Pretend – Cứ cho rằng

Pretend – Cứ cho rằng
Pretend - Cứ cho rằng
Pretend
Although this married couple enjoyed their new fishing
boat together, it was the husband who was behind the
wheel operating the boat. He was concerned about what
might happen in an emergency. So one day out on the
lack he said to his wife.
“Please take the wheel, dear. Pretend that I am having a
heart attack. You must get the boat safely to shore and
dock it.”
So she drove the boat to shore.
Later that evening, the wife walked into the living room
where her husband was watching television. She sat
down next to him, switched the TV channel, and said to
him,
“Please go into the kitchen, dear. Pretend I’m having a
heart attack and set the table, cook dinner and wash
dishes.”
——————–
Cứ cho rằng
Mặc dầu đôi vợ chồng đó rất thích đi trên chiếc thuyền
đánh cá mới của họ cùng với nhau, nhưng người chồng
thường là người ngồi sau tay láI và điều khiển con
thuyền. Anh ta lo lắng về điều có thể xảy ra trong trường
hợp khẩn cấp. Vì thế một ngày khi đang ở giữa hồ anh ta
nói với vợ rằng:
“ Hãy cầm lấy bánh lái, em yêu. Cứ cho rằng anh đang bị
đau tim. Em hãy làm sao để thuyền vào bờ một cách an
toàn và cho nó vào bến.”
Người vợ lái con thuyền vào bến.
Sau đó vào buổi tối, người vợ đi vào phòng khách nơi
người chồng đang xem tivi. Chị ngồi xuống cạnh chồng,
đổi kênh truyền hình, và nói với anh:
“Hãy đi xuống bếp, anh yêu. Cứ cho rằng em đang bị
đau tim nên hãy dọn bàn, nấu bữa tối và rửa bát đĩa.”
——————–
Pretend – Cứ cho rằng

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm