The carjacking – Một vụ cướp xe hơi

The carjacking – Một vụ cướp xe hơi
The carjacking - Một vụ cướp xe hơi
The carjacking
An elderly woman did her shopping and, upon returning
to her car, found four males in the act of leaving with
her vehicle. She dropped her shopping bags, drew her
handgun, and proceeded to scream at them at the top of
her voice,
“I have a gun and I know how to use it! Get out of the
car, you scumbags!”
The four men didn’t wait for a second invitation but got
out and ran like mad. The woman, somewhat shaken,
proceeded to load her shopping bags in the back of the
car and get into the driver’s seat. She was so shaken that
she could not get her key into the ignition. She tried and
tried, to no avail/
And then it dawned on her why. A few minutes later,
she found her own car parked four or five spaces father
down. She loaded her bags into her car and drove to the
police station.
The sergeant, to whom she told the story, nearly tore
himself in two the other end of the counter, where four
pale males were reporting a carjacking by a mad elderly
woman described as white, less than five feet tall,
glasses, curly white hair, and carrying a large handgun.
No charges were filed.
——————–
Một vụ cướp xe hơi
Một bà cụ đi mua sắm xong, quay trở lại nơi đỗ xe ô tô
của mình. Cụ thấy bốn gã đàn ông đang định bỏ đi bằng
chiếc xe của cụ. Cụ đánh rơi túi hàng, rút khẩu song
ngắn ra, tới gần và gắng hết sức hét lên:
-“ Tôi có một khẩu súng trong tay và tôi biết cách dùng
nó! Hãy ra khỏi chiếc xe, đồ cặn bã!”
Bốn gã đàn ông không đợi lời mời tới lần thứ hai mà vội
vã ra khỏi xe và chạy như điên. Bà cụ run rẩy, tới đặt túi
hàng phía sau xe và vào chỗ lái. Vì quá lập cập, bà cụ
không thể cắm được chìa khóa vào ổ khóa. Bà đã thử đi,
thử lại nhưng vẫn chẳng ích gì.
Và rồi bà cũng hiểu ra nguyên do. Vài phút sau, bà thấy
xe của mình đỗ sau đó khỏang bốn đến năm chỗ để xe.
Bà chất túi đồ của mình lên xe và lái tới đồn công an gần
nhất.
Vị trung sĩ, người mà nghe bà thuật lại câu chuyện, gần
như cười vỡ bụng và đưa tay chỉ về phía cuối dãy bàn
tiếp tân, nơi bốn người đàn ông mặt xanh mét đang trình
báo về vụ cướp xe do một bà lão điên được tả lại như
sau: trắng, thấp hơn năm feet, đeo kính, tóc bạc, xoăn và
cầm một khẩu súng lục lớn.
Không thấy có vụ tấn công nào như thế được lưu trong
hồ sơ.
——————–
The carjacking – Một vụ cướp xe hơi

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm