WHAT DID HE UNDERSTAND - ANH TA ĐÃ HIỂU GÌ NEU.vn

WHAT DID HE UNDERSTAND – ANH TA ĐÃ HIỂU GÌ

WHAT DID HE UNDERSTAND – ANH TA ĐÃ HIỂU GÌ
WHAT DID HE UNDERSTAND - ANH TA ĐÃ HIỂU GÌ
WHAT DID HE UNDERSTAND
Two American women stopping at the Hotel
in Lisbon wanted another chair in their room. The
steward who answered their ring could not
understand English.
One of the women pointed to the only chair in the
room, then tried pantomime, seating herself in an
imaginary chair.
With a knowing smile, the steward bowed
and motioned for her to follow him. At the end of
the corridor, he stopped, smiled, and bowed again,
and pointed triumphantly to the door of the Ladies
Room.
——————–
ANH TA ĐÃ HIỂU GÌ
Hai phụ nữ Mỹ ở lại tại một khách sạn
ở Lisbon muốn một cái ghế nữa trong phòng họ.
Người phục vụ trả lời điện thoại không hiểu tiếng
Anh.Một trong hai phụ nữ chỉ vào chiếc ghế duy
nhất trong phòng, sau đó cố “diễn kịch câm”, tự ngồi
vào một chiếc ghế tưởng tượng.
Với một nụ cười hiểu biết, người phục vụ cúi
chào và ra hiệu cho cô ta đi theo anh ta.Tới cuối
hành lang, anh ta dừng lại, mỉm cười, và cuối chào
lần nữa, và hoan hỉ chỉ vào cánh cửa phòng vệ sinh
nữ.
——————–
WHAT DID HE UNDERSTAND – ANH TA ĐÃ HIỂU GÌ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm
TRI THỨC
GIẢI TRÍ