HE HAD SWALLOWED A PENNY – CHÚ BÉ ĐÃ NUỐT MỘT PENNY

HE HAD SWALLOWED A PENNY – CHÚ BÉ ĐÃ NUỐT MỘT PENNY

HE HAD SWALLOWED A PENNY - CHÚ BÉ ĐÃ NUỐT MỘT PENNY

HE HAD SWALLOWED A PENNY
After tucking their three-year-old child
Sammy in for bed one night, his parents heard
sobbing coming from his room. Rushing back in,
they found him crying hysterically. He managed to
tell them that he had swallowed a penny and he was
sure he was going to die. No amount of talking
helped. His father, in an attempt to calm him down,
palmed a penny from his pocket and pretended to
pull it from Sammy’s ear. Sammy was delighted.
In a flash, he snatched it from his father’s
hand, swallowed it, then cheerfully demanded, “Do
it again, Dad!”

——————–

CHÚ BÉ ĐÃ NUỐT MỘT PENNY
Vào một buổi tối, sau khi đặt đứa trẻ ba tuổi
Sammy vào giường, cha mẹ đứa bé nghe tiếng thổn
thức vọng ra từ phòng nó. Chạy ngược trở lại, họ
thấy nó đang khóc dữ dội. Nó cố nói cho cha mẹ biết
rằng nó đã nuốt một đồng xu penny và nó chắc rằng
nó sẽ chết. Không thể nói chuyện giúp được gì. Ba
nó, trong lúc cố gắng dỗ nó, chìa ra một penny từ túi
quần và giả vờ lôi nó ra từ tai Sammy.Sammy vui
mừng.
Nhanh như chớp, nó chộp lấy đồng xu từ tay
ba nó, nuốt đi, sau đó hớn hở đòi:”Làm nữa đi, ba!”

——————–

HE HAD SWALLOWED A PENNY – CHÚ BÉ ĐÃ NUỐT MỘT PENNY

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm