PRIEST AND THE DOORBELL – VỊ LINH MỤC VÀ CHUÔNG CỬA

PRIEST AND THE DOORBELL – VỊ LINH MỤC VÀ CHUÔNG CỬA

PRIEST AND THE DOORBELL - VỊ LINH MỤC VÀ CHUÔNG CỬA

PRIEST AND THE DOORBELL
A priest is walking down the street one day
when he notices a small boy trying to press a
doorbell on a house across the street. However, the
doorbell is just out of his reach.
After watching the boy’s efforts for some
time, the priest moves closer to the boy’s position.
He steps smartly across the street, walks up behind
the little fellow and, placing his hand kindly on the
child’s shoulder, leans over and gives the doorbell a
ring.
Crouching down to the child’s level, the priest
smiles benevolently and asks, “And now what, my
little man?”
The boy turns and yells, “NOW WE RUN!”

——————–

VỊ LINH MỤC VÀ CHUÔNG CỬA
Vào một ngày kia một vị linh mục đang đi
trên đường thì ông ta chú ý thấy một chú bé đang cố
gắng nhấn chuông cửa trên một cái nhà bên kia
đường. Tuy vậy, cái chuông ở ngoài tầm với của
chú.
Sau khi xem những cố gắng của chú bé trong
một lúc, linh mục tiến gần hơn về chỗ chú bé. Ông
bước nhanh qua đường, đi lại phía sau chàng trai
nhỏ và dịu dàng đặt trên vai đứa trẻ, nghiêng người
về trước và nhấn chuông.
Cuối xuống đứa bé, linh mục cười nhân từ và
hỏi:”Và bây giờ đến cái gì, ông nhỏ?”
Thằng bé quay ra và la:”Bây giờ thì chạy !”

——————–

PRIEST AND THE DOORBELL – VỊ LINH MỤC VÀ CHUÔNG CỬA

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn