhiều năm.”
Và Woods nói:”Nhưng bạn mù. Làm thế nào bạn có
thể chơi gôn nếu bạn mù?”
Wonder trả lời:”Tôi cho người lượm banh đứng giữa
đường lăn banh và gọi tôi. Tôi nghe tiếng nó và
đánh banh hướng về nó. Sau đó, khi tôi đi nơi trái
banh hạ xuống, người lượm banh chuyển tới vùng
cỏ xa hơn dưới đường lăn banh và một lần nữa tôi
đánh trái banh hướng về tiếng anh ta.”
“Nhưng làm thế nào để bạn đánh nhẹ vào lỗ gôn?”,
Wood hỏi.
“À,” Stevie nói, tôi cho người lượm banh cuối
xuống trước lỗ và gọi tôi với cái đầu trên mặt đất và
tôi chỉ việc đánh trái banh hướng về tiếng anh ta.”
Woods hỏi:”Có chấp không?”
Stevie nói:”Ô, tôi là người chơi không chấp.”
Woods, ngờ vực, nói với Stevie:”Chúng ta chơi một
sét một lúc nào đó đi.”
Wonder trả lời:”A, người ta không cho tôi là quan
trọng lắm, vì thế tôi chỉ chơi ăn tiền, và không bao
giờ chơi ít hơn 10.000 đô la một lỗ.”
Woods nghĩ về điều đó và nói:”Được, tôi sẽ chơi,
khi nào anh muốn chơi?”
Stevie nói:”Chọn một đêm đi!”
——————–
STEVIE WONDER AND TIGER WOODS – STEVIE WONDER VÀ TIGER WOODS

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm