I’VE BEEN LOOKING FOR THE PERFECT GIRL – TÔI ĐÃ TÌM KIẾM MỘT CÔ GÁI HOÀN HẢO

I’VE BEEN LOOKING FOR THE PERFECT GIRL – TÔI ĐÃ TÌM KIẾM MỘT CÔ GÁI HOÀN HẢO

I’VE BEEN LOOKING FOR THE PERFECT GIRL - TÔI ĐÃ TÌM KIẾM MỘT CÔ GÁI HOÀN HẢO

I’VE BEEN LOOKING FOR THE PERFECT
GIRL
A friend asked me the other day why i never
got married.
I replied “Well, I guess I just never met the
right woman… I guess I’ve been looking for the
perfect girl.”
“Oh, come on now,” said my friend. “Surely
you have met at least one girl
that you wanted to marry.”
“Yes, there was one girl… once. I guess she
was the one perfect girl —
the only perfect girl I really ever met. She was just
the right everything… I really mean that she was the
perfect girl for me.”
“Well, why didn’t you marry her?” asked my
friend.
I shrugged my shoulders and replied, “She
was looking for the perfect man.”

——————–

TÔI ĐÃ TÌM KIẾM MỘT CÔ GÁI HOÀN HẢO
Một ngày kia, một người bạn hỏi tôi tại sao tôi
không cưới vợ.
Tôi trả lời:”À, tôi đoán rằng tôi không bao giờ gặp
một phụ nữ mong muốn … Tôi ước chừng tôi đã tìm
kiếm một cô gái hoàn hảo.”
“Ồ, tiếp tục đi nào,” bạn tôi nói. “Chắc chắn anh đã
gặp ít nhất một cô gái anh muốn cưới.”
“Đúng, có một cô … một lần. Tôi ước chừng cô ta là
một cô gái hoàn hảo – một cô gái hoàn hảo duy nhất
tôi từng gặp thực sự. Mọi thứ cô ta đều đúng … Tôi
thực sự muốn nói rằng cô ta là cô gái hoàn hảo đối
với tôi.”
“Lạ quá, tại sao bạn không cưới cô ta?” bạn tôi hỏi.
Tôi nhún vai và trả lời:” Cô ta mong chờ một người
đàn ông hoàn hảo.”

——————–

I’VE BEEN LOOKING FOR THE PERFECT GIRL – TÔI ĐÃ TÌM KIẾM MỘT CÔ GÁI HOÀN HẢO

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn