Let them quit the game early – Họ cho nghỉ đá sớm đi

Let them quit the game early – Họ cho nghỉ đá sớm đi

Let them quit the game early - Họ cho nghỉ đá sớm đi

Let them quit the game early
A wife was telling her \”Football Referee\” husband:
– Dear! There is an anniversary of death in my parents
family. You\’ll prepare to go there with me, won\’t you?
– Alas! I can\’t go, because this afternoon I have to work
as a referee for the Championship Cup Competition
Football Match. You\’ll have to go alone!
– That\’s unacceptable! It\’s my Great Grandma. If you
don\’t come, my relatives will insult me.
– So, when will the anniversary begin? -At 5:00pm.
– Alas! The match will finish at 5:15pm
– My God! What a strange man you are! Just tell the
players you want them to quit playing a bit early. You
are the referee: Whatever ruling you make, the players
have to obey.

——————–

Họ cho nghỉ đá sớm đi
Bà vợ bảo chồng (là trọng tài bóng đá ):
Ông à ! Chiều nay có đám giỗ bên ông ngoại, ông lo
chuẩn bị sang bên ấy với tôi nhé!
ấy chết ! Đi thế nào được ! Vì chiều nay tôi làm trọng tài
chính cho trận tranh cúp vô địch. Thôi bà đi một mình
vậy !
Không được ! Đám giỗ bà cụ cố tôi mà ông không đi để
họ hàng nhà tôi họ chửi cho à ?
Thế đám giỗ bắt đầu lúc mấy giờ ?
5 giờ chiều
ối ! 5 giờ 15 trận đấu mới xong
ối giời ơi , cái ông này ! Thì ông cho các cầu thủ họ nghỉ
sớm một tý đã sao nào ! Ông là trọng tài thì bảo gì mà họ
chả nghe !

——————–

Let them quit the game early – Họ cho nghỉ đá sớm đi

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm