TRUYỆN CƯỜI TIẾNG ANH

NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

 • HOW DID THE FLORIST DIFFUSE THE BUSINESSMAN’S ANGER – NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

  HOW DID THE FLORIST DIFFUSE THE BUSINESSMAN’S ANGER - NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

  HOW DID THE FLORIST DIFFUSE THE
  BUSINESSMAN’S ANGER
  A new business was opening and one of the owner’s
  friends wanted to send flowers for the occasion.
  They arrived at the new business site and the owner
  read the card. It said, “Rest in Peace.” The owner
  was angry and called the florist to complain. He let
  the florist know in no uncertain terms how angry he
  was about the obvious mistake.
  The florist wisely diffused the man’s anger
  when she calmly said, “Sir, I’m really sorry for the
  mistake, but just imagine this… somewhere there is a
  funeral taking place today, and they have flowers
  with a note saying, “Congratulations on your new
  location!”

  ——————–

  NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ
  CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO
  Một thương gia mở cửa hàng và những người bạn
  của ông chủ muốn gửi hoa trong dịp này.Hoa được
  đưa tới điểm kinh doanh mới và ông chủ đọc tấm
  cạc. Trong đó viết:” Yên nghỉ trong tĩnh lặng.” Ông
  chủ nổi giận và gọi người bán hoa tới để than
  phiền.Ông ta cho người bán hoa biết một cách quả
  quyết là ông ta giận dữ như thế nào về cái lỗi rành
  rành kia.
  Người bán hoa khôn ngoan làm giảm cơn giận của
  người đàn ông khi cô ta điềm tĩnh nói:”Thưa ông, tôi
  thật sự lấy làm tiếc về sai sót này, nhưng chỉ cần
  tưởng tượng điều này … ở nơi nào đó có một đám
  tang diễn ra hôm nay, và họ nhận vòng hoa với dòng
  chữ :”Chúc mừng địa điểm mới của bạn!”

  ——————–

  NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

  Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

  More