WHAT DO YOU GET FOR 25$ ? - ANH CÓ GÌ VỚI 25 ĐÔ LA? NEU.vn

WHAT DO YOU GET FOR 25$ ? – ANH CÓ GÌ VỚI 25 ĐÔ LA?

WHAT DO YOU GET FOR 25$ ? – ANH CÓ GÌ VỚI 25 ĐÔ LA?

WHAT DO YOU GET FOR 25$ ? - ANH CÓ GÌ VỚI 25 ĐÔ LA?

WHAT DO YOU GET FOR 25$ ?
George and Harriet were married twenty-five years.
They decided to celebrate with a trip to Las Vegas.
When they entered the hotel/casino and registered, a
sweet young woman dressed in a very short skirt,
became very friendly. George brushed her off rather
rudely.
Harriet objected, “George, she was nice, that
young woman, and you were so rude.”
“Harriet, she’s a prostitute.”
“I don’t believe you. That sweet young
lady?”
“Let’s go up to our room and I’ll prove it.”
In their room, George called down to the
desk and asked for Bambi to come to room 1217.
“Now,” he said, “you hide in the bathroom
with the door open just enough
to hear us, okay?” She did. Soon, there was a knock
on the door. George opened it and Bambi walked in,
swirling her hips provocatively.
“So, I see you’re interested after all,” she said.
George asked, “How much do you charge?”
“$125 basic rate, $100 tips for special
services.”
George was taken aback. “$125! I was
thinking more in the range of $25.”
Bambi laughed derisively. “You must really
be a hick if you think you can
buy sex for that price.”
“Well,” said George, “I guess we can’t do
business.Goodbye.”
After she left, Harriet came out of the
bathroom. “I just can’t believe it.”
George said, “Let’s forget it. We’ll go have a
drink, then eat dinner.”
At the bar, as they sipped their cocktails,
Bambi came up behind George
pointed slyly at Harriet, and said, “See what you get
for $25?”

——————–

ANH CÓ GÌ VỚI 25 ĐÔ LA?
George và Harriet cưới nhau đã được 25 năm.Họ
quyết định làm lễ kỷ niệm bằng một chuyến đi chơi
ở Las Vegas.Khi họ bước vào khách sạn/sòng bài và
đăng ký, một phụ nữ trẻ hấp dẫn mặc một chiếc váy
rất ngắn trở nên rất thân thiện với họ.George gạt cô
ta một cách hơi khiếm nhã.
Harriet phản đối:” George, người phụ nữ trẻ đó dễ
thương, và anh thật khiếm nhã.”
“Harriet, cô ta là một gái điếm.”
“Em không tin anh.Người phụ nữ trẻ hấp dẫn đó ư?”
“Chúng ta hãy đi lên phòng và anh sẽ chứng minh
điều đó.”
Trong phòng họ, George gọi xuống quầy và gọi
Bambi đến phòng 1217.
“Bây giờ,” anh ta nói, “em nấp trong phòng tắm, cửa
mở ra chỉ đủ để nghe anh và cô ta, được chứ?” Cô
vợ làm theo.Chẳng bao lâu, có một tiếng gõ cửa.
George mở ra và Bambi đi vào, đong đưa hông một
cách khêu gợi.
“Như vậy, sau hết, em thấy anh đã chú ý,” cô ta nói.
George hỏi:”Cô tính bao nhiêu?”
“125 đô giá nền, 100 đô buộc boa phục vụ đặc biệt.”
George sửng sốt:”125 đô! Tôi đang cân nhắc với cỡ
25 đô.”
Bambi cười giễu:”Anh hẳn phải là một gã nhà quê
thực sự nếu anh nghĩ anh có thể mua được sex với
giá đó.”
“Thôi,” George nói,”tôi cho là chúng ta không thể
làm việc đó.Tạm biệt.”
Sau khi cô ta đi, Harriet đi ra khỏi phòng tắm. “Em
không thể tin được.”
George nói:”Chúng ta hãy quên điều đó đi.Chúng ta
sẽ đi uống, sau đó ăn cơm.
Tại quầy, trong khi họ đang nhấm nháp cốctây,
Bambi đi đến đằng sau George, kín đáo chỉ vào
Harriet và nói:”Xem anh có gì với 25 đô?”

——————–

WHAT DO YOU GET FOR 25$ ? – ANH CÓ GÌ VỚI 25 ĐÔ LA?

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm
TRI THỨC
GIẢI TRÍ